Namens wie spreekt (‘eist’) de milieubeweging?

Datum:
 • dinsdag 3 mei 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Milieudefensie zegt gestoeld te zijn op de zorgen van ‘gewone burgers’ over ‘gevaarlijke klimaatverandering’. 


  26 april 2022

  Ze zien zich bij de milieubeweging als volksvertegenwoordiger en rechters gaan daar nog op in ook. Dat opent perspectieven, bijvoorbeeld voor een vereniging die opkomt voor de belangen van de Nog Niet Geboren Nederlanders, schrijft Simon Rozendaal.

  Peer de Rijk heeft een brief gestuurd naar 29 Nederlandse bedrijven en ‘eist’ een klimaatplan van hen. Nou, nou, wie denkt deze mijnheer wel dat hij is?

  De Rijk is campagnemanager bij Vereniging Milieudefensie. Die ontving de afgelopen vijf jaar 27 miljoen euro subsidie. Bijna alle milieugroepen (op Greenpeace na) krijgen overigens geld van de staat. Waar critici in Rusland in de cel belanden, betaalt de Nederlandse regering organisaties als Milieudefensie en Urgenda om zand in de machinerie te strooien.

  Dat De Rijk door ons wordt betaald, betekent evenwel niet dat hij namens ons mag optreden. Ambtenaren, uitkeringstrekkers en al die anderen die subsidie ontvangen, sturen toch ook niet namens ons brieven?

  Ze wanen zich daar dus echt een soort volksvertegenwoordigers

  Milieudefensie omschrijft zichzelf als ‘een vereniging die gestoeld is op de zorgen van gewone burgers in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering’. Ze wanen zich daar dus echt een soort volksvertegenwoordigers. Dat zijn ze niet. Peer de Rijk is niet gekozen, directeur Donald Pols niet, al die andere medewerkers evenmin.

  Alleen parlementariërs mogen namens ons brieven schrijven. Merkwaardig genoeg lijkt de Nederlandse rechter beter te luisteren naar actiegroepen dan naar de echte volksvertegenwoordigers. Eerst kreeg Urgenda haar zin in de zaak tegen de Nederlandse Staat (de uitstoot van broeikasgas moet verder omlaag), toen Milieudefensie met haar ‘eis’ dat Shell de uitstoot meer moet verlagen en er is inmiddels een hele waslijst aan uitspraken over een te hoge stikstofuitstoot.

  Wie in de Middeleeuwen ruzie met zijn buurvrouw had, hoefde slechts te roepen dat ze een heks was, nu volstaat de aanklacht dat de buren te veel stikstof uitstoten. Elke vereniging, bestaande uit anderhalve ecoloog en een paardekop, die zegt op te komen voor een bedreigde zeggekorfslak op een bouwterrein dan wel schelpkokerworm in de Voordelta, krijgt zijn zin van de Nederlandse rechter.

  Ook andere groeperingen kunnen naar de rechter stappen


  Lees ook het commentaar van Jeroen van Wensen: Importstop Russische energie is enige juiste besluit

  Het goede nieuws is dat ook andere groeperingen naar de rechter kunnen stappen. Zo is onlangs de groep ‘Bezorgde Energie Gebruikers’ opgericht. BEG wil laten zien dat er ook ‘een breed gedragen ander geluid is in de samenleving’ en vindt dat actiegroepen en rechters in de strijd tegen de ‘gevaarlijke klimaatverandering’ weinig oog hebben voor de belangen van – jaja, daar is-ie weer – ‘de gewone burger’. Die gaat straks heel veel betalen voor gas en licht en hinder ondervinden van die onafzienbare rijen windmolens, biomassacentrales en zonneweides.

  Het voorbeeld van BEG verdient navolging. Wat te denken bijvoorbeeld van de vereniging NNGN (i.o.), die opkomt voor Nog Niet Geboren Nederlanders?

  Met dank aan al die actiegroepen en de met hen sympathiserende politieke partijen en rechters is alle aandacht gericht op windturbines, zonnecellen, laadpalen en houtpellets om de opwarming terug te dringen. Maar dat zijn onaantrekkelijke energiebronnen, met een geringe energiedichtheid en dus dubieuze duurzaamheid. Ze gaan veel vervuiling veroorzaken, de natuur en biodiversiteit schaden, ze zullen de CO2-uitstoot minder ver verlagen dan de Verenigde Naties (IPCC), de verenigde regeringen en de verenigde politieke partijen ‘eisen’ en tot overmaat van ramp gaat deze aanpak alleen al bij ons honderden miljarden euro’s kosten.

  Dat fortuin zou op een heel andere manier kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld om via wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en bedrijven alternatieven te ontwikkelen die wél duurzaam en dus acceptabeler zijn. Maar dat kan niet meer als het nu wordt uitgegeven aan technieken waarvan de Nog Niet Geboren Nederlanders ooit zullen zeggen: hoe konden jullie zo kortzichtig zijn? Wat voor één euro geldt (die kun je maar één keer uitgeven), gaat ook op voor een biljoen.

  Lees ook het vorige opiniestuk van Simon Rozendaal: Opwarming is er vooral bij polen, niet in de tropen

  Anders gezegd: we zijn bezig om de keuzevrijheid van de Nog Niet Geboren Nederlanders in te perken. Voor alle duidelijkheid: ook ik ben natuurlijk van de inclusiviteit en dus bedoel ik met NNGN niet alleen blond, blauwogig en boreaal, maar waarlijk iedereen: m/v, lhbt-tot-en-met-x, alle kleurtjes dan wel uitdagingen.

  Zij allen hebben het recht om later andere keuzes te maken in de energietransitie.  ELSEVIER

  0 reacties :

  Een reactie posten