Verplichte vaccinatie plots geen probleem meer: Raad van Europa wijzigt resolutie over verplichte vaccinatie

Datum:
 • zaterdag 12 februari 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 • In januari 2022 heeft de Raad van Europa besloten dat verplichte vaccinatie legitiem is, meldt TKP.

  12-2-2022

  De resolutie is opgesteld door een Weens SPÖ-raadslid. Deze resolutie zet de resolutie van 2021 op zijn kop en staat ineens verplichte vaccinatie toe. Een jaar geleden was de Raad van Europa duidelijk tegen verplichte vaccinatie en discriminatie van niet-gevaccineerden. Nu is verplichte vaccinatie niet langer een een probleem de Raad van Europa.

  Het was een van de belangrijkste politieke argumenten van de mRNA-critici: de Raad van Europa had zich in zijn resolutie van 27 januari 2021 duidelijk uitgesproken over de kwestie van “COVID-19 vaccins: ethische, juridische en praktische overwegingen“. Duidelijke mening: er mag niet worden gediscrimineerd op basis van vaccinatiestatus.

  Resolutie vernietigd

  Reinhard Lopatka, lid van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) en hoofd van de Oostenrijkse delegatie bij de Raad van Europa, krabbelde toen terug en zei tegen de media dat de resolutie alleen betrekking zou hebben op “de publieke sector, maar niet op de particuliere sector”. Een zeer twijfelachtige relativering trouwens. Maar nu is de Raad van Europa verder gegaan en heeft de resolutie van een jaar geleden in één keer ongedaan gemaakt.

  In Resolutie 2424 van 19 januari 2022 klinkt de resolutie heel anders. Want wat geven politici om de roddels van gisteren? In het document van 19 januari 2022 “Covid-19 verslaan met maatregelen op het gebied van de volksgezondheid“, staat in paragraaf 9:

  “Zoals op verschillende momenten in de pandemie is benadrukt, is ‘niemand veilig totdat iedereen veilig is’. De Parlementaire Vergadering beveelt daarom aan dat regeringen en parlementen in de lidstaten van de Raad van Europa en wereldwijd de noodzakelijke paradigmaverschuiving tot stand brengen om Covid-19 met volksgezondheidsmaatregelen eens en voor altijd aan te pakken op een wijze die in overeenstemming is met de mensenrechten.

  9.1. te allen tijde:

  9.1.1. door het advies van de WHO en deskundigen op te volgen en de maatregelen ter beheersing van de pandemie aan te passen aan de ontwikkeling van de plaatselijke situatie en de meest recente wetenschappelijke gegevens;

  9.1.2. wanneer het nodig is volksgezondheidsmaatregelen te nemen die de grondrechten aantasten, door ervoor te zorgen dat de besluiten op duidelijke en transparante wijze worden genomen en meegedeeld, zoveel mogelijk op bewijsmateriaal zijn gebaseerd, een legitiem doel hebben en evenredig zijn. De parlementen, de rechterlijke macht en, in voorkomend geval, externe deskundigen moeten de gelegenheid krijgen de maatregelen te evalueren en te toetsen. Bovendien zijn voortdurende evaluaties nodig om ervoor te zorgen dat de maatregelen niet langer van kracht blijven dan nodig is, maar ook om andere maatregelen te overwegen die wellicht geschikter zijn;

  9.1.3. door het bevorderen van vaccinatie, het dragen van maskers, het bewaren van fysieke afstand, handhygiëne, het vermijden van overbevolkte en afgesloten ruimten en het zorgen voor voldoende ventilatie in scholen, gezondheids- en sociale zorginstellingen en openbare gebouwen om de verspreiding van de covid 19 ziekte te voorkomen zonder dat grote delen van de samenleving hoeven te worden gesloten.

  Opsteller komt van SPÖ Wenen

  Het document is overigens geschreven door Stefan Schennach, SPÖ-raadslid voor Wenen. Tijdens het debat over verplichte vaccinatie in de Bondsraad pochte hij trots dat hij het “nieuwe werk” had geschreven. Hij hield ook een lovende toespraak over de wetenschap en het “doeltreffende vaccin dat beschermt tegen de dood”.

  Dit was eind januari 2021 nog niet bekend, aldus Schennach. In feite werd het Covid-vaccin op dat moment al als een gek ingespoten. Met niet geringe arrogantie zei hij tegen de “geachte briefschrijvers” (critici van verplichte vaccinatie) dat “het niet langer een minachting van de Raad van Europa is als wij hier vandaag tot een plicht besluiten”.

  In de kritische negende paragraaf van de nieuwe resolutie staan nog meer punten die bijna sprakeloos maken. Paragraaf 9.3.2.3 legitimeert unilaterale acties van staten, zoals Oostenrijk nu heeft ondernomen. In punt 9.4. wordt opgeroepen tot “doeltreffende maatregelen tegen verkeerde informatie, desinformatie en uitstel met betrekking tot Covid-vaccins” en ook tot “regulering van de platforms van de sociale media”.

  En het gaat verder:

  9.4.3. een openbaar debat op gang te brengen over de eventuele invoering van vaccinatievoorschriften voor specifieke groepen of voor de bevolking in het algemeen; dergelijke vaccinatievoorschriften mogen echter niet gelden voor personen die om medische redenen niet mogen worden gevaccineerd en voor kinderen, totdat en tenzij de volledige veiligheid en doeltreffendheid van alle voor kinderen bestemde vaccins is gewaarborgd, rekening houdend met de belangen van het kind overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

  De Raad van Europa heeft niets te maken met de EU, het besluit is niet juridisch bindend voor de lidstaten. Rusland, bijvoorbeeld, is ook lid van de Raad van Europa. Oostenrijk wordt in de Parlementaire Raad vertegenwoordigd door zes personen: Hoofd van de delegatie Reinhold Lopatka (ÖVP), Franz Eßl (ÖVP), Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP), Doris Bures (SPÖ), Martin Graf (FPÖ) en Michel Reimon (Grüne). Stefan Schennach is plaatsvervangend lid.


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen


   


  2 reacties :

  Anoniem zei

  De injecties doen meer kwaad dan goed.
  Verplicht inspuiten van mensen met een experimenteel gen therapie produkt is ethisch en medisch onverantwoord en een regelrechte inbreuk op de Nuremberg code.
  Er is géén pandemie. Er is een “scamdemic”. De grootste medische fraude in de geschiedenis.

  Anoniem zei

  De tweede booster is gestart voor mensen boven de 70. Gegarandeerd dat het sterfpercentage voor die bevolkingsgroep op gaat lopen.

  Een reactie posten