EU verkeert in ernstige financiële crisis, pensioenfondsen worden leeggeroofd

Datum:
 • vrijdag 25 maart 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Brussel bezig met nieuwe wet die de overheid het recht geeft om tijdens een noodsituatie uw privé bezit in beslag te nemen – Europese politici WILLEN oorlog met Rusland om als excuus te dienen voor het in elkaar stortende monetaire systeem


  Posted on 


  —————————————————————————–

  De Europese Unie verkeert in een ernstige financiële crisis. Het geld is op, en de belastingen kunnen niet nóg hoger. Brussel overweegt daarom een soort Superfonds op te zetten om de pensioenkassen nog verder leeg te roven. Er zijn namelijk biljoenen nodig voor de (op totaal valse gronden gebaseerde) klimaatagenda, voor zogenaamd ‘groene’ energie, en voor een EU leger. Dat leger wordt dringend noodzakelijk geacht, niet alleen met het oog op de oorlog in Oekraïne, maar ook om de verwachte grootschalige protesten en opstanden, die zullen uitbreken zodra de nog immer naïeve massa doorkrijgt dat hun eigen leiders hen van al hun bezit, welvaart en vrijheden beroven, keihard neer te slaan.

  Maar hoe financier je al deze megalomane plannen als je al 8 jaar lang je eigen staatsobligatiemarkt met negatieve rente hebt weggevaagd, en in wezen technisch failliet bent? Dan kijk je waar er nog wèl geld zit: in de pensioenfondsen, de Nederlandse bij uitstek. Hiermee beroven ze met name 40-plussers van een zorgeloze oude dag. Zij blijken nu hun hele leven te hebben gewerkt om de carrières van dikbetaalde politici te redden, die ook op dit historisch zeer gevoelige terrein hun kiezers glashard blijken te hebben voorgelogen.

  Pensioenfondsen worden leeggeroofd

  Nu het monetaire systeem langzaam maar zeker aan het instorten is, en de EU dankzij het nul/negatieve rente beleid – dat sinds 2014 spaarders van hun inkomsten heeft berooft – feitelijk geen functionerende staatsobligatiemarkt meer heeft en zichzelf daarom niet meer kan financieren, hebben de politici een krachtige afleiding nodig: oorlog met Rusland. De opzettelijk uitgelokte oorlog in Oekraïne is dan ook hun broodnodige voorwendsel om de pensioenfondsen compleet leeg te roven. Dat zal het toch al broze vertrouwen in de EU echter nog verder ondermijnen, waardoor grootschalige sociale onrust een kwestie van tijd is.

  De EU worstelt al langere tijd met een afnemend geboortecijfer, waardoor er te weinig jongeren zullen zijn om de almaar grotere groep ouderen te kunnen blijven onderhouden. Dit is de reden waarom er grote aantallen migranten zijn (en worden) binnengelaten. Hierdoor wordt de aard en de identiteit van Europa echter voorgoed veranderd, vooral omdat verreweg de meeste migranten uit de onvrije en deels onderdrukkende islamitische religieuze cultuur komen. Ook veel vluchtelingen uit Oekraïne hebben bepaald geen mentaliteit die ‘Europees’ kan worden genoemd.

  Klimaatdeal moet ergens van worden betaald

  De waanzinnig kostbare (maar volkomen nutteloze, juist zeer schadelijke) CO2-klimaatagenda annex Green New Deal’ van Frans Timmermans en een eigen EU leger kunnen niet langer met nog hogere belastingen worden gefinancierd. Die zijn voor steeds meer burgers en MKB nu al onbetaalbaar, en kunnen daarom, zeker gezien de huidige (eveneens gewilde en doelbewust gecreëerde) energiecrisis, ronduit wurgend genoemd worden. Nòg hogere belastingen zullen ook de de toch al uitgeknepen middenstand ‘killen’, en zonder enige twijfel grote opstanden doen ontketenen.

  Brussel probeert ook uit andere hoeken en gaten geld weg te peuteren. Belastingparadijzen worden aangepakt en bedreigd, er wordt jacht gemaakt op de bezittingen van rijkere mensen (natuurlijk met uitzondering van de koningshuizen en superrijken), en Oekraïne wordt nu als excuus gebruikt om Russische private bezittingen in beslag te nemen, die nooit meer teruggeven zullen worden.

  De ware aard van Europa: alles kan van u worden afgepakt

  De Britse premier Boris Johnson kondigde onder het mom van ‘sancties tegen Rusland’ een nieuwe wet aan die de regering het ‘recht’ geeft om de privé bezittingen van iedereen die zich op wat voor wijze dan ook tegen het overheidsbeleid verzet in beslag te nemen. De EU stelt vergelijkbare wetgeving op om tijdens een noodsituatie zoals een ‘pandemie’ privé bezit (zoals vastgoed en grond) te confisqueren. Spanje nam zo’n wet al in 2015 aan. In Nederland zijn vanuit de politiek vergelijkbare proefballonnetjes te horen.

  Overigens vaardigde Brussel al in 2017 in alle stilte een ‘contanten verordening’ uit waarmee in principe iedereen die de grens oversteekt om wat voor willekeurige reden dan ook als ‘verdacht’ kan worden beschouwd, en van wie vervolgens een bedrag van slechts € 1000,- of andere waardevolle goederen (duur horloge, diamanten, goudstukken, zilver etc.) kan worden afgepakt.

  ‘Dit toont de ware aard van Europa, en de reden waarom op de langere termijn kapitaal nooit veilig zal zijn in hun pro-Marxistische agenda die wordt gepromoot door het World Economic Forum’, geeft de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong als commentaar (1).

  Frankrijk is noodgedwongen bezig zijn veel te royale pensioenstelsel te hervormen, en heeft daarbij zijn zinnen gezet op de enorme Europese (voor een aanzienlijk deel door Nederland gevulde) pensioenfondsen. Het plan is om alle 40-plussers met het stijgen van hun leeftijd een steeds groter deel van hun pensioen te laten inleveren. Daarmee hoopt men een nieuwe ronde fiscale stimulansen te kunnen financieren. Oorspronkelijk was daar sinds 2014 de negatieve rente voor bedoeld, maar die omstreden en veel bekritiseerde koers heeft hopeloos gefaald.

  Incompetent of kwaadaardig?


  Nu het complete systeem aan het instorten is, komt het leegroven van de pensioenfondsen in de plaats van het mislukte Quantitative Easing (= het overspoelen van de markten met enorme hoeveelheden digitaal geld). Daar komt het onthutsend amateuristische mismanagen van de Covid crisis nog eens bovenop. Dat heeft de huidige inflatie (er wordt uitgegaan van 9%, maar 20% of hoger is veel realistischer) gigantisch aangewakkerd.

  ‘Onze’ leiders hebben zich de afgelopen jaren tot misschien wel de meest incompetente ooit uit de moderne geschiedenis betoond (tenzij het van meet af aan hun intentie was om alles te laten instorten, en in dat geval zijn ze juist de meest kwaadaardige uit de moderne geschiedenis). Nu dankzij hen de finale crash van het Westerse systeem onvermijdelijk is geworden, hopen ze dat een conventionele oorlog met Rusland de aandacht voldoende zal afleiden. De woede van het volk over de enorm gestegen kosten voor energie en levensonderhoud wordt zo op even handige als bedrieglijke wijze op de Russische president Putin geprojecteerd.

  Mensen trappen er nog steeds in, maar voor hoelang?

  Het trieste is dat de meeste mensen er nog met open ogen intrappen ook. Dat laat zien dat het gros van het volk helemaal niets geleerd heeft van de Covid-19 plandemie, noch van de niet meer te ontkennen, overduidelijk extreem schadelijke gevolgen van de met discriminerende uitsluitingsmaatregelen opgelegde mRNA genmanipulatie injecties.

  Of hetzelfde trucje ook zal werken zodra de mensen doorkrijgen dat hun pensioenen weg zijn, valt echter zeer te betwijfelen. Aangezien politici dit wel degelijk beseffen, zijn ze nu bereid een enorm risico te nemen met uw leven en dat van uw (klein)kinderen door een van de twee machtigste landen ter wereld met extreem onrechtvaardige sancties zover in een hoek te drukken, dat daar steeds openlijker gespeculeerd wordt over het drukken op de spreekwoordelijke ‘rode knop’.

  Hun vluchtkoffers staan al klaar

  Denkt u maar niet dat de leden van het huidige regime in Den Haag daar nog aanwezig zullen zijn zodra in dit worst-case scenario Russische kernwapens in luttele seconden enkele belangrijke hoofdsteden tot radioactieve ashopen reduceren, en/of een door een nucleaire torpedo veroorzaakte tsunami ons halve land overspoelt. Ga er maar vanuit dat de vluchtkoffers van dat regime met bestemming Zuid Amerika – Argentinië, anyone? – reeds klaarstaan voor het geval er zelfs maar de geringste aanwijzing is dat die raketten gelanceerd kunnen gaan worden.

  Aan de andere kant van de aardbol zullen zij er dan nog tot in lengte van jaren buitengewoon warmpjes bijzitten. Hun kiezers die hier in de steek worden gelaten trouwens ook; alleen zal die warmte niet langer dan een fractie van een seconde gevoeld worden. En degenen wier lichamen en hersenen niet meteen verdampen en zo’n – overigens nog steeds te vermijden – nucleaire holocaust wèl overleven, zullen zelfs nog slechter af zijn zodra de fallout alles en iedereen vergiftigt.

  Passief blijven zal WO-3 niet kunnen stoppen

  Al vanaf het aantreden van de regering Obama schrijf ik dat de Verenigde Staten erop uit zijn om een (Derde Wereld)oorlog tegen Rusland te ontketenen, en daarbij Europa zonder met hun ogen te knipperen zullen opofferen. In 2013 was het rond Syrië bijna zover; de Amerikanen hadden een grote vloot bij het land samengetrokken en lieten hun bommenwerpers reeds warm te draaien op de startbanen. Alleen door briljant diplomatiek optreden van president Putin kon een vrijwel zekere WO-3 worden voorkomen.

  9 jaar later is het opnieuw Putin die er alles aan gedaan heeft om zo’n verwoestende confrontatie te voorkomen. Maar het VS/EU/NAVO/WEF complex lijkt deze keer vast van plan om door te zetten. Mocht de huidige oorlog in Oekraïne tijdelijk door een wapenstilstand worden gepauzeerd, dan zal het conflict in 2023 (/2024) vermoedelijk weer oplaaien, en dan wèl volledig uit de hand lopen. Het goede nieuws is dat er nu nog steeds een kleine beetje tijd lijkt te zijn om de krankzinnige Westerse elite te stoppen, voordat ze door vanwege hun tomeloze machtswellust een einde maken aan de complete menselijke beschaving.

  Eén ding is in ieder geval zeker: als u nu nog steeds reageert met ‘maar wat kan ik eraan doen’ en weer moedeloos en passief terug op de bank zakt, of u denkt ‘ach, God komt me toch wel redden’, dan moet u niet raar opkijken als uw leven en dat van uw geliefden al binnen enkele jaren tot een ruw einde komt. Word daarom wakker, doorzie het duivelse spel dat al zo lang over de ruggen van de mensheid wordt gespeeld, en kom eindelijk (vreedzaam) in opstand.

  Xander

  (1) Armstrong Economics  0 reacties :

  Een reactie posten