Zal boven nationale grondwetten staan: WHO vestigt globaal akkoord betreffende “pandemie-voorzorg”

Datum:
 • vrijdag 11 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • Onheilspellend akkoord voor “pandemie-preventie”

   
  Zal boven nationale grondwetten staan: WHO vestigt globaal akkoord betreffende 

  “pandemie-voorzorg”

  Vertaling: E.J. Bron)

  Hoezeer het einde van de corona-beperkingen in veel landen ook te begroeten is, men zou zich niet moeten laten misleiden door het feit dat op de achtergrond nog steeds aan een globale reorganisatie volgens de voorschriften van de “Great Reset” wordt gebouwd. En wel op volle toeren.

  Onheilspellend akkoord voor “pandemie-preventie”

  Want het nu duidelijk mislukken van de Covid-maatregelen, inclusief het terugtrekken en toegeven van media en politiek, was blijkbaar onderdeel van het plan. De WHO gebruikt deze algemene afleiding nu om de lidstaten tot ondertekening van een nieuw “akkoord over de wereldwijde pandemie-voorzorg” te bewegen, dat in principe de macht in alle medische en klimatologische noodgevallen aan de WHO overdraagt!

  […] a convention, agreement or other international instrument under the Constitution of the World Health Organization to strengthen pandemic prevention, preparedness and response. […]“

  Het nieuwe, in december 2021 gepresenteerde verdrag, dat een uitbreiding is van een oorspronkelijk verdrag uit 2005, betekent, dat als het door de lidstaten aangenomen wordt, dat de grondwet van de WHO (volgens Artikel 9) bij natuur-catastrofes of pandemieën voorrang heeft boven de grondwet van het individuele land. Daarvoor wil men in Europa vooral de EU winnen om dit in de lidstaten te implementeren.

  WHO zal in de toekomst dicteren, niet aanbevelen

  Met andere woorden: de WHO zal in de toekomst dicteren, niet alleen maar aanbevelen.

  Van de kant van de WHO werd nu al een internationale onderhandelingscommissie in het leven geroepen, die haar eerste vergadering op 1 maart houdt (“om werkwijzes en tijdplannen overeen te komen”) en de tweede op 1 augustus 2022 (om te overleggen over “vooruitgang bij een arbeidsontwerp”). Aansluitend zal de commissie de 76e Wereldgezondheid bijeenkomst in het jaar 2023 een voortgangsbericht voorleggen, met het doel om het “instrument” tot 2024 aan te nemen.

  Het instrument dient:

  • een krachtiger, blijvende en langere politieke betrokkenheid op het niveau van de wereldwijde staats- en regeringschefs garanderen
  • duidelijke processen en taken definiëren
  • de ondersteuning op de lange termijn van de openbare en private sector op alle gebieden te verbeteren
  • de bevordering van de integratie van gezondheidskwesties op alle relevante politieke gebieden te garanderen

  De Zwitserse wetenschapster Dr. Astrid Stuckelberger, die al 20 jaar voor de WHO werkt, waarschuwt exact hier tegen. Zij vindt dat elk land een openbare protestbrief aan de WHO zou moeten sturen, waarin staat dat het onacceptabel is dat de handtekening van een minister van Gezondheid van een land zonder referendum over het lot van miljoenen mensen beslist.

  Dr. Stuckelberger deelde mee dat tot nu toe alleen Rusland zo´n protestbrief ingestuurd zou hebben.

  Afsluitend dient nog de gemeenschappelijke verklaring van leiders uit de hele wereld samen met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de directeur-generaal van de WHO, Dr. Tedros Adhanmom, over de Covid-19-pandemie geciteerd te worden:

  Er zullen andere pandemieën en andere grote noodgevallen op gezondheidsgebied komen. De vraag is niet of, maar wanneer. We moeten er gezamenlijk beter op voorbereid zijn pandemieën op een uitermate gecoördineerde wijze te voorspellen, te verhinderen, te herkennen, te beoordelen en er effectief op te reageren. Voor dit doel geloven we dat de naties gezamenlijk zouden moeten toewerken naar een nieuw internationaal verdrag ter voorbereiding van en reactie op pandemieën.”

  Bron:
  unser-mitteleuropa.com

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten