Officiële overheidsgegevens suggereren dat de volledig gevaccineerden lijden aan antilichaam-afhankelijke versterking;

Datum:
 • donderdag 7 april 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • ....en de onlangs gepubliceerde Pfizer-documenten bewijzen dat Pfizer en de FDA wisten dat dit zou gebeuren.
  7-4-2022

  Een onderzoek van officiële gegevens van de overheid heeft aan het licht gebracht dat volledig gevaccineerde personen tot 3 keer meer kans hebben om besmet te worden met Covid-19, 2 keer meer kans hebben om opgenomen te worden in het ziekenhuis met Covid-19, en 3 keer meer kans hebben om te sterven aan Covid-19 dan ongevaccineerde personen, meldt The Expose.

  De vraag is, waarom?

  Eén mogelijkheid is dat, zoals gevreesd, de gevaccineerden lijden aan Vaccine-Associated Enhanced Disease die leidt tot aandoeningen zoals antilichaam-afhankelijke versterking, en cytokine storm. In feite betekent dit dat de Covid-19 injecties ervoor zorgen dat het immuunsysteem van een gevaccineerde in overdrive gaat wanneer hij in contact komt met het virus, waardoor de persoon in kwestie schade oploopt en de ziekte verergert.

  Maar het blijkt dat deze mogelijkheid wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. Want de laatste ronde van vertrouwelijke Pfizer documenten, gepubliceerd op 1 april 2022, bevestigen dat zowel Pfizer als de FDA wisten dat Vaccine-Associated Enhanced Disease een mogelijk gevolg was van de mRNA Covid-19 injecties, en dat zij bewijs ontvingen dat dit zich voordeed, waaronder verscheidene sterfgevallen, maar het onder het tapijt veegden en beweerden dat “geen nieuwe veiligheidsproblemen aan het licht zijn gekomen”.

  veegden en beweerden dat “geen nieuwe veiligheidsproblemen aan het licht zijn gekomen”.
  U kent nu waarschijnlijk veel gevaccineerde mensen die toch besmet zijn geraakt met het Covid-19 virus. En u heeft waarschijnlijk velen van hen iets horen zeggen in de trant van –

  “Godzijdank heb ik mijn prikken gehad anders was dit mijn dood geworden”.

  Of misschien iets als…

  “Als ik er al zo slecht aan toe ben na twee vaccinaties, dan moet ik er niet aan denken hoe het met jou zal gaan als je het oploopt, want jij bent toch ook niet ingeënt?”.

  Het is je waarschijnlijk opgevallen dat veel gevaccineerden die Covid-19 hebben opgelopen, aan bed gekluisterd zijn en zelfs de meest elementaire taken niet meer kunnen uitvoeren, zoals thuiswerken.

  Maar als u een van de gelukkigen bent die ongevaccineerd is gebleven en Covid-19 heeft opgelopen, vraagt u zich waarschijnlijk af waar al die ophef eigenlijk over gaat. Omdat u waarschijnlijk vond dat het niet erger was dan een milde dosis verkoudheid.

  Hoe komt het dan dat u, die ongevaccineerd bent gebleven, zich absoluut prima voelde toen u werd blootgesteld aan het vermeende Covid-virus, maar dat uw volledig gevaccineerde vrienden en familie extreem ziek waren?

  Wel, het zou iets te maken kunnen hebben met een antilichaam-afhankelijke versterking, want dat is precies wat de officiële gegevens van de regering suggereren dat nu gebeurt.

  Het bewijs

  Het UK Health Security Agency (UKHSA), het geesteskind van ex-gezondheidsminister Matt Hancock en onlangs in de plaats gekomen van Public Health England, publiceert wekelijks een Covid-19 Vaccine Surveillance rapport met gegevens over Covid-19 gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per vaccinatiestatus.

  Tot hun verslag van week 3 – 2022 had de UKHSA de percentages Covid-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per 100.000 opgenomen voor zowel niet-gevaccineerde als dubbelgevaccineerde mensen in Engeland. Maar toen besloten zij deze cijfers weg te laten en alleen de percentages voor de ongevaccineerde en drievoudig gevaccineerde bevolking te publiceren.

  De percentages worden berekend door de totale bevolkingsomvang van elke groep met vaccinatiestatus te delen door 100.000; en vervolgens het totale aantal gevallen, ziekenhuisopnamen of sterfgevallen onder elke gevaccineerde groep te delen door het berekende cijfer.

  b.v. – 3 miljoen dubbel gevaccineerden / 100k = 30
  500.000 gevallen onder dubbel gevaccineerden / 30 = 16.666,66 gevallen per 100.000 inwoners.

  Destijds werd de vraag gesteld waarom de UKHSA had besloten de percentages voor de dubbel gevaccineerden niet meer te publiceren, voornamelijk omdat deze er in de weken daarvoor voor de dubbel gevaccineerde bevolking verschrikkelijk uit begonnen te zien. Maar, zoals meestal het geval is, heeft de UKHSA nooit een reden gegeven.

  De UKHSA produceert echter een apart rapport met de totale bevolkingsomvang per leeftijdsgroep en vaccinatiestatus, wat betekent dat we deze cijfers kunnen gebruiken om zelf de percentages gevallen, ziekenhuisopname en sterfgevallen per 100.000 onder de dubbelgevaccineerden te berekenen.

  Hier is de tabel uit het Week 12 Influenza and Covid-19 Surveillance Report –


  De volgende grafiek toont de werkelijke omvang van de dubbelgevaccineerde bevolking per leeftijdsgroep op 20 maart 2022, op basis van de hierboven door UKHSA verstrekte cijfers –


  Nu we de omvang van de populatie kennen, hoeven we alleen nog maar elke populatie door 100.000 te delen en vervolgens het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door het antwoord op die vergelijking te delen om de percentages gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen te berekenen.

  De volgende grafiek toont het Covid-19-gevalpercentage per 100.000 personen naar vaccinatiestatus tussen 28 februari en 27 maart 22. Het aantal niet-gevaccineerde gevallen is overgenomen van pagina 45 van het UKHSA Vaccine Surveillance Report – Week 13 – 2022, en het aantal dubbel gevaccineerde gevallen is berekend aan de hand van het aantal gevallen op pagina 40 van hetzelfde rapport – UKHSA Vaccine Surveillance Report – Week 13 – 2022.
  Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerden boven de 18 jaar een grotere kans hebben op besmetting met Covid-19 dan niet-gevaccineerden boven de 18 jaar. Dit is geen vergissing, het aantal gevallen is in feite aanzienlijk hoger onder de dubbel gevaccineerden in alle leeftijdsgroepen. Als u het niet gelooft, kijk dan maar naar de onderstaande percentages voor de drievoudig gevaccineerden, die zijn in feite nog hoger.

  De volgende grafiek toont het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 personen in het kader van Covid-19, uitgesplitst naar vaccinatiestatus tussen 28 februari en 27 maart 22. Het percentage niet-gevaccineerde gevallen is overgenomen van pagina 45 van het UKHSA Vaccine Surveillance Report – Week 13 – 2022, en het percentage dubbel gevaccineerde gevallen is berekend aan de hand van het aantal ziekenhuisopnamen op pagina 41 van hetzelfde rapport -.


  Ook hier zijn de percentages per 100.000 het hoogst bij de dubbelgevaccineerden in elke leeftijdsgroep, behalve bij de 18-29-jarigen. Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerde personen van 30 jaar en ouder meer kans hebben om met Covid-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen dan niet-gevaccineerde personen.

  De volgende grafiek toont het sterftecijfer aan Covid-19 per 100.000 personen per vaccinatiestatus tussen 28 februari en 27 maart 22. Het percentage niet-gevaccineerde gevallen is overgenomen van pagina 45 van het UKHSA Vaccine Surveillance Report – Week 13 – 2022, en het percentage dubbel gevaccineerde gevallen is berekend aan de hand van het aantal sterfgevallen op pagina 44 van hetzelfde rapport.


  Het sterftecijfer per 100.000 is het hoogst onder de dubbelgevaccineerden in alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de 30-39-jarigen, bij wie het sterftecijfer gelijk is aan dat van de niet-gevaccineerden, en de 18-29-jarigen, bij wie het sterftecijfer lager is. Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerden van 40 jaar en ouder een grotere kans hebben om aan Covid-19 te overlijden dan niet-gevaccineerden.

  Als de percentages per 100.000 hoger zijn onder de gevaccineerden, wat het geval is, dan betekent dit dat de Covid-19-injecties in de echte wereld een negatieve effectiviteit blijken te hebben. En door gebruik te maken van de formule van Pfizer voor de effectiviteit van vaccins kunnen we nauwkeurig bepalen wat de effectiviteit in de echte wereld is onder elke leeftijdsgroep.

  Pfizer’s vaccinformule: Niet gevaccineerd aantal per 100k – Gevaccineerd aantal per 100k / Niet gevaccineerd aantal per 100k x 100 = Vaccin Effectiviteit

  De volgende grafiek toont de werkelijke effectiviteit van het Covid-19 vaccin tegen infectie onder de dubbel gevaccineerde populatie in Engeland, gebaseerd op de hierboven gegeven percentages gevallen.  Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerde personen ouder dan 18 jaar tussen 2 en 3 keer meer kans hebben om te worden besmet, met een vaccineffectiviteit van min-87% onder 18- tot 29-jarigen, en een vaccineffectiviteit van min-178% onder 80-plussers.

  De volgende grafiek toont de doeltreffendheid van het Covid-19-vaccin tegen ziekenhuisopname onder de dubbelgevaccineerde bevolking in Engeland, op basis van de hierboven vermelde percentages ziekenhuisopnames.  Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerde mensen ouder dan 30 tussen 0,2 en 2 keer meer kans hebben om in het ziekenhuis te worden opgenomen, met een vaccineffectiviteit van min-1% onder de 30- tot 39-jarigen, en een vaccineffectiviteit van min-76% onder de 80-plussers.

  De volgende grafiek toont de effectiviteit van het Covid-19-vaccin tegen sterfte onder de dubbelgevaccineerde bevolking in Engeland, op basis van de sterftecijfers die hierboven zijn gegeven –


  Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerde mensen ouder dan 40 jaar tussen 2 en 3 keer meer kans hebben om aan Covid-19 te sterven, met een vaccineffectiviteit van min-90% bij de 30- tot 39-jarigen, en een vaccineffectiviteit van min-156% bij de 80-plussers.

  Maar waarom hebben alle dubbel gevaccineerde mensen meer kans om besmet te raken, en waarom hebben de meeste dubbel gevaccineerde mensen meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, en meer kans om aan Covid-19 te overlijden dan niet-gevaccineerde mensen?

  Antilichaam-afhankelijke versterking

  Intensief onderzoek door gezondheidsdeskundigen heeft in de loop der jaren toenemende bezorgdheid aan het licht gebracht over “Antibody-Dependent Enhancement” (ADE), een verschijnsel waarbij vaccins de ziekte veel erger maken door het immuunsysteem te prepareren voor een mogelijk dodelijke overreactie.

  ADE kan op verschillende manieren ontstaan, maar de bekendste manier wordt de “Trojan Horse Pathway” genoemd. Dit gebeurt wanneer niet-neutraliserende antilichamen, die door een vroegere infectie of vaccinatie zijn gegenereerd, er niet in slagen de ziekteverwekker bij een nieuwe blootstelling te stoppen.

  In plaats daarvan fungeren ze als een poort waardoor het virus kan binnendringen en zich kan vermenigvuldigen in cellen die gewoonlijk verboden zijn (meestal immuuncellen, zoals macrofagen). Dat kan dan weer leiden tot een ruimere verspreiding van de ziekte en tot overreactieve immuunreacties die ernstigere ziekten veroorzaken.

  Zelfs Dr. Anthony Fauci, de belangrijkste medisch adviseur van de president van de Verenigde Staten, gaf bij de bespreking van het Covid-19-vaccin toe dat dit niet de eerste keer zou zijn dat een vaccin dat er aanvankelijk goed uitzag, mensen in feite zieker maakte.


  In 2016 werd een denguevirusvaccin ontworpen dat bescherming biedt tegen alle vier de serotypes van het virus. De hoop was dat door het induceren van immuunreacties tegen alle vier de serotypes tegelijk, het vaccin de problemen met betrekking tot ADE na ziekte met denguevirus kon omzeilen. Het vaccin werd aan kinderen op de Filippijnen gegeven. Veertien gevaccineerde kinderen stierven echter nadat zij in aanraking waren gekomen met het dengue-virus in de gemeenschap, omdat zij antilichaamresponsen hadden ontwikkeld die niet in staat waren het natuurlijke virus dat in de gemeenschap circuleerde te neutraliseren.

  Bij eerdere klinische proeven met kandidaat-vaccins tegen SARS en MERS mislukten de studies telkens tijdens de proefdierfase als gevolg van ADE, ook bekend als pathogene priming of een cytokinestorm.

  Klinische proeven van fase drie zijn bedoeld om frequente of ernstige bijwerkingen aan het licht te brengen voordat een vaccin voor gebruik wordt goedgekeurd, waaronder ADE.

  Maar hier ligt het probleem, geen van de Covid-19 vaccins heeft fase drie van de klinische proeven voltooid.

  De Pfizer fase drie proef zal pas op 8 februari 2024 worden afgerond, nadat deze eerder was geraamd op april 2023.


  Vertrouwelijke Pfizer documenten

  Maar uit de informatie die Pfizer tot nu toe heeft verzameld uit de lopende studie die zij hebben uitgevoerd, is duidelijk op te maken dat zij zich er volledig van bewust zijn dat antilichaam-afhankelijke versterking een mogelijk gevolg is van hun Covid-19 injectie, en het lijkt erop dat ze misschien zelfs weten dat het gevolg mensen heeft gedood.

  Pfizer, het bedrijf dat in 2009 werd getroffen door de grootste frauderegeling in de gezondheidszorg en de grootste strafrechtelijke boete tot nu toe; toevallig ook hetzelfde bedrijf dat achter de eerste mRNA-gentherapie-injectie zat die aan het grote publiek werd toegediend onder de naam Covid-19 onder een noodtoestemming, heeft in vertrouwelijke documenten, die het wanhopig probeerde te verhinderen om openbaar te maken, toegegeven dat zijn Covid-19 mRNA-gentherapie Vaccine-Associated Enhanced Disease (Vaccin-geassocieerde versterkte ziekte) kan veroorzaken.

  De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) probeerde de vrijgave van de veiligheidsgegevens van Pfizer’s COVID-19 vaccin 75 jaar uit te stellen, ondanks het feit dat de injectie werd goedgekeurd na slechts 108 dagen van veiligheidsonderzoek op 11 december 2020.

  De FDA zei oorspronkelijk dat ze bereid waren om 500 pagina’s per maand vrij te geven in een reactie op het Freedom of Information (FOI) verzoek dat namens Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) was ingediend en waarin om de veiligheidsgegevens werd gevraagd.

  In plaats daarvan gelastte federale rechter Mark Pittman hen begin januari 2022 om 55.000 pagina’s per maand vrij te geven. Eind januari hadden zij 12.000 pagina’s vrijgegeven.

  Sindsdien heeft het PHMPT alle documenten op zijn website geplaatst. De laatste publicatie vond plaats op 1 april 22.

  Een van de documenten in de laatste datadump is ‘reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf’.  Tabel 5, te vinden op bladzijde 11 van het document, toont een “Belangrijk potentieel risico”, en dat risico wordt vermeld als “Vaccine-Associated Enhanced Disease (VAED), including Vaccine-Associated Enhanced Reporatory Disease (VAERD)”.

  Vaccin-geassocieerde verergerde ziekten (VAED) zijn gewijzigde presentaties van klinische infecties bij personen die zijn blootgesteld aan een wild-type pathogeen na een eerdere vaccinatie tegen hetzelfde pathogeen. Vaccingeassocieerde verergerde aandoeningen van de luchtwegen (VAERD) daarentegen zijn aandoeningen waarbij vooral de lagere luchtwegen betrokken zijn.

  Versterkte reacties worden uitgelokt door mislukte pogingen om het infecterende virus onder controle te krijgen, en VAED presenteert zich gewoonlijk met symptomen die verband houden met het doelorgaan van de infectieziekteverwekker. Volgens wetenschappers komt VAED voor als twee verschillende immunopathologieën, antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) en vaccin-geassocieerde overgevoeligheid (VAH).

  Pfizer beweert in zijn vertrouwelijke document dat het tot 28 februari 2021 138 gevallen had ontvangen waarin 317 mogelijk relevante voorvallen werden gemeld die wezen op een door het vaccin veroorzaakte versterkte ziekte. Hiervan waren er 71 medisch significant met als gevolg 8 handicaps, 13 waren levensbedreigende gebeurtenissen en 38 van de 138 mensen overleden.

  Van de 317 relevante voorvallen die door 138 mensen werden gemeld, werden er 135 gelabeld als ‘medicijn niet werkzaam’, 53 werden gelabeld als dysponoea (moeite met ademhalen), 23 werden gelabeld als Covid-19-pneumonie, 8 werden gelabeld als ademstilstand, en 7 werden gelabeld als toeval.

  Pfizer gaf ook toe dat 75 van de 101 proefpersonen met een bevestigde Covid-19 na vaccinatie, ernstige ziekte hadden met ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of de dood tot gevolg.

  Maar Pfizer concludeerde nog steeds definitief, met het oog op hun ingediende veiligheidsgegevens bij de Food and Drug Administration, de gegevens die juist nodig waren om toestemming voor noodgebruik te krijgen en hen miljarden en miljarden dollars op te leveren, dat “geen van de 75 gevallen definitief als VAED kon worden beschouwd”.

  Maar Pfizer bevestigde vervolgens dat op basis van het huidige bewijsmateriaal, VAED een theoretisch risico blijft.

  Op het moment dat dit rapport werd geschreven, in april 2021, beweerde Pfizer dat hun injectie Covid-19 voor 95% effectief was bij het voorkomen van infectie. Zoals we hebben aangetoond is dit duidelijk niet het geval, en uit officiële overheidsgegevens blijkt dat de vaccins in feite een negatieve effectiviteit hebben.

  Als Pfizer dit echter destijds beweerde en op grond van deze bewering toestemming van de FDA kreeg voor noodgebruik, hoe konden zij dan in hemelsnaam niet definitief concluderen dat de VAED de schuldige was, toen 75% van de bevestigde “doorbraakgevallen” die aan hen werden gemeld, ernstige ziekten betroffen die leidden tot ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of de dood?

  Verder bewijs uit het vertrouwelijke document toont ook aan dat zowel de FDA als Pfizer wisten dat de Covid-19 injectie ten minste 12 mensen heeft gedood die een auto-immuunziekte ontwikkelden, tegen februari 2021. Dat betekent niet dat dit de enige mensen zijn die zijn overleden als gevolg van auto-immuunziekten veroorzaakt door de injecties, dit zijn alleen degenen die officieel zijn gemeld aan Pfizer in de eerste twee maanden van de uitrol van hun vaccin.  Dan hebben we ook nog verdere gegevens over Covid-19 gevallen gemeld aan Pfizer na vaccinatie binnen het vertrouwelijke document –

  Pfizer beweerde dat zij tot 28 februari 2021 3.067 meldingen van gevallen hadden ontvangen, waarvan er 1.013 medisch waren bevestigd. Op het moment van hun verslag waren 547 gevallen niet opgelost, en 558 wel, terwijl 136 gevallen fataal bleken te zijn. Van de medisch bevestigde gevallen komt dit neer op een sterftecijfer van 13,4%.

  Pfizer concludeerde dat “deze cumulatieve beoordeling van gevallen geen nieuwe veiligheidskwesties aan het licht brengt”. Hoe hebben ze dat in hemelsnaam kunnen concluderen als het gemiddelde sterftecijfer vóór de introductie van een Covid-19-vaccin onder de bevolking 0,2% bedroeg?

  Het gaat niet om gezondheid, het gaat om rijkdom

  Deze vertrouwelijke gegevens bewijzen dat de Covid-19 injecties nooit een vergunning voor noodgebruik hadden mogen krijgen, en door de FDA van de distributie gehaald hadden moeten worden zodra ze de cijfers zagen. Je hoeft alleen maar te kijken naar wat er gebeurde in de jaren ’70 om te zien waarom.

  In februari 1976 werden verschillende soldaten op een Amerikaanse legerbasis in New Jersey ziek van een niet-herkende vorm van varkensgriep, die zich later bleek te hebben verspreid naar meer dan 200 mensen. In maart had president Gerald Ford een vaccinatieprogramma aangekondigd met de bedoeling “iedere man, vrouw en kind in de VS te immuniseren” in de herfst van datzelfde jaar.

  Het programma werd opgeschort nadat ten minste 25 mensen aan vaccinatiereacties waren overleden. Andere schattingen schatten het dodental op 32 mensen, terwijl een artikel in de Los Angeles Times stelt: “Meer dan 500 mensen zouden het Guillain-Barré syndroom [GBS] hebben ontwikkeld na het ontvangen van het vaccin; 25 zijn overleden.”

  Hoe zijn we van het terugtrekken van het goedgekeurde vaccin tegen de Mexicaanse griep uit de distributie in de jaren 70 na twee dozijn gerapporteerde sterfgevallen, naar het aanbieden van een experimentele Covid-19 injectie aan kinderen van nog maar 5 jaar in 2022 na tienduizenden gerapporteerde sterfgevallen gegaan?

  Een onderzoek van officiële overheidsgegevens heeft dus aan het licht gebracht dat volledig gevaccineerde personen tot 3 keer meer kans hebben om met Covid-19 te worden besmet, 2 keer meer kans hebben om met Covid-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen, en 3 keer meer kans hebben om aan Covid-19 te sterven dan niet-gevaccineerde personen.

  De vraag was, waarom?

  Het lijkt erop dat de gevaccineerden lijden aan Vaccine-Associated Enhanced Disease die leidt tot aandoeningen zoals antilichaam-afhankelijke versterking, en cytokine storm.

  En de laatste ronde vertrouwelijke Pfizer documenten, gepubliceerd op 1 april 22, bevestigen dat zowel Pfizer als de FDA wisten dat Vaccine-Associated Enhanced Disease een mogelijk gevolg was van de mRNA Covid-19 injecties, en dat zij bewijs ontvingen dat dit zich voordeed, waaronder verscheidene sterfgevallen, maar het onder het tapijt veegden en beweerden dat “geen nieuwe veiligheidsproblemen aan het licht zijn gekomen”.

  Als een grotere kans op infectie, ziekenhuisopname en overlijden aan Covid-19 na vaccinatie geen indicatie is van antilichaam-afhankelijke versterking, dan weten we niet wat het wel is.

  De medische wereld is volledig en volkomen gecorrumpeerd. Het gaat niet langer om gezondheid, het gaat om rijkdom.


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen  0 reacties :

  Een reactie posten