PvdA-Kamerlid Attje Kuiken laat weten dat zij voor een motie stemt die het kabinet oproept het wetsvoorstel in te trekken. Kuiken heeft "lang en goed nagedacht", laat de partij woensdag weten.

"De onderzoeken wijzen uit dat 2G op dit moment niet effectief en proportioneel is. Mocht een nieuwe variant zich voordoen, dan kunnen we die weging opnieuw maken. Het kabinet laat 2G op dit moment onnodig lang boven de markt hangen, wat leidt tot grote onrust in de samenleving en ondermijning van het draagvlak voor andere maatregelen."

Bijna de geCoronahele oppositie en ook coalitiepartij ChristenUnie hadden al laten weten dat zij van het kabinet verlangen dat de wet, die eind november vorig werd gepubliceerd, wordt ingetrokken.

 Volg dit onderwerpOntvang meldingen bij belangrijk nieuws over de coronapas

Een meerderheid in de Kamer vindt dat 2G "een ernstige beperking vormt van vrijheidsrechten" en dat het zorgt voor "tweedeling in de samenleving." Ook missen de partijen wetenschappelijke onderbouwing dat 2G helpt om het coronavirus te bestrijden.

Bij 2G krijgen alleen gevaccineerden en mensen die genezen zijn van COVID-19 een geldige QR-code op hun coronapas. Ongevaccineerden kunnen dan niet meer met een negatieve coronatest de kroeg in of naar het museum.

Kuipers liet woensdag weten dat hij de stemming morgen afwacht. "Ik zal het oordeel van de Kamer respecteren."

Kuipers: Afweging tussen 2G en openen samenleving

Kuipers had de wetsbehandeling al twee keer uitgesteld omdat een meerderheid in de Kamer al langere tijd onzeker is. De bewindsman zei nooit van plan te zijn om 2G op korte termijn in te zetten. "De vraag is of 2G voor de toekomst mogelijk zinvol zou kunnen zijn."

Kuipers had 2G liever achter de hand willen hebben, zodat de maatregel sneller ingezet kan worden als toch blijkt dat deze nodig is. Hij is ervan overtuigd dat met de coronapas de samenleving verder open kan.

"Je moet een afweging maken tussen meer open, maar dan wel een toegangsbewijs in welke vorm dan ook, versus geen coronatoegangsbewijs maar dan ook minder ver opengaan."

De Kamer was van begin af aan al zeer kritisch op het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet om de samenleving meer te openen en open te houden. Juist omdat de wetenschappelijke onderbouwing voor een dempend effect van de maatregel op het aantal besmettingen ontbrak.

Uit onderzoek van TU Delft bleek dat 2G (maar ook 3G) eigenlijk nauwelijks effectief is, omdat de coronavaccins minder goed beschermen tegen de omikronvariant van het coronavirus.