Kees le Pair.

Een bijdrage van Kees le Pair.

Plannen in uitvoering – en nog veel meer in de maak – voor energievoorziening met waterstof, zetten C. Dierick en mij aan het rekenen.

De verbrandingswarmte van waterstof is 142 MJ/kg. Dat is 142 GJ/ton en in de bedoelde plannen maken ze een ton waterstof uit water en 40 MWh elektrische energie. Dat kost 144 GJ.( In de krant gebruikt men wijselijk andere eenheden: 40 MWh = 144 GJ. Een ton waterstof kost de fabrikant dus 144 GJ elektrisch en een paar emmers water..

Omzetting van verbrandingswarmte in elektriciteit gaat met 50% rendement. Dus elektrisch krijg je 71 GJ uit het proces waar je daartoe eerst 144 GJ in dient te stoppen.

144 Joule elektrisch in en 71 Joule elektrisch uit!

Dat komt ongeveer neer op in een winkel € 2 betalen voor een product van € 1. CO2 neutraal, dat wel.

Wie dit corrigeert door de gefabriceerde waterstof geheel of gedeeltelijk voor nuttige warmte te gebruiken, heeft gelijk. Dan heb je voor dat stuk die 50% rendementsverlies niet. Jammer, ook dan zijn er verliezen; warmtetransport is duur een het verlies is groot.

In het beste geval: alles verbruiken voor nuttige warmte, krijg je dan 142 GJ aan warmte voor 144 GJ elektrisch die je er eerst in hebt moeten stoppen. Dat doet een simpel straalkacheltje thuis beter.

Waterstof voor onze energievoorziening is dus minder energie verruilen voor wat je al had met bijbetaling van heel veel geld.

Het is allemaal te absurd voor woorden en kan alleen profijtelijk zijn voor bedrijven die geen ingenieurs in dienst hebben, maar wel goede subsidiologen en belastingadviseurs.

Het publiek wordt straatarm, dat wel en krijgt half zoveel energie als zonder waterstof.

Nu is “allemaal straatarm” wel het doel van de ‘Great Reset’ van het ‘World Economic Forum’ het commandocentrum voor RutteIV met Rutte en Kaag als regio-zetbazen. Dus het volk mag niet mopperen, want het volk kiest zelf, wie ze uitmelkt. Dat is democratie op zijn mooist. Slachtvee, bijvoorbeeld mag niet zelf zijn slager kiezen.

Het volk weet best, dat energieschaarste, koude voeten geeft. Maar het denkt dat de regering dat met zelf gemaakt geld – nu ja, het maken doet de ECB – voor ze oplost. Helemaal fout. Energie tekort is minder energie, hoeveel euro’s je ook bijdrukt, of leent. En energie te kort is minder brood, minder aardappels, minder groente, minder wegen, huizen, minder melk, boter, kaas en eieren, minder verwarming en minder van alle andere 5000 noodzakelijke producten, die met minder energie niet gefabriceerd worden.

Dus “hoera” voor waterstof lijkt C. D.en mij iets als, hoera dood aan de armen! Hoewel het bijna net zo klinkt, is het wel het omgekeerde van verkiezingsbeloften als “dood aan de armoede”.

***