Minister blijft van toelating glyfosaat af, maar wil gebruik terugdringen

Datum:
 • zondag 29 mei 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • ....de herbeoordeling van glyfosaat duurt langer. 


  27-5-2022


   Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet geen aanleiding de toepassing van glyfosaat aan banden te leggen, ondanks dat de Tweede Kamer verzocht had dit wel te doen. 

  © dirk hol, info@dirkhol.nl

  Hij wil de agrarische sector wel stimuleren het gebruik terug te dingen.

  Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. 

  Hij ging in deze Kamerbrief in op eerdere moties en toezeggingen. 

  Op initiatief van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot nam de Tweede 

  Kamer enkele jaren geleden een motie aan waarin de Kamer de 

  regering verzoekt om het gebruik van glyfosaathoudende middelen 

  voor gebruik buiten geïntegreerde gewasbescherming (zoals kalenderspuiten, resetten van grasland en preharvest) te verbieden.

  Staghouwer en zijn voorganger Carola Schouten hebben dit verzoek 

  steeds naast zich neergelegd. Staghouwer meldt dat glyfosaat is 

  toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en dat het Ctgb 

  alleen kan ingrijpen in de toelating als er sprake is van nieuwe wetenschappelijke inzichten waaruit blijkt dat niet meer aan de toelatingsvoorwaarden wordt voldaan. Dat is niet het geval, zegt de 

  minister.

  De minister constateert ook dat de verschillende wetenschappelijke 

  inzichten en berichten in de media over glyfosaat leiden tot vragen en 

  twijfel. 'Ik ga daarom de komende periode met de agrarische sector in gesprek hoe – naast de afspraken die gemaakt zijn in het Uitvoeringsprogramma en in het Nationaal Strategisch Plan – het 

  gebruik van glyfosaathoudende middelen verder kan worden 

  teruggedrongen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via economische prikkels.'

  Minder gebruik

  De minister wijst erop er al afspraken zijn gemaakt met de agrarische 

  sector over het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor het 

  bestrijden van onkruiden, in graslandbeheer en het behandelen van groenbemesters en vanggewassen. De agrarische sector is inmiddels 

  bezig met het uitwerken hiervan in het kader van het 

  praktijkprogramma plantgezondheid. Hierbij wordt uitgegaan van de principes van geïntegreerde gewasbescherming.'

  Staghouwer heeft LTO Nederland gevraagd om aanvullend daarop te 

  komen met een voorstel voor communicatie over de alternatieven voor glyfosaathoudende middelen richting agrarische ondernemers. 'Ik het belangrijk vind dat de ondernemers op de hoogte zijn van mogelijke alternatieven, waardoor het gebruik van glyfosaathoudende middelen 

  beperkt kan worden.'

  Herbeoordeling

  In de brief meldt de minister ook dat het Europees agentschap voor voedselveiligheid Efsa bekend heeft gemaakt dat de herbeoordeling van glyfosaat langer duurt. De reden hiervoor is dat het verwerken van de 

  vele reacties van de publieke consultatie en van de consultatie veel 

  tijd kost.

  Overigens heeft de discussie over de toepassing van glyfosaat er toe 

  geleid dat bepaalde volvelds voor-oogsttoepassingen van 

  glyfosaathoudende middelen in bepaalde gewassen niet meer zijn 

  toegelaten.

  0 reacties :

  Een reactie posten