Appartementengebouwen zijn ’te log’. Ze passen niet bij het karakter van de lintbebouwing langs de Molenvaart

Datum:
 • dinsdag 12 april 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  Een flink aantal bewoners langs de Molenvaart is tegen de komst van twee appartementengebouwen in hun buurt. Via een petitie proberen ze zaken te keren.


  Winnie van Galen 12-4-2022


  Het plan is ingediend door Woningstichting Anna Paulowna. Het gaat om twee gebouwen met in totaal 22 appartementen. Het terrein waar deze woningen zijn uitgedacht, Molenvaart 12-14, ligt inmiddels vele jaren braak. Het college van B en W van Hollands Kroon heeft kortgeleden zijn zegen aan het plan gegeven.

  Rooilijn

  Veel bewoners langs de Molenvaart willen graag dat er op onderhavige plek wordt gebouwd, maar ze worden niet warm van de door de woningstichting ingediende plannen. De ’hoogbouwblokken,’ met een goothoogte van tien meter passen niet bij het karakter van de lintbebouwing langs de Molenvaart, geven ze aan. Daarnaast treden de gebouwen aan de achterzijde ver buiten de rooilijn. In het verleden stond er een kleine woning op genoemd perceel.

  Woordvoerders namens de bezwaarmakende bewoners zijn Klaas en Jacqueline Simons die twee huizen verwijderd van de nieuwbouwplek wonen. Ze zeggen zich gesteund te weten door een aanmerkelijk deel van de bewoners langs Molenvaart 4-136. Zo’n 85 procent van hen heeft de petitie ondertekend die moet voorkomen dat de plannen realiteit worden.

  Drukke doorvoerweg

  Los gezien van het ’logge karakter’ van de gebouwen verwachten de bezwaarmakende bewoners verkeersoverlast. ’Ter plekke is het al een onoverzichtelijk situatie. De voetgangersstoplichten zijn ooit weggehaald omdat iedereen daar toch doorheen reed. Het nu toevoegen van een uitrit op deze drukke doorvoerweg, vlak naast een chicane, is een recept voor nog meer ongevallen dan dat er nu al regelmatig zijn’, staat in een brief die naar de gemeenteraadsleden is gestuurd. Verder roepen de bezwaarmakende bewoners de politici in Hollands Kroon op de plannen af te wijzen door niet in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. Om vervolgens ’met de bewoners in gesprek te gaan over een betere invulling van het bouwperceel,’ aldus de bezwaarmakers.

  Aangepast

  Directeur Ben Broxterman van genoemde corporatie geeft aan dat er met negen bewoners in de nabije omgeving van het perceel overleg is geweest (’bij sommigen ben ik drie tot vier keer langs geweest’) en naar de bezwaren is geluisterd. In het aanvankelijke ontwerp zijn twee appartementen geschrapt zodat de rooilijn aan de voorkant naar achteren is opgeschoven. Daarnaast zijn er maatregelen genomen die de privacy van de huidige bewoners moeten waarborgen. Zoals matglas in het trappenhuis waardoor er niet in de tuinen is te kijken, aldus Broxterman. ,,Het ontwerp is drastisch aangepast. Helaas kun je het nooit iedereen naar het zin maken. Maar mochten er nog substantiële bezwaren binnen komen, de plannen liggen nu ter inzage, dan zullen we daar naar moeten kijken.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten