Intro totale televisietoespraak Poetin 21-02-2022. In Nederlands voorgelezen door Ab Gietelink 106

Datum:
 • vrijdag 25 maart 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  De Russische president Poetin hield op 21 Februari 2022 een televisietoespraak van ruim een uur,.....
  25-3-2022
  https://odysee.com/@Alternatief.tv:f/... (Link Integrale televisietoespraak Poetin) De Russische president Poetin hield op 21 Februari 2022 een televisietoespraak van ruim een uur, waarin hij namens de Russische staat een analyse maakt van het Oekraïne conflict, de geschiedenis van de Sovjet-Unie en de relatie met de NATO. Wat zegt de andere kant eigenlijk? Wat zegt en hoe denkt de nieuwe vijand van het westen? Niet wat zeggen onze Ruslanddeskundigen over wat Poetin zegt. Nee. Wat zegt Poetin zelf ? Europese leiders zenden Oekraïne wapens en verleiden met EU lidmaatschap. Zij escaleren het conflict. Vrede in Europa komt er alleen als het Westen Oekraïne aanzet tot overleg en compromis. Vrede komt tenslotte van authentiek begrip en de onderhandelingstafel. Om de vrede te kunnen winnen en een fundament voor de toekomst te leggen is het cruciaal om kritisch, maar authentiek te luisteren naar de motieven en redenen van diegene, die het westen ziet als haar vijand. Ik ga daarom straks de integrale redevoering in Nederlandse vertaling neutraal voor U voorlezen De inhoud zal objectiever, veelkleuriger en genuanceerder zijn dan bijna alles wat U tot zover van en over Poetins’ opvattingen las of hoorde, omdat het zijn directe boodschap in zijn woorden is. Vanzelfsprekend neem ik op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor zijn tekst. Ik ben enkel de acteur en voorlezer. Allereerst een korte samenvatting van zijn tekst in mijn woorden. De redevoering interpreteert de afgelopen 100 jaar Sovjet en Russisch/ Oekraïense geschiedenis. Het begint met de ineenstorting van het Russische Rijk als gevolg van de 1e Wereldoorlog en de Russische revolutie in 1917. Poetin stelt dat de Sovjet-Unie van 15 republieken in 1921 tot stand kwam volgens de vrijwillige confederatieve principes van de 1e Sovjetleider Lenin. Die utopische grondwet van de Sovjet-Unie leidde er in 1991 toe dat de 15 republieken legaal afscheid konden nemen van de Unie en daarmee viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Het probleem was dat om de buitenrepublieken te verleiden tot de Unie deze vaak gebieden met in minderheid of meerderheid Russen binnen hun grenzen kregen. Na het uiteenvallen van de Unie in 1991 wilden die terug naar het Russische moederrijk. Hierover ontstonden beperkte burgeroorlogen. Poetin verwijt Lenin deze utopische constructie en stelt dat je een staat niet kan bouwen op een confederatief principe. Westerse politici en staatrechtsopiniemakers hebben net als Poetin moeite met zelfbeschikking van provinciën en autonome gebieden en die starheid leid tot conflicten en oorlogen. Poetin neemt scherp afstand van het Stalinistische autocratische bewind. Hij behandelt de overwinning van de Sovjets op de Duitsers in de 2e Wereldoorlog. Hij staat stil bij de toezeggingen die de Sovjets onder president Gorbatsjov in 1989 kregen in Berlijn. De NATO brak de afspraken en breidde zich tussen 1999 en 2020 Oostwaarts uit met 15 republieken. Poetin vertelt de kijker over het mislukte gesprek met president Clinton over de Russische aansluiting bij de NATO. Poetin behandelt verder de rol van de Amerikanen bij de Maidanrevolte in 2014 en de gewelddadige afzetting van de gekozen president Yanoukovich. Het gevolg waren afscheidingen op basis van referenda in de Krim, Donetsk en Loegansk. Rusland meent de Krim op in de Russische federatie. Hij noemt de Oekraïense bombardementen een vorm van genocide op de Russische gezinde bevolking in de Donbas. Poetin spreekt over de invloed van de Amerikanen op de Oekraïense regering en de actuele Amerikaans-Oekraïense militaire operaties aan de Zuid-Russische grenzen. Hij wenst een militair neutraal Oekraïne en eist veiligheidsgaranties. Tenslotte kondigt hij de erkenning van Donetsk en Loegansk aan. Hij eist dat de Oekraïne haar vijandelijkheden tegen de volksrepublieken onmiddellijk stopt en waarschuwt hen. Hierbij zijn letterlijke redevoering. Bedenk. Ik ben alleen uw dienstbare voorlezer/ boodschapper van de tekst. Luistert U.

  0 reacties :

  Een reactie posten