Van een onzer correspondenten.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft deze week in Arnhem de klimaat-noodtoestand uitgeroepen. Hiermee geeft de raad, naar eigen zeggen, een sterk signaal af.

Klimaatverandering moet nu stoppen, aldus de initiatiefnemers. Niet iedereen is overtuigd.

De actie om de klimaatnoodtoestand uit te roepen kwam van GroenLinks, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en PvdA.

De motie roept op om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer en het Europees parlement om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Bovendien moet er in Arnhem ieder jaar een ‘klimaatrekening’ gemaakt worden. Die klimaatrekening maakt duidelijk hoe hoog de broeikassenuitstoot in het voorgaande jaar was.

Het uitroepen van de klimaat-noodtoestand lijkt weliswaar een symbolische daad, maar volgens ‘klimaatstrijder’ Etske Thie van Klimaatcoalitie Arnhem is het meer dan dat:

‘De klimaatcrisis is de meest urgente crisis ooit. Het bedreigt al het leven op aarde. Ook de mensheid.’

Een mooie stad als Arnhem kan ook gemakkelijk in de greep komen van de gevreesde ondergang, zo is het sentiment.

Sommige partijen vinden het allemaal een brug te ver. VVD stemde gewoonweg tegen.

‘We onderschrijven dat we actie moeten ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan, maar het uitroepen van een noodtoestand gaat ons te ver’,

aldus Steffenie Pape van de VVD.

‘Een noodtoestand impliceert dat je iemands vrijheden kunt afnemen omdat er een noodtoestand is. Voor ons was dat een reden om tegen te stemmen.’

Maar Floor Hogenhout, Partij voor de Dieren, ziet juist de urgentie:

‘De aarde zit in nood, dus ik hoop dat we na kunnen denken over wat er allemaal niet meer hoeft. Ik wil zoveel liever uitleggen over hoe we de ijsberen hebben gered.’

De VVD vraagt zich ook af wat het besluit nu echt betekent voor een stad als Arnhem. En wie die jaarlijkse ‘klimaatrekening’ gaat presenteren, waar het voorstel toe oproept. Deze moet naast het financiĆ«le plaatje inzicht geven in de Arnhemse broeikassenuitstoot. ‘Worden dat taken voor een extra lobbyist of de zevende wethouder?’, verwijst men naar een extra wethouder die de coalitie wil benoemen.

‘Voor Gino Luurssen van FvD is de 10 procent inflatie sowieso een veel heftiger noodsituatie dan het klimaat.’

Ze zien ons aankomen bij de Raad van Ministers van Europa, relativeert Scott van den Broek (CDA) de rol die je als lokale overheid kunt aanmeten. De Arnhemse zorgen over de noodtoestand moeten namelijk richting verschillende nationale en internationale bestuurslagen actief worden uitgedragen. Nathalie Nede van de ChristenUnie stelt voor het behoud van Gods schepping te zijn, maar ziet niet wat dit voorstel daaraan nu precies bijdraagt. Voor Gino Luurssen van FvD is de 10 procent inflatie sowieso een veel heftigere noodsituatie dan het klimaat.

Het college zal ook na het aannemen van dit voorstel ‘blijven handelen binnen de bevoegdheden die ze van de raad krijgt’, stelt GL-wethouder Cathelijne Bouwkamp de burgers gerust. Wel ziet zij veel volwassenen en kinderen die zich grote zorgen maken over de ontwikkeling van het klimaat.

Andere partijen zitten volgens de Arnhemsche Courant nog in de ontkenningsfase.

‘Er zijn voldoende wetenschappers die stellen dat er helemaal geen sprake is van klimaatverandering’,

aldus Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij.

***

Bronnen: de Gelderlander, Nieuw Arnhems Peil, Arnhemsche Courant.