Vele reacties dwingen EFSA tot uitstel beslissing glyfosaat naar juli 2023

Datum:
 • woensdag 11 mei 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • EFSA heeft 368 reacties binnengekregen op haar publieke consultatie over glyfosaat en circa 2.400 opmerkingen van deskundigen uit diverse EU-landen. Dit grote aantal dwingt de Europese autoriteit voor voedselveiligheid er toe haar besluit over glyfosaat uit te stellen tot juli 2023.  Tekst: Fenneke Wiepkema 10-5-2022


  Deze vele reacties op de consultatie hebben geleid tot een bestand van circa 3.000 pagina’s dat door verschillende partijen moet worden onderzocht. Het grote aantal reacties onderstreept het belang van transparantie bij de beoordeling van werkzame stoffen in de EU, laat EFSA vanmiddag weten. De vele informatie wordt toegevoegd aan een dossier dat al vele malen dikker is dan gemiddeld voor dit soort onderzoeken.

  De aanvullende informatie wordt onderzocht door de Assessment Group on Glyfosate (AGG). In de AGG zitten vier landen (Frankrijk, Hongarije, Zweden en Nederland) die uit naam van Europa onderzoek mogen doen naar de wetenschappelijke feiten over glyfosaat.

  AGG: Geen mutaties en niet schadelijk

  De conclusies in hun eerste rapport waren helder: glyfosaat veroorzaakt geen mutaties in geslachtscellen, is niet schadelijk voor de voortplanting, is niet toxisch en niet kankerverwekkend. Wel zijn er nog een paar vragen op het gebied van milieu, met name wat betreft het waterleven en op het gebied van de bodem en Ampa, het afbraakproduct van glyfosaat. Het rapport gaf geen aanleiding om tot andere classificaties van de stof te komen dan onder de huidige toelating het geval is.

  Eind mei zal RAC, het comité voor risicobeoordeling van ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen, glyfosaat bespreken tijdens zijn plenaire vergadering. Daarbij wordt rekening houden met carcinogeniteit, genotoxiciteit, reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit en milieuclassificatie. Het RAC zal zijn advies binnen acht tot tien weken (eind juli tot half augustus 2022) aan de EFSA overhandigen. EFSA beoordeelt vervolgens het RAC-advies en het rapport van de AGG.

  Alle risico's beoordelen

  Dit laatste rapport wordt rond 30 september verwacht. De EFSA zal daarop in november en december bijeenkomsten houden met deskundigen van de lidstaten. De conclusies worden in juli 2023 afgerond. In haar conclusies zal de EFSA alle mogelijke risico's beoordelen die blootstelling aan glyfosaat kan opleveren voor mens, dier en milieu.

  Formeel loopt de Europese toelating van glyfosaat in december 2022 af. Omdat het buiten de schuld van de toelatingshouder niet is gelukt om de stof te herbeoordelen, is de verwachting dat EFSA Europa zal adviseren een administratieve verlenging te geven voor glyfosaat tot het moment van de definitieve uitspraak in juli 2023. Dan stemmen alle 27 Europese lidstaten najaar 2022 over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat. Pas dan is er definitief uitsluitsel of glyfosaat toegelaten blijft in Europa.

  0 reacties :

  Een reactie posten