’Geen gevaarlijke stoffen’

Datum:
 • zaterdag 16 april 2022
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON -  KOOYHAVEN  Kooyhaven wacht nog op bedrijven die zich daar willen vestigen. Omwonenden stellen zich soepel op over afspraken bedrijventerrein 


  Delano Weltevreden 16-4-2022

  Omwonenden van Kooyhaven gaan er absoluut niet mee akkoord dat zich daar bedrijven vestigen die werken met gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat brandstoffenhandel Marees naar een andere plek moet uitkijken. Ook de opslag van bagger willen de omwonenden daar niet hebben. 

  Kooyhaven staat op het grondgebied van Hollands Kroon. Het bedrijventerrein is eigendom van Port of Den Helder, het Helderse havenbedrijf. 

  Port of Den Helder heeft sinds de opening van het bedrijventerrein in 2017 nog geen meter van de ongeveer 127.000 vierkante meter verkocht. Het havenbedrijf is wel in gesprek met gegadigden. 

  Omwonenden, de gemeente Hollands Kroon en het havenbedrijf hebben voor de opening van het bedrijventerrein afspraken gemaakt over de activiteiten die daar zijn toegestaan. Sommige zaken zijn vastgelegd in het bestemmingsplan, andere afspraken met de omwonenden zijn vastgelegd in een door alle partijen ondertekend convenant. Sommige bedrijven die zich daar willen vestigen, kunnen daar vanwege de regels en afspraken nu niet terecht. 

  In de weg 

  Omdat het convenant en het bestemmingsplan de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de weg staan, heeft het havenbedrijf de omwonenden voorgesteld om de afspraken te wijzigen. 

  De bewonerscommissie (BWC) verwijst voor de inhoud van die afspraken en hun reactie daarop naar Port of Den Helder. Directeur Jacoba Bolderheij van het havenbedrijf wil inhoudelijk echter niets kwijt over de kwestie. Het is deze krant toch gelukt om de hand op de stukken te leggen. 

  Daaruit blijkt dat de bewonerscommissie een heel eind mee wil gaan in wat het havenbedrijf voorstelt. PODH stelt voor om een aantal afspraken in het convenant te schrappen en enkele regels in het bestemmingsplan te wijzigen. Acht van de tien punten mogen wat de BWC worden gewijzigd, tegen twee heeft de commissie bezwaar. 

  De BWC wil dat in het bestemmingsplan blijft staan dat zogenoemde Bevi-bedrijven niet welkom zijn op Kooyhaven. Dat zijn bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen die, als het verkeerd gaat, gevaar voor de omgeving kunnen opleveren. 

  Weigering 

  Brandstoffenhandel Marees wil graag naar Kooyhaven. De BWC wil zulke bedrijven daar echter niet hebben. In een begeleidend schrijven aan omwonenden legt de BWC uit waar die weigering op is gebaseerd: ’De BWC, beide gemeentes, handhavers van Hollands Kroon en het Consortium waar PODH deel van uitmaakt, hebben altijd nagestreefd om een industrieterrein te creëren, waar geen overlast en hinder voor de omgeving zou ontstaan. Dit is een ontwikkelingsdoelstelling voor Kooyhaven. De afdeling handhaving van Hollands Kroon en het consortium hebben tijdens de planontwikkeling aangegeven dat de kans op daadwerkelijke minimale overlast vooraf geregeld moet worden. Om dat voor elkaar te krijgen hebben alle partijen afgesproken en in het convenant getekend voor het blokkeren van Bevi-bedrijven op de Kooyhaven.’ 

  Bagger en specie 

  De BWC wil ook niet toestaan dat gebouwen en gronden op Kooyhaven mogen worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van bagger en specie. Ook hierover zijn vooraf afspraken gemaakt, zegt de commissie in een brief aan het havenbedrijf: ’Opslag van bagger- en grondspecie is niet toegestaan omdat we samen met het Consortium, waar jullie ook in zaten, vonden dat dit de beste manier is om de verwachtbare overlast vooraf te voorkomen. Dit vinden wij nog steeds erg belangrijk en zijn we het daarom niet eens met de gevraagde aanpassing’. 

  Het merendeel van de verzoeken van Port of Den Helder wordt wel goedgekeurd door de BWC. Zo heeft de commissie er geen bezwaar tegen als zich op Kooyhaven ook bedrijven vestigen die niet watergebonden zijn. Ook mogen daar lege containers worden gestald, maar niet meer dan twee op elkaar. 

  Bedrijfsverzamelgebouwen zijn nu niet toegestaan. De BWC heeft er geen moeite mee als er (werk)loodsen komen waar meerdere watergerelateerde bedrijven gebruik van maken. Werken op het water of op de kade moet integraal onderdeel zijn van hun werkzaamheden. 

  Woonboten 

  Ook mogen er, wat de BWC betreft ligplaatsen komen voor bedrijfsboten, woonboten of een casco dat tot woonboot kan worden omgebouwd. Daarnaast mag Kooyhaven incidenteel worden gebruikt als opstap- of afmeerplaats voor bijvoorbeeld fietsboten. 

  De beperking van werktijden ’s nachts wil de BWC ook loslaten: ’Op voorwaarde dat er tussen 21.00 uur en 07.00 uur alleen inpandig met gesloten deuren wordt gewerkt ( lassen en slijpen e.d.) en dit goed wordt gehandhaafd’. 

  ’We denken dat we PODH met de bovenstaande tegemoetkomingen flink helpen’, schrijft de commissie aan omwonenden. ’Ook willen we nogmaals benadrukken dat we open staan voor alternatieve invulling van het Kooyhaven terrein: denk hierbij bijvoorbeeld aan: Een woonwijk met jachthavens en jachthaven gerelateerde winkels, huisvesting van tijdelijke arbeiders uit Oost- en Midden Europa en plaatsing van niet direct watergebonden bedrijven vanaf de Zeehaven van Den Helder. Ook zouden we met PoDH mee willen denken om de Kooyhaven als geheel terrein te gebruiken voor een innovatief plan op het gebied van waterstof als energie.’ 

  Komende donderdagavond praat de BWC met de omwonenden over deze kwestie. 

  ________________________

  Reactie havenbedrijf 

   ,,We hebben begrepen dat de 
  bewonerscommissie de 
  voorstellen over de wijze 
  waarop we het 
  vestigingsklimaat kunnen 
  verbeteren en hun 
  gedachten daarover,
  binnenkort gaat bespreken 
  met de omwonenden. We 
  hopen natuurlijk dat de 
  bewoners de voorstellen 
  positief zullen ontvangen 
  opdat we het zo aantrekkelijk 
  mogelijk maken voor 
  ondernemers die zich te 
  gaan vestigen op Kooyhaven, 
  waarbij de leefbaarheid van 
  de omgeving natuurlijk 
  een heel grote rol speelt. 
  Een goed investeringsklimaat 
  en daarmee vestiging van 
  bedrijven zorgt voor 
  werkgelegenheid, nu en 
  in de toekomst. En dat is 
  weer goed voor een 
  gezonde ontwikkeling 
  van onze mooie regio.’’
  _____________________

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten