BioNTech-verslag: Groep kan werking en veiligheid van zijn mRNA-vaccin nog niet bewijzen

Datum:
 • woensdag 20 april 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Zullen de mRNA-vaccins tegen COVID-19 op den duur ooit worden goedgekeurd?  20-4-2022


  BioNTech zelf betwijfelt het. Tot op heden kan zij de werkzaamheid van haar preparaat niet kwantificeren en vreest zij voor ernstige schade. Niettemin boekte het in 2021 een dubbelcijferige miljarden winst. BioNTech hoopt op een langdurige pandemie, meldt Susan Bonath.

  De vaccins tegen COVID-19 zijn doeltreffend en veilig: onverstoorbaar gebruiken politici en de media dit verhaal om hun reclame en verplichte aansporingen tot de “prikken” te rechtvaardigen. Wanneer berichten over slachtoffers van vaccins of over rijen gevaccineerden die ziek zijn geworden met COVID-19 het verhaal ontkrachten, wordt het verworpen en worden steeds nieuwe premissen opgeworpen. Kudde-immuniteit” werd “bescherming van het gezondheidssysteem” omdat de vaccins ernstige ziekteverschijnselen voorkwamen.

  Het feit dat in maart bijna de helft van alle ernstig zieke COVID-19-patiënten volgens het DIVI-register voor intensieve zorgen een booster heeft gekregen, wordt weggewuifd met de vaccinatiegraad in de totale bevolking. Beschuldigingen van contacten met de AfD worden gevreesd door een druk bezochte polikliniek in Marburg die speciaal is opgezet voor slachtoffers van inentingen.

  Het feit dat het verhaal dat de grotendeels nieuwe vaccins de wereld uit de pandemie hebben geleid van meet af aan op dun ijs berustte, kan door de politiek en de media stoïcijns worden ontkend. De fabrikanten van mRNA-vaccins Comirnaty, Pfizer en BioNTech doen dat zeker niet.

  In zijn jaarverslag aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, dat op 30 maart 2022 werd ingediend, maakt de onderneming uit Mainz hierover interessante details bekend. De kern van de verklaringen is: BioNTech weet niet eens of het ooit permanente goedkeuring zal kunnen krijgen voor zijn mRNA-vaccin in de EU, de VS en diverse landen. De reden: het is mogelijk dat de werkzaamheid en de veiligheid nooit voldoende door middel van studies kunnen worden aangetoond.

  Gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid en veiligheid verhindert permanente goedkeuring

  In het rapport spreekt BioNTech van een vooruitziende blik en grote scepsis, hoewel de federale regering in maart met dit en vier andere bedrijven al contracten voor Corona-vaccins tot 2029 heeft gesloten. De federale regering heeft BioNTech ook al ingeschakeld voor verdere pandemieën, die naar verluidt in de komende paar jaar zullen plaatsvinden. Maar BioNTech klaagt dat dit alles averechts kan werken. In haar verslag, bijvoorbeeld, schrijft zij woordelijk:

  “Het is mogelijk dat we niet in staat zijn om voldoende werkzaamheid en veiligheid van ons COVID-19-vaccin en/of variant-specifieke productkandidaten aan te tonen om permanente wettelijke goedkeuring te verkrijgen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of andere landen waar het vaccin is goedgekeurd voor gebruik in noodsituaties of een voorwaardelijke handelsgoedkeuring heeft gekregen.”

  BioNTech is zich blijkbaar aan het indekken, want het bedrijf blijft een duidelijke waarschuwing afgeven:

  “Tijdens onze klinische proeven of zelfs nadat we goedkeuring van de regelgevende instanties hebben gekregen, kunnen zich ernstige ongewenste voorvallen voordoen die de klinische proeven kunnen vertragen of beëindigen en de goedkeuring van de regelgevende instanties of de aanvaarding van onze kandidaat-producten op de markt kunnen vertragen of verhinderen.”

  Tien miljard nettowinst, productievestigingen in Afrika en Azië

  BioNTech dankt zijn opkomst met avontuurlijk hoge superwinsten uitsluitend aan mRNA-technologie en Pfizer. Volgens haar eigen cijfers heeft het voorheen vrij onsuccesvolle bedrijf alleen al in het laatste vaccinatiejaar een nettowinst van 10,3 miljard euro gemaakt – op een omzet van 19 miljard. Ook voor dit jaar verwacht zij nog steeds een omzet van tussen de 13 en 17 miljard euro. En daarvoor is het nu de planning,

  “de bouw van ultramoderne mRNA-productiefaciliteiten, in eerste instantie in Afrika en Azië, om een duurzame plaatselijke bevoorrading te waarborgen en de productiecapaciteiten op te voeren (…)”.

  Toch is de stemming van de BioNTech-hoofdrolspelers niet onverdeeld positief. De angst om nooit definitieve goedkeuring te krijgen is te groot. BioNTech zegt verder in zijn rapport:

  “Onze toekomstige inkomsten uit de verkoop van ons COVID-19-vaccin hangen af van talrijke factoren, waaronder: (…) de duurzaamheid van de immuunrespons die door ons vaccin wordt opgewekt, wat nog niet is aangetoond in klinische proeven (…), het veiligheidsprofiel van ons vaccin, met inbegrip van de vraag of er eerder onbekende bijwerkingen of een verhoogde incidentie of ernst van bekende bijwerkingen worden waargenomen met ons vaccin in vergelijking met de bijwerkingen die zijn waargenomen tijdens de klinische proef.”

  Bedelen om belastinggeld en meer Corona-hysterie?

  Ongeacht het gebrek aan onderzoek naar veiligheid en doeltreffendheid tot op heden, bijna 16 maanden na de voorwaardelijke goedkeuring in de EU, kost de bouw van productiefaciliteiten op het zuidelijk halfrond met bijzonder onmenselijke exploitatie-omstandigheden natuurlijk veel geld. Helaas klaagt BioNTech elders dat dit niet uit de mouw kan worden geschud. Zijn opmerkingen leken op een pleidooi aan de federale regering voor meer en meer financiering uit de belastingpot:

  “Wij kunnen aanzienlijke bijkomende financiering nodig hebben om onze doelstellingen te bereiken, en indien wij er niet in slagen dergelijk kapitaal op aanvaardbare voorwaarden, of helemaal niet, te verkrijgen, kunnen wij ons genoodzaakt zien onze productieontwikkelingsprogramma’s, commercialiseringsinspanningen of andere activiteiten uit te stellen, in te perken of te beëindigen.”

  Tenslotte, zo meldde het, weet de groep helemaal niet wat de toekomst voor Corona in petto heeft. Hij voorziet mogelijke verkoopbeperkingen als gevolg van een gebrek aan doeltreffendheid, hoge kosten of moeilijke opslag bij zeer lage temperaturen. Maar er kunnen ook problemen ontstaan als de COVID-19 cijfers dalen. Klinkt logisch: afnemende coronavrees verhindert de handel omdat minder mensen dan nog geboosterd zullen worden.

  En tenslotte is het onduidelijk in hoeverre het vaccin “ook na de huidige pandemie nodig zal zijn, als het om een endemisch virus gaat”. Zelfs, gaat het verder met te zeggen,

  “de duurzaamheid van de immuunrespons die wordt opgewekt door ons COVID-19-vaccin, die nog niet is aangetoond in klinische proeven”.

  BioNTech geeft dus openlijk toe dat de overheidsinstanties, in de EU het EMA, in Duitsland het Permanent Comité voor Vaccinatie (STIKO) van het Robert Koch-Instituut, de dubbele vaccinaties en de daaropvolgende boosters – inmiddels al twee – hebben aanbevolen zonder dat de fabrikant enig bewijs heeft geleverd voor de duur van een effect – of dat tot op heden heeft gedaan.

  BioNTech: “Wellicht niet in staat fraude te voorkomen”

  En blijkbaar zijn BioNTech CEO Uğur Şahin en zijn management zelfs bang voor de gevangenis. Althans zo luidt een andere passage in het verslag over het financieel beheer. Er staat:

  “Wij hebben in het verleden een materiële zwakte vastgesteld in onze interne controle op de financiële verslaggeving en kunnen in de toekomst nog andere materiële zwaktes vaststellen die ertoe kunnen leiden dat wij onze verslaggevingsverplichtingen niet nakomen of dat onze financiële overzichten een materiële onjuiste weergave bevatten. Als wij onze materiële zwakheden niet verhelpen, zijn wij wellicht niet in staat om onze financiële resultaten accuraat te rapporteren of fraude te voorkomen.”

  De vrees voor de gevolgen reikt echter waarschijnlijk verder dan mogelijke “boekhoudkundige blunders”. De klinische proeven voor de nood- en voorwaardelijke goedkeuringen waren te klein om potentiële ernstige bijwerkingen in hun totaliteit te bestuderen, aldus het bedrijf. Het schrijft verder:

  “Als gevolg daarvan kunnen bijwerkingen en andere problemen worden waargenomen bij wijdverbreid gebruik die niet werden gezien of verwacht, of die niet zo vaak voorkwamen of ernstig waren tijdens de klinische proeven.”

  Angst voor “aanzienlijke aansprakelijkheidsclaims” als gevolg van verkeerd geïnterpreteerde laattijdige schade

  BioNTech kan “niet garanderen dat nieuw ontdekte of ontwikkelde veiligheidsproblemen zich niet zullen voordoen. En in een zeer opmerkelijke tegenspraak met het argument dat vaak door diverse “deskundigen” tegenover critici van vaccins wordt aangevoerd, namelijk dat er geen gevolgen op lange termijn kunnen zijn omdat bijwerkingen altijd onmiddellijk optreden, stelt BioNTech vervolgens in het rapport:

  “Wanneer een vaccin door een brede patiëntenpopulatie wordt gebruikt, kunnen zich van tijd tot tijd ernstige ongewenste voorvallen voordoen die tijdens de klinische proeven met het product niet voorkwamen of die aanvankelijk geen verband leken te houden met het vaccin zelf en pas door latere informatie aan het licht komen.”

  Dit zou volgens de groep kunnen leiden tot de opschorting van de productie en het op de markt brengen, maar ook tot “aanzienlijke aansprakelijkheidsclaims”. Letterlijk, geeft de groep deze verklaring op:

  “De ontdekking achteraf van voorheen onopgemerkte problemen zou de commerciële verkoop van het product nadelig kunnen beïnvloeden, tot beperkingen van het product kunnen leiden of ertoe kunnen leiden dat het product uit de handel wordt genomen.”

  Zorgen: Schaderapporten en geruchten kunnen aandeel doen kelderen

  De melding van ongewenste veiligheidsincidenten, maar ook de publieke speculatie over dergelijke incidenten, zou kunnen leiden tot een daling van de aandelen BioNTech op de beurs, aldus een andere vrees van het bedrijf.

  Bij deze opmerking luistert de oplettende, kritische lezer op en denkt bijna onvermijdelijk aan de zogenaamde factcheckers die in sociale netwerken op en neer censureren en zelfs menig peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek tot “medische desinformatie” verklaren. Blijkbaar worden zij niet in de laatste plaats betaald om een einde te maken aan de “speculaties van het publiek” die onvermijdelijk ontstaan na meldingen van “ongewenste veiligheidsincidenten”, om de winsten van de biotechnologiebedrijven die vaccins produceren niet in gevaar te brengen. Dit is hoe kapitalisme werkt.


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen  Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


  • T

  0 reacties :

  Een reactie posten