Ons leven gaat onherkenbaar veranderen

Datum:
 • vrijdag 1 april 2022
 • in
 • Dit artikel is integraal overgenomen uit Gezond Verstand nr. 37 van 23 maart 2020

    

  Door Mr. Jeroen Pols


  Binnenkort bent u de eigenaar van een Europese digitale identiteit met uw belangrijkste informatie verborgen in een QR-code. Dat de Europese Commissie de coronacrisis aangrijpt om de digitale identiteit in sneltreinvaart door te drukken, is voor veel mensen geen geheim meer. Een surveillancestaat zal elk facet van het leven van Europese burgers controleren. Tientallen miljarden vloeien naar de uitvoering van een monstreus plan dat ons leven voorgoed zal veranderen.

  Uw digitale identiteit bevat aanvankelijk een id-bewijs, rijbewijs, medische dossiers, vaccinbewijs en bijvoorbeeld het burgerservicenummer. Dit zal in de toekomst snel worden uitgebreid met zogenaamde ‘attributen’ van talrijke private en overheidspartijen met betalingsverkeer, kredietgevens, belastingaangiften, universiteitsinschrijving, autohuur, reisgegevens, internetgedrag, boodschappen, sociale mediagebruik, geld, CO‘budget’ en andere denkbare facetten van het persoonlijke leven. Zowel overheden als private partijen hebben daar toegang toe. De gevolgen voor ons dagelijkse leven en privacy zijn nauwelijks nog voor te stellen.

   

  Digitale ambities

  Om dit plan te realiseren maakte de Europese Commissie een enorm budget vrij. De lidstaten zijn overeengekomen om 20% van de tussen 2021 en 2026 door de Europese Commissie beschikbare fondsen voor Europese reconstructie na de coronacrisis te investeren in deze digitale transtitie. In het fonds zit € 672,5 miljard Euro. 

   

  Veiligheid

  De digitale identiteit wordt gebruikt als identificatie- en verificatiemiddel. De wettekst biedt een basis voor de verwerking en koppeling van de verzamelde gedragsgegevens. Hoewel technisch mogelijk, koos de Commissie niet voor een privacybeschermend systeem. De verordening geeft overheden de mogelijkheid om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over alle aanmeldingen bij sociale media platforms, leeftijdsverificaties voor het online en offline kopen van bijvoorbeeld alcohol en tabak, en diensten waar de gebruiker alleen onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking komt. De overheid krijgt daarmee de mogelijkheid om aankopen en toegang tot diensten voor bepaalde personen te blokkeren.

   

  Digitaal geld

  In juli 2021 werd met de lancering van het digitale europroject de voorbereiding getroffen voor de invoering van een digitale munt. De huidige verwachting is dat dit in 2023 gerealiseerd kan worden. Daarmee wordt de digitale portemonnee een onderdeel van de digitale identiteit. Hiermee krijgt de overheid ongekende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het leven van alle burgers. Denkbaar is bijvoorbeeld dat ongewenste kritiek op de overheid een blokkade oplevert. 

   

  CO2-budget

  Door de koppeling aan de groene agenda is te verwachten dat de digitale identiteit nauwgezet de zogenaamde CO2-voetafdruk gaat bijhouden. Niet denkbeeldig is dat bij de aankoop van een biefstuk of het boeken van een reis in de toekomst bijvoorbeeld een rood kruis op het scherm kan verschijnen met de mededeling dat uw toegewezen jaarlijkse persoonlijke CO2-budget is overschreden.  

   

  Vaccinatiepaspoort

  Parallel aan de invoering van de digitale identiteit onderhandelt de Commissie namens de lidstaten met de WHO over een nieuw pandemieverdrag en een aanpassing van de Internationale Gezondheidsregeling. Hiermee krijgt de organisatie de centrale leiding bij de bestrijding van toekomstige pandemieën. De WHO bepaalt daarmee niet alleen welke maatregelen genomen moeten worden, maar ook de vaccins die voor reisverkeer vereist zijn.

   

  Tijdplan

  Vanaf september 2022 is de digitale identiteit gereed voor gebruik, en de Commissie verwacht dat tegen 2030 ruim 80% van de EU-burgers ervan gebruik maakt. Bij de introductie ligt de nadruk op het gebruikscomfort, privacy en vrijwilligheid. Gevreesd moet worden dat, net als bij de 3G-regeling, weigeraars, sommigen steeds verder uitgesloten raken van deelname aan het maatschappelijke leven en later zelfs van essentiële producten en diensten. Mensen moeten zich bewust worden van de gevolgen, want alleen met een breed gedragen verzet kan deze agenda gestopt worden.

   

  Europese Raad machtigt de Commissie tot onderhandelingen met WHO

  De Europese Raad machtigde op 3 maart 2022 de Europese Commissie om namens de lidstaten met de WHO te onderhandelen over een internationaal verdrag inzake preventie, paraatheid en reactie op pandemieën. Het besluit maakt ook de weg vrij voor wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IGR). 

  Met het nieuwe verdrag en de gewijzigde IGR willen de lidstaten bevoegdheden verschaffen aan de WHO om tijdens de pandemieën van de toekomst, die deze zelf als zodanig bestempelen, een leidende en coördinerende rol te spelen bij het bepalen van noodzakelijke maatregelen, diagnostische middelen en vaccins. 

  Op 24 februari 2022 vond een vervolgvergadering plaats om de werkwijze en tijdschema vast te stellen. Rond 1 augustus 2022 wordt de voortgang van het ontwerp besproken. Vervolgens zal zij een voortgangsverslag indienen bij de 76e World Health Assembly in 2023. Tegen 2024 moet het verdrag en de gewijzigde IGR in werking treden. 


  VIRUSWAARHEID

   

   

  0 reacties :

  Een reactie posten