Geef het havenbedrijf geen geld voor Kooyhaven, zegt D66. Dat druist namelijk in tegen het advies om Kooyhaven onder te brengen in een ontwikkelbedrijf

Datum:
 • zaterdag 5 maart 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • DEN HELDER - D66 vindt dat de raad niet akkoord moet gaan met het collegevoorstel om een kleine 5,3 miljoen euro aan Port of Den Helder beschikbaar te stellen. Daar moet negen ton van af, zegt fractievoorzitter Henk Mosk. Dat geld wil het havenbedrijf steken in de inrichting van Kooyhaven.


  Delano Weltevreden 5-3-2022


  Kooyhaven ligt in de gemeente Hollands Kroon, maar de grond is eigendom van het Helderse havenbedrijf. Vroeger ging de gemeente zelf over de haven. Het havenbedrijf is verzelfstandigd. Het gemeenbestuur ging ervan uit dat PODH de eigen broek zou kunnen ophouden, maar dat is niet het geval. Het havenbedrijf zou onder andere geld moeten verdienen met de verkoop en verhuur van gronden, maar dat valt enorm tegen. Er is nog geen vierkante meter grond verkocht, terwijl het havenbedrijf daar wel op had gerekend. Mede daardoor kan PODH bepaalde projecten niet zelf financieren en wordt bij de gemeente aangeklopt voor de benodigde centen.

  Sommige partijen in de gemeenteraad wilden weten hoe lang de gemeente het havenbedrijf nog uit de brand moet helpen. Op verzoek van de raad heeft onderzoeksbureau Panteia PODH doorgelicht en onder meer de verdiencapaciteit in beeld gebracht. Het advies van de onderzoekers: de verkoop van grond is geen kernactiviteit van het havenbedrijf. PODH zou zich moeten concentreren op de haven en op het binnenhalen van werk uit projecten die zijn gericht op het opwekken van windenergie op zee. De havendirectie en de gemeente moeten er niet van uitgaan dat PODH nog geld verdient met de verkoop van grond. De gronden op Kooypunt en Kooyhaven zouden moeten worden ondergebracht in een ontwikkelbedrijf.

  Commissarissen

  Het college, de directie en de raad van commissarissen van PODH zijn het niet eens met het advies om Kooyhaven en Kooypunt weg te halen bij het havenbedrijf. Met het weghalen verliest het havenbedrijf de potentie om met die twee locaties geld te verdienen, zeggen zij.

  Panteia vindt die houding levensgevaarlijk. Want potentieel geld bestaat niet, zegt een van de onderzoekers. Het risico van op de oude voet verder gaan is dat er allerlei verwachtingen worden gewekt die, net als in het verleden, niet uitkwamen. Als blijkt dat het havenbedrijf nog steeds geen geld verdient met de verkoop van grond, zal opnieuw bij de gemeenteraad moeten worden aangeklopt en zal dat tot irritatie leiden.

  D66 vindt dat de gemeenteraad niet akkoord moet gaan met het verzoek van het havenbedrijf en het voorstel van het college om geld beschikbaar te stellen voor werk op Kooyhaven. De fractie stelt komende maandag daarom voor die negen ton af te trekken van de gevraagde 5,3 miljoen euro.

  Fractievoorzitter Henk Mosk: ,,Het is opvallend dat een deel van het geld bedoeld is voor de Kooyhaven, terwijl in het rapport van Panteia staat dat Kooyhaven weg moet bij Port of Den Helder. Daarnaast zegt het college dat een nieuwe gemeentelijke bijdrage moet aansluiten op de conclusies en aanbevelingen van het rapport van Panteia. De eventuele inrichting van de Kooyhaven is direct gerelateerd aan dit rapport en niet aan het benodigde onderhoud voor de kades.’’

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten