Omwonenden Kooyhaven: soepel onder voorwaarden. Die elf meter betekent dat in totaal 22 meter van de kavel niet gebouwd mag worden

Datum:
 • zaterdag 14 mei 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  DEN HELDER

  Zonder medewerking van omwonenden van Kooyhaven zitten het Helderse havenbedrijf en de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon muurvast wat de vestiging van bepaalde ondernemingen op het bedrijventerrein betreft. Hoe duur willen de omwonenden hun huid verkopen?


  Delano Weltevreden 14-5-2022


  Omwonenden van Kooyhaven hebben een aantal voorwaarden verbonden aan hun medewerking om de vestigingsregels voor het bedrijventerrein te versoepelen. Zo mogen de kavels niet volgebouwd worden.

  Het bedrijventerrein in Breezand is in 2017 geopend en staat nog steeds leeg. Kooyhaven is eigendom van Port of Den Helder, het Helderse havenbedrijf. Het verzelfstandigde havenbedrijf zou per jaar een hectare grond moeten verkopen om de eigen broek te kunnen ophouden. Mede omdat er nog geen vierkante meter grond is verkocht, kan PODH niet de eigen broek ophouden en moet de gemeenteraad worden gevraagd financieel bij te springen.

  Port of Den Helder en de gemeentebesturen van Hollands Kroon en Den Helder willen de met de omwonenden afgesproken regels versoepelen. Het havenbedrijf heeft via de bewonerscommissie een aantal versoepelingen aan de omwonenden voorgelegd.

  Akkoord

  Dertig van de eenendertig omwonenden gaan akkoord met acht van de door PODH voorgestelde aanpassingen. De buurt wil op Kooyhaven echter absoluut geen bedrijven hebben die werken met gevaarlijke stoffen. Ook de opslag van baggerspecie op het bedrijventerrein zien de omwonenden niet zitten.

  Bovendien stellen zij voorwaarden aan hun medewerking. In de afspraken staat dat de afstand van gebouwen tot de zijerfgrens minimaal elf meter moet zijn. Het havenbedrijf had voorgesteld die elf meter te schrappen, maar dat gaat de omwonenden te ver. Zij willen akkoord gaan met vijf meter. Directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder: ,,Die elf meter betekent dat in totaal 22 meter van de kavel niet gebouwd mag worden. Die ruimte kan dan niet efficiënt benut worden door investeerders en ondernemers. We zijn blij dat de bewoners daar anders tegenaan zijn gaan kijken. We onderzoeken nog even of we nu een betere inpassing krijgen. Ik ben er zeker van dat we, met de dialoog die we nu hebben met de bewoners, het vestigingsklimaat kunnen verbeteren en we zetten het gesprek door met elkaar.’’

  De omwonenden eisen ook een groene afscheiding voor de bewoners langs de rijksweg en in het buurtschap bij de Kooybrug. Zij zouden het verder toejuichen als een alternatieve invulling van Kooyhaven wordt onderzocht. Zij denken daarbij aan een woonwijk met jachthaven en huisvesting voor arbeidsmigranten. Als bepaalde bedrijven van de Helderse zeehaven naar Kooyhaven worden verplaatst, ontstaat in het Helderse havengebied ruimte voor andere bedrijven.

  Nu de omwonenden hun poot stijf houden, kan brandstoffenhandel Avia Marees zich dus niet vestigen op Kooyhaven. Havendirecteur Bolderheij: ,,We moeten nog zien wat dat betekent voor de plannen van Marees en andere energiegerelateerde bedrijven van een bepaalde omvang.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten