Voldoende handtekeningen referendumverzoek Stichting Windalarm

Datum:
 • woensdag 2 maart 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • Stichting Windalarm heeft een referendumverzoek met meer dan de 500 benodigde handtekeningen ingeleverd bij de provincie Noord-Holland.


  (02 maart 2022)

  Stichting Windalarm heeft een kennisgeving voor een referendumverzoek voorzien van ruim voldoende geldige ondersteuningsverklaringen ingeleverd bij de Statengriffie van de provincie Noord-Holland. Het verzoek betreft de 1e partiĆ«le herziening Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022. Deze besluiten gaan onder meer over de afstandsnorm van zeshonderd meter tussen woningen en windturbines en het voornemen om die te verlagen.

  Besluiten geschikt voor referendum? 

  Provinciale Staten (PS) bepalen of deze besluiten over de Omgevingsverordening geschikt zijn om er een referendum over te kunnen houden. Dat doen PS op basis van de Referendumverordening Noord-Holland. De besluiten over de Omgevingsverordening en het referendumverzoek van de stichting Windalarm staan op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 7 maart

  Volgende stap

  De volgende belangrijke stap richting een mogelijk referendum is het inleidend verzoek. Minimaal 10.000 kiesgerechtigden moeten zo’n verzoek indienen bij de voorzitter van de referendumcommissie. Als deze commissie vervolgens groen licht geeft en tenminste 45.000 kiesgerechtigde Noord-Hollanders daarna het definitieve verzoek ondersteunen kan sprake zijn van het eerste referendum in de provincie Noord-Holland. 

  Het verzamelen van de handtekeningen verloopt cumulatief. Dat betekent dat de kiesgerechtigden die bij een van de stappen hebben getekend automatisch meetellen bij de volgende stap. Meer informatie over de stappen voor het organiseren van een referendum is te vinden via de webpagina over inspraakmogelijkheden.

  Ondertekenen referendumverzoek kan met DigiD

  Inwoners kunnen in Noord-Holland digitaal handtekeningen verzamelen voor een correctief raadgevend referendum. Inwoners die een referendum willen organiseren, moeten zich altijd eerst bij de Statengriffie melden met dit voornemen. Daarna zorgt de Statengriffie voor een online webformulier voor het verzamelen van handtekeningen. Een referendum mag gaan over allerlei onderwerpen, maar dit kunnen alleen besluiten zijn van PS.

  Provincie Noord-Holland  0 reacties :

  Een reactie posten