'De Jonge gebruikte eigen mail ter ondermijning van WOB-verzoeken'

Datum:
 • woensdag 30 maart 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Uit WOB-documenten is gebleken dat toenmalig Coronaminister Hugo de Jonge halverwege mei 2020 geen mails meer wilde ontvangen op zijn VWS-mail, maar op zijn privémail. Officieel mag dit helemaal niet en ambtenaren wisten dit, toch gingen ze akkoord. Dat blijkt uit het spitwerk van data-analist Wouter Aukema. 


  30 March 2022 door Bart Reijmerink


  Toenmalig coronaminister Hugo de Jonge heeft zijn persoonlijke iCloud-adres gebruikt bij belangrijk mailverkeer rondom onder andere de voortgang van de aankoop van coronavaccins. 

  Data-analist Wouter Aukema heeft de opvallende WOB-documenten ontdekt: minister Hugo de Jonge verzocht aan het begin van de coronacrisis zijn ambtenaren om hem te mailen op zijn persoonlijke iCloud en niet zijn minister-mail. Volgens overheidsregels mag dit niet en uit intern mailverkeer wordt duidelijk dat de ambtenaren dit wisten. Ondanks de bezwaren besloot men De Jonge uiteindelijk te mailen naar zijn privé-adres. 

  Uit de gewobte stukken valt op te maken dat De Jonge op een gegeven moment geen gebruik meer maakt van zijn normale e-mailadres, maar van zijn privé-iCloud. Doordat hij van dit adres gebruik maakt ondermijnt hij de WOB-wetgeving, want zijn privé-adres valt niet onder de WOB-wetgeving.

  De WOB-wetgeving is bedoelt om burgers inzage te geven in overheidscorrespondentie en hen zo te controleren. Ministers mogen om die reden geen privé-adressen gebruiken omtrent overheidszaken. Wanneer zij dit wel zouden doen, of wanneer ook ambtenaren vervolgens privé-adressen zouden gebruiken kunnen burgers en journalisten totaal geen inzage krijgen in wat de overheid nu eigenlijk namens hen doet. 

  Ambtenaren niet akkoord
  Ambtenaren voelen aan dat mails versturen naar persoonlijke iCloud van De Jonge niet mag volgens de wetgeving: 'Ook zonder zijn toestemming gaan sturen al was het maar voor de parlementaire-geschiedschrijving en een mogelijk WOB-verzoek.'

  Een ambtenaar schreef naar een collega dat het sturen van mails naar een privé-adres problemen kan opleveren later: 'Vertrouwelijke versies mogen niet naar een iCloud-adres... daar krijg je dus gedoe mee later. Maar goed ik zal het wel doen als jij dat wilt.'


  Op de bovenenstaande foto staat meermaals het persoonlijke iCloud-adres van De Jonge in de afzender.

  Onderzoeksjournalist Marc van der Vegt vraagt zich af of dit 'sabotage' is. Op Twitter laat Van der Vlegt via de WOB-stukken zien dat ambtenaren wel degelijk wisten van de ondermijning, en dat zij zich ook zorgen maakten, maar toch gewoon de verzoeken van De Jonge inwilligden toen hij hen vroeg hem te mailen op zijn iCloud-e-mailadres. 

  Van der Vegt vraagt zich af of het bedoeling was dat de persoonlijke ICloud van De Jonge zou opduiken in de gewobte stukken. Normaliter vindt men alleen correspondentie via officiële overheidskanalen en e-mailadressen in WOB-stukken.

  Minister De Jonge kwam recent ook al in opspraak door zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal van oud-partijgenoot Sywert van Lienden. In een appje stuurde hij aan op een deal met Van Lienden. Zelf reageerde hij hierop door te zeggen dat het openbaar gemaakte berichtverkeer de verkeerde context schetst.

  NieuwRechts

  0 reacties :

  Een reactie posten