’Speel niet voor eigen rechter.’ Hollands Kroon uit verbazing over ongevraagd optreden burgers bij aanpak verkeersgevaar. ’We rommelen niet zomaar wat aan’

Datum:
 • zaterdag 9 april 2022
 • in
 • Categorie: , , ,

 •  HOLLANDS KROON

  Op basis van het verkeersveiligheidsplan heeft de gemeente vorig jaar nog eens vier verkeersgevaarlijke situaties aangepakt.  Lars van der Bel 9-4-2022


  Hoewel het lijstje van gevaarlijke wegen en kruispunten daarmee langzamerhand slinkt, lijken burgers niet altijd op de hoogte van de goede bedoelingen van de wegwerkzaamheden. Sterker nog, ze worden soms teniet gedaan door opstandige buurtbewoners.

  „We hebben meegemaakt dat mensen al de schuur uit kwamen rijden met een heftruck op het moment dat we de verkeersremmers net geplaatst hadden”, herinnert wethouder Theo Meskers zich. Meskers geeft graag toelichting op het hoe en waarom van de wegwerkzaamheden omdat het al meerdere keren is voorgekomen dat ingrepen teniet werden gedaan door buurtbewoners. „Die mensen denken dan: het gaat mij niet aan, dus ik haal het weg.”

  De wethouder verzoekt burgers van de gemeente Hollands Kroon met klem om contact te zoeken met de gemeente wanneer zij vragen of opmerkingen hebben. „Er zit een gedachte achter. Kom met ons in gesprek. We staan open voor alternatieven. Maar ga niet voor eigen rechter spelen. We proberen het iedereen naar de zin te maken.”

  Golfbaan

  De wethouder verwijst onder meer naar de situatie bij de Limmerschouw in Winkel. De weg is afgesloten voor autoverkeer dat zich een weg zoekt vanaf het Veldwachterspad naar de golfbaan. „Dat is een weg waar behoorlijk hard werd gereden en waar we toen een paaltje hebben geplaatst zodat auto’s daar niet meer door konden.”

  Het paaltje is verschillende keren door omwonenden gesloopt en weggehaald of door auto’s omver gereden. Na veel extra werkzaamheden en oplopende kosten is zelfs een massieve paal overwogen die de aanrijder meer schade zal toebrengen dan omgekeerd en waarbij een deel van de woonkern minder toegankelijk zou zijn voor hulpdiensten. Meskers: „Er heerst verbazing over deze zelfstandige optredens. We rommelen niet zomaar wat aan.”

  De verkeersgevaarlijke situaties worden doorlopend door de gemeente in kaart gebracht en aangepakt. Meskers: „We hebben verkeersgevaarlijke situaties die als zodanig ervaren worden en daarom op onze lijst terecht komen en we hebben verkeersgevaarlijke situaties die aan het licht zijn gekomen door middel van data.”

  Beleving

  Zoals wel vaker het geval is met betrekking tot veiligheid, valt het de gemeente op dat er een groot verschil is tussen de beleving van verkeerssituaties en het gevaar ervan. Een voorbeeld hiervan zijn klinkerwegen binnen de bebouwde kom, waar nog wel eens hogere snelheden van passerend verkeer worden ervaren, dan er zijn gemeten.

  Hoewel er dus getwijfeld kan worden aan het daadwerkelijke gevaar, draagt ook daar de gemeente zijn steentje aan bij. „Als het moment zich voordoet, plaatsen we in dat geval bijvoorbeeld verkeersdrempels of wegversmallingen.”

  Het door data onderschreven gevaar wordt gemeten aan de hand van verkeersintensiteit, verkeerssnelheden en ongevallen en die situaties worden zo snel mogelijk aangepakt. „De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we een inhaalslag moesten maken. Na de fusie is het deel van ons ambtenarenapparaat dat over verkeersveiligheid gaat, onderbemand geweest. Nu hebben we er sinds een jaar of vier een goed team op zitten, dat contact heeft met bewoners, politie, de Fietsersbond, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dat team voorziet ons van gevraagd en ongevraagd advies.”

  Afgesneden

  Meskers: „Als ergens een onveilige situatie wordt opgemerkt, wordt er eerst gekeken naar de bewegwijzering en bebording. Maar vaak ligt het aan het rijgedrag, mensen rijden te hard. Dan kan je niet anders dan wegversmallingen of verkeersdrempels aanleggen.”

  Daarbij wil Meskers toevoegen dat de chicanes tegenwoordig anders geplaatst worden dan voorheen, en met een reden. „Eerst was er aan beide kanten van de wegversmallingen nog ruimte voor fietsers. De landelijke richtlijnen zijn nu anders.” Fietsers bleken regelmatig afgesneden te worden bij dergelijke chicanes.

  Tot slot: bij de plaatsing van verkeersremmers wordt er ook rekening gehouden met het landelijke karakter van Hollands Kroon en de brede (landbouw)voertuigen die daarmee gepaard gaan.

  De gemeente gaat graag in gesprek met mensen die vragen of opmerkingen hebben over verkeerveiligheid. Zij kunnen terecht op de website van de gemeente of een e-mail sturen naar verkeer@hollandskroon.nl

  Lees ook: Mensen kijken niet naar de cijfers. Een verkeersonveilige situatie voelt zo door drukte en hardrijders

  Lees ook: Plastic paal bij Limmerschouw in Winkel door bewoners gesloopt. Er komt nu een betonnen Amsterdammer

  (On)gevaarlijke situaties

  De vier locaties die in het verkeersveiligheidsplan van de gemeente als onveilig waren bestempeld en vorig jaar zijn aangepakt, zijn te vinden aan de Groetweg in Middenmeer, de route Molenweg via Amsteldijk naar Van Ewijcksluis, de kruising Middenweg-Molenvaart in Anna Paulowna en de J.C. Geerligslaan in Anna Paulowna.

  Noordhollands Dagblad  4 reacties :

  Anoniem zei

  Zoals gewoonlijk zwetst Meskers weer een end in de ruimte. Er is voorafgaand aan de verkeer remmende maatregelen, ook in Van Ewijcksluis, wel degelijk door verschillende burgers contact gezocht met Eefje Eefje Kuitert de Projectleider van HK, om hun bedenkingen vanwege de nieuwe plannen kenbaar te maken. Tevergeefs en het resultaat van de eigenwijsheid van politiek en ambtenaren is dat het verkeer veel harder door het dorp rijdt als voor de laatste maatregelen. De agressie vanwege het door een fuik leiden van langzaam en snelverkeer is dermate groot dat scheldpartijen gewoongoed zijn geworden tussen de immer haast hebbende wielrenners en automobilisten en dat ontaard een enkele keer in een schermutseling. Ook zijn de betonnen obstakels al een paar keer kapot gereden door het zware vrachtverkeer zodat die weer gerepareerd moesten worden. (wie betaalt dat?). Kortom, de oude situatie waar fietsers en bromfietsers achter de verkeersremmers langs geleid werden waren een stuk minder gevaarlijk en veroorzaakten geen agressie. De conclusie luidt dat Meskers weer als een kip zonder kop praat zonder van de feiten op de hoogte te zijn.

  Anoniem zei

  Het is allemaal niet zo ingewikkeld wethouder Meskers, als u eens leert luisteren naar wat verstandige burgers te vertellen hebben hoeft u dat belerende toontje ook niet te gebruiken want dat toontje duidt alleen maar op onkunde, onwetendheid en eigenwijsheid.

  Anoniem zei

  Dit heeft echt te maken met de volstrekte ongeloofwaardigheid van ons gemeentebestuur, inclusief veel van de ambtenaren.

  Dekker zei

  Het is volstrekt zinloos om met wie dan ook van de Gemeente achteraf in gesprek te gaan, dat was voor de aanvang van de peperdure en zinloze plannen al gebeurd en dat leidde tot niets, behalve dan een hoop ergernis over zoveel onnozelheid van de ambtenaren.

  Een reactie posten