Europarlementariër waarschuwt: ‘De Europese Unie is volledig aan het ontsporen’

Datum:
 • donderdag 24 maart 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •   Burgers stellen zich vooral de vraag wie deze mensen zijn die door niemand zijn gekozen.   Robin de Boer 24-33-2022


  Luister naar dit artikel
  NineForNews.nl
  00:00 / 02:38

  De instellingen van de Europese Unie eigenen zich steeds meer macht toe die niemand hun ooit gegeven heeft en waarvoor ze aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Dat zei Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) onlangs  in het Europees Parlement.

  “De Europese Commissie werd oorspronkelijk opgericht als een college van ambtenaren dat moet uitvoeren wat de lidstaten overeenkomen, maar gedraagt zich steeds meer als een soort Europese regering die het beleid in de lidstaten wil dicteren. Burgers stellen zich vooral de vraag wie deze mensen zijn die door niemand zijn gekozen. Technocratie is tegengesteld aan democratie,” zei Vandendriessche.

  (Video verwijderd? Klik hier...)

  Dit draaide nooit om corona

  “Het Europees Hof van Justitie werd oorspronkelijk opgericht om de toepassing van de Europese Verdragen te beoordelen. Door een ruime en activistische interpretatie van de Verdragen plaatst het Hof zich boven de grondwetten van de lidstaten op domeinen waar het niet eens bevoegd is. Het geeft zichzelf de bevoegdheid om de interne organisatie van lidstaten te beoordelen, beleidskeuzes te maken en zelfs wetten te herschrijven waartegen geen beroep mogelijk is. Ook in verband met deze kwestie vragen burgers zich af wie die wereldvreemde rechters zijn die door niemand zijn gekozen. Juristocratie is tegengesteld aan democratie,” voegde hij toe.

  “De Commissie en het Hof spannen vervolgens samen om lidstaten die niet willen buigen voor hun liberale sharia, het stemrecht af te nemen en financieel te chanteren met het inhouden van miljarden uit het coronaherstelfonds. Inmiddels is duidelijk dat dit nooit om corona draaide, maar om macht en controle. Deze machtsusurpatie wordt vervolgens verkocht als verdediging van de democratische rechtsstaat. Hypocrieter dan dit kan het werkelijk niet worden,” benadrukte Vandendriessche.

  Zeker niet de laatsten

  “De rechtsstaat kan pas democratisch zijn als daarin de soevereiniteit van het volk, en daarmee de democratie, wordt geëerbiedigd. De organisatie en politieke keuzes van staten moeten niet bepaald worden door rechters en ambtenaren van de Europese Unie, maar door natiestaten zelf. Zij zijn immers democratisch gelegitimeerd door hun bevolking; de Europese Unie is dat niet,” zei Vandendriessche.

  “De Europese Unie is volledig aan het ontsporen en verandert in iets waarvoor wij nooit hebben getekend. De Britten hebben hun conclusies getrokken en zijn, als eersten, vertrokken. Als we zo verdergaan, zullen zij echter zeker niet de laatsten zijn,” besloot hij.

  0 reacties :

  Een reactie posten