Auteur: Roger L. Simon

Als je zelfs maar een beetje gevoelig was voor het gebruik van de Engelse taal, wist je dat ze logen op het moment dat ze de uitdrukking ‘opwarming’ in ‘klimaatverandering’ wijzigden.

Waarom zou je anders die wijziging aanbrengen? “Global warming” waarschuwde voor iets specifieks, aantoonbaar of niet. “Klimaatverandering” was feitelijk zinloos, bijna idioot.

Het klimaat, samen met het weer, is sinds het begin van de planeet aan het veranderen en is daarmee nooit opgehouden.

Je werd daarmee het slachtoffer van propaganda. Sommige mensen beseften het, maar te veel niet. Dit waren woorden die tot een massapsychose hebben geleid, voordat de uitdrukking werd bedacht.

De oude term waar de meesten van ons naar leefden en die de verbetering van de natuurlijke wereld feitelijk aanmoedigde – ‘conservering’ – was uit het lexicon verdwenen, eerst vervangen door ‘opwarming van de atmosfeer’ en vervolgens letterlijk verdwenen door ‘klimaatverandering’.

Dit zorgde ervoor dat er veel dingen doorgingen die nergens op sloegen, tenzij je uitsluitend dacht aan controle en het geld en de macht die daarmee waren verbonden.

Een van de meest flagrante voorbeelden was het moment waarop onze economie stierf en wat nu een op hol geslagen inflatie is, 8,3 procent in april was de eerste dag van de regering-Biden, toen de nieuwe president in naam van ‘klimaatverandering’ de aanleg van de Keystone XL-pijpleiding blokkeerde.

Dat was de dag, in zekere zin, dat de aarde stilstond, en een nieuw, destructief beleid werd geboren, hetzij door onwetendheid of door opzet.

Onze president stond in wezen open voor manipulatie door krachten die naar macht verlangen. Wat geven de globalisten om enkele kleine problemen met de toeleveringsketen? Ze hebben er geen.

De rest is geschiedenis, inclusief een tekort aan babyvoeding in ons land. Wat is er nog gruwelijker?

Deze gigantische verandering in het energiebeleid – die ertoe leidde dat de Verenigde Staten van een netto-exporteur van energie veranderde in een netto-inporteur – was niet de enige oorzaak van de problemen in de toeleveringsketen en de inflatie waar we nu last van hebben, maar het is waarschijnlijk de meeste dominante.

Het was allemaal gebaseerd op de complete fantasie dat het een soort klimaatnirvana zou bespoedigen. Het is moeilijk om zoiets doms te bedenken.

Natuurlijk, als president Joe Biden geïnteresseerd was geweest, had hij kennis kunnen nemen van veel informatie over de zogenaamde klimaatverandering, die beschikbaar is op talrijke websites, die van onschatbare waarde is voor een juist begrip van dit thema.

Een klein beetje onderzoek zou hem hebben geleerd dat die beroemde bronnen van hernieuwbare energie, zon en wind, nog lang niet klaar zijn om belangrijke plaatsen in onze economie in te nemen en dat waarschijnlijk ook nooit zullen worden.

Als en wanneer hernieuwbare energiebronnen komen, zullen ze waarschijnlijk iets heel anders zijn, iets dat nog niet eens is gedacht. De wetenschap is er gewoon nog niet klaar voor.

Zoals een website ons vertelt:

“Het risico van elektriciteitstekorten neemt in de hele VS toe, aangezien traditionele energiecentrales sneller buiten bedrijf worden gesteld dan dat ze kunnen worden vervangen door hernieuwbare energie en batterijopslag.

Elektriciteitsnetwerken voelen de druk nu de VS een historische overgang maken van conventionele elektriciteitscentrales die worden aangedreven door kolen en aardgas naar schonere vormen van energie zoals wind- en zonne-energie, en verouderde kerncentrales zijn gepland voor pensionering in veel delen van het land.

“De uitdaging is dat wind- en zonneparken – die tot de goedkoopste vormen van stroomopwekking behoren – niet altijd elektriciteit produceren en grote batterijen nodig hebben om hun output op te slaan voor later gebruik.

Terwijl een grote hoeveelheid batterijopslag in ontwikkeling is, hebben regionale netbeheerders de laatste tijd gewaarschuwd dat het tempo misschien niet snel genoeg zal zijn om de sluitingen van traditionele energiecentrales die de klok rond kunnen werken, te compenseren.”


Ondertussen woedt de inflatie voort en zijn er overal tekorten, zoals die van babyvoeding.

We zouden kunnen kiezen voor kernenergie, zoals Frankrijk heeft gedaan, dat 70 procent van zijn energie uit kernenergie haalt, maar we zijn er op dezelfde manier tegen geïndoctrineerd.

De massapsychose is helaas echt. Vecht er tegen door hun taal af te wijzen. De term ‘klimaatverandering’ is een intellectueel rookgordijn.

***

Bron hier.