Is Nederland democratisch?

Datum:
 • vrijdag 20 mei 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • Vraag het de mensen op straat. Na wat gemopper volgt een voorzichtige instemming, zeker als ze het vergelijken met heel veel landen wereldwijd. Maar is dat ook zo?


  19-05-2022


  Vrij vertaald betekent democratie toch dat het volk beslist? Nou, vergeet het maar. Zeer recentelijk bleek de sleepwet van 2017 een vreselijk ondemocratisch voorbeeld.

  In 2017 werd de sleepwet in de Tweede Kamer behandeld. De sleepwet gaf o.a. de AIVD en de MIVD bevoegdheden, maar ook beperkingen ten aanzien van hacken, informatie van internet verzamelen en die informatie verwerken.
  Nadat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Plasterk toezegde dat nooit een hele wijk in zijn geheel zou worden afgetapt, ging de Kamer, nadat het eerder in 2017 dit wetsvoorstel had verworpen, mokkend toch akkoord.
  De kiezers oordeelden in 2018 echter anders en verwierpen de wet, waardoor het kabinet met gepaste tegenzin het een en ander aanpaste.
  Maar maandag bleek dat AIVD en MIVD op grote schaal en onbeperkt via internet informatie verzamelden. De democratie is dus jarenlang met voeten getreden.

  Is dit een uitzondering, of gebeurt er veel meer waar de kiezers nooit mee hebben ingestemd? Waar bij de sleepwet ook het parlement verontwaardigd concludeerde dat ze om de tuin zijn geleid, is dat gevoel bij de burgers bij voortduring aanwezig.
  Met name waar het de uitslag van enkele referenda betreft, ook al waren het slechts raadgevende. Zowel bij het referendum omtrent de Europese grondwetswijzigingen, als ook het Oekraïne referendum wezen de kiezers de voorstellen van het kabinet af. Nadat de regering in de ene enkele zinnen aanpaste, of bij de andere een inlegvelletje toevoegde, werden beide alsnog akkoord bevonden, zonder dat de voorstellen met ‘verbeteringen’ nogmaals de bevolking werden voorgelegd. Is dat democratisch?

  Omdat een raadgevend referendum blijkbaar een blok aan het been van de machthebbers is, werd het zonder raadpleging van de burgers afgeschoten, met D66 in een bedenkelijke prominente hoofdrol. Een bindend referendum zou de wil van de bevolking beter dienen, maar dat zal er nooit komen. De zittende macht zal nimmer iets van de macht vrijwillig afstaan.

  Want machtig zijn de regentenleiders van ons land.
  Artikel 120 van de grondwet bepaalt dat rechters nieuwe wetten (denk aan de nood- c.q. de spoedwetten) niet aan de grondwet mogen toetsen. Dit zou juist grondwet regel nummer 1 moeten zijn, helaas zijn veel mensen de dupe van dit wetsartikeltje 120.

  G5 is zonder raadpleging van de burgers uitgerold, het stond niet in de verkiezingsprogramma’s.
  Zo zijn we ook ooit de EU ingerommeld en hebben we nooit mogen stemmen over het vervangen van de gulden door de euro.
  Zonder volksraadpleging gaan er miljarden naar ‘het klimaat’ en naar Oekraïne. Als het aan de kiezers zou liggen waren enkele bewindslieden naar huis gestuurd. Denk daarbij aan de toeslagenaffaire en de onvindbare uithuisgeplaatste kinderen, de Groningse aardbevingenschade, de afschaling van de zorg in het algemeen en het coronabeleid (waaronder de spoed/noodwetten) in het bijzonder, het ondeugdelijke woonbeleid en vele andere beleidsfouten. Maar de partijelites houden falende bewindslieden uit eigen belang uit de wind.
  Tevens zijn nogal wat grondwettelijke bevoegdheden verkwanseld aan de EU en slinks aan het WEF van Klaus Schwab. De WHO staat in de startblokken om op het gebied van de gezondheid bevoegdheden over te nemen. Het volk ondergaat het zwijgend.

  Sterker nog, de (nu uitgeklede) grondwet is nooit democratisch tot stand gekomen. Enkele wijze mannen (ja, mannen!) wisten wel wat goed was voor het gepeupel en zorgden en passant goed voor de eigen klasse. En dan ons staatshoofd. Tot op de komma is geregeld dat de toevallige eerste boreling van de zittende monarch later koning of koningin gaat worden.

  Al het kwaad zit ‘m in de partijstructuur. Partijelites hebben de macht en kunnen dankzij partijpolitieke benoemingen greep houden op die macht. Partijen zijn niet te verbieden, partijvorming is een democratische verworvenheid. Ja, dat wel! Grondwettelijk zijn partijen echter niet nodig. Partijen beloven heel veel, kiezers stemmen erop en merken later dat veel beloftes zijn geschrapt om met andere partijen een coalitie voor 4 jaar aan te gaan. Tevens beloven ze minderheidsstandpunten van de andere deelnemende partijen uit te voeren. En juist deze essentiële beslissingen worden niet teruggekoppeld naar de eigen achterbannen. Dus het vier jaarlijkse rondje rood kleuren is niets meer dan een fopspeen, een democratisch stilhoudertje. Je mag toch stemmen, dat is toch democratie, of niet soms? En: we hebben toch heel veel democratische vrijheden die mensen in heel veel landen moeten missen. Zoals vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht, om er maar eens 2 te noemen. U voelt hem al. Twitter en Facebook zijn kampioenen in het censureren, alternatieve meningen komen niet in de msm, in de Tweede Kamer wordt bepaalde parlementariërs het woord ontnomen. En het politie/ME geweld op het Museumplein en het Malieveld plaatst toch wel wat vraagtekens bij het zo gekoesterde demonstratierecht.

  Nee, er is heel weinig democratisch geregeld, met de genoemde sleepwet als meest opmerkelijke, omdat zowel de Kamer in eerste instantie, alsook de burgers tegen waren en de dossiers inmiddels uitpuilen. Het antwoord op de titelvraag ‘Hoe democratisch is Nederland?’ moet dan ook luiden: ‘Niet echt, of echt niet.’

  Rients HofstraPluchen Revolutie

  0 reacties :

  Een reactie posten