Geen windreferendum

Datum:
 • dinsdag 24 mei 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 • HAARLEM Coalitie provincie Noord-Holland vindt klimaat spoedeisender dan volksraadpleging 

   
  Peter Schat 24-5-2022


  Het examen maatschappijleer is volgens mij nu in een ander gebouw   In Noord-Holland gaan de landelijke regels voor plaatsing van windturbines gelden: minimaal 300 meter tot woningen en scholen. Over de vraag of de inwoners liever het huidige minimum van 600 meter willen houden, komt geen referendum. 

  De coalitiepartijen zien niets in een referendum over de minimale afstand van windturbines tot ’gevoelige bebouwing’ als woningen, scholen en degelijke. Tegenstanders van windmolens, verenigd in Stichting Windalarm, hadden de voor het referendumverzoek benodigde handtekeningen al verzameld en wachtten op groen licht voor doorstoten naar een totaal van 45.000 handtekeningen. Nodig voor een provinciaal referendum. 

  Noord-Holland hoort bij het handvol provincies die raadgevende referenda kunnen houden. Zo’n referendum is er nog nooit geweest en de primeur ervan lijkt na de Statenvergadering van maandag opnieuw ver weg. Het zou gaan over de Omgevingsverordening die maandag is vastgesteld en waarin Noord-Holland drie specifieke regels loslaat - 600 meter afstand, minimaal drie op een rij en de as op maximaal 120 meter hoogte - en zich conformeert aan landelijk beleid. 

  Klimaatcrisis 

  De coalitiepartijen GroenLinks, VVD, PvdA en D66 waren eensgezind in hun opvatting dat ’artikel 5’ van de referendumverordening van toepassing is. De klimaatcrisis vereist dat zonder dralen windplannen worden uitgerold. Dus is er sprake van ’spoedeisende en dringende provinciale belangen’ die niet door een tijdrovend referendum kunnen worden opgehouden. 

  Een deel van de oppositie was in z’n wiek geschoten. Met name ’referendumpartij’ D66 moest het ontgelden. ,,Van de VVD kun je dit verwachten, maar van D66? Ik sta te klapperen met mijn oren. De toekomst van het referendum is overgeleverd aan de politieke willekeur van de meerderheid hier’’, schamperde Daniël van den Berg van JA21. 

  Worsteling 

  Joyce Vastenhouw (FvD) stelde de vraag wat D66 belangrijker vindt, klimaat of democratie? ,,Klimaat’’, reageerde Amélie Strens (D66). Zij vertelde over de worsteling binnen de fractie, waarbij het ging tussen ’democratische vernieuwing en een nieuwe groene wereld’. ,,Klimaatverandering wacht niet, bij politicus zijn hoort keuzes maken. De Noord-Hollandse burgers en de volgende generatie verwachten dat van ons.’’ 

  Ook Anouk Gielen (GroenLinks) kreeg een aanval van Vastenhouw te verduren: ,,Wat betekent democratie?’’ Gielen: ,,Het examen maatschappijleer is volgens mij nu in een ander gebouw. U maakt er de tegenstelling democratie of niet van. Dat referendum de enige vorm van democratie is kunt u niet volhouden’’, reageerde Gielen, verwijzend naar het feit dat zij als volksvertegenwoordigers in de zaal zitten en er tal van inspraakmogelijkheden zijn. 

  Dat vond ook Erik van der Maas (VVD): ,,Op de Omgevingsverordening zijn 521 zienswijzen ingediend, er is dan ook al een brede raadpleging geweest. De Noord-Hollander is al gehoord.’’ Van der Maas wees erop dat de Omgevingsverordening, waar de afstand tot windmolens in is geregeld, er ligt op last van het Rijk. ,,En wij kunnen over de uitvoering van een besluit van een hoger orgaan geen referendum houden.’’ 

  De oppositiepartijen wilden het advies van de onafhankelijke referendumcommissie, namelijk dat van spoedeisendheid geen sprake is, niet negeren en stemden voor het referendum. Ook fracties die geen voorstander zijn van referenda. De argumenten worden in een verslag vervat. Want grote kans dat dat nog een rol gaat spelen, als Windalarm zich niet neerlegt bij torpederen van het referendum en de rechter vraagt alle voorts en tegens op een goudschaaltje te wegen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten