Onafhankelijk Hollands Kroon stelt vragen over mogelijke ongelijke behandeling op Robbenplaat

Datum:
 • vrijdag 4 februari 2022
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON
  Raadslid Jeff Leever heeft namens de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon vragen gesteld over de toewijzing van gronden op Robbenplaat.   Uit gesprekken die Leever voerde met een ondernemer lijkt het zo te zijn dat er sprake is van ongelijkheid in het behandelen van aanvragen. Vanuit het gelijkheidsbeginsel is dit uiteraard onwenselijk.

  Twee in basis gelijk ogende aanvragen voor het aantrekken van grond voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw werden anders behandeld. De ene ondernemer kreeg na diverse gesprekken met de gemeente te horen dat het niet was toegestaan. Terwijl een andere ondernemer zonder al te veel problemen toestemming heeft gekregen om het plan te realiseren op hetzelfde perceel. Dit roept vragen op. En die vragen zijn politiek gesteld aan het college en binnen 30 dagen moeten die hierop antwoord geven. 

  ________________________________________  Geachte leden van het college,

  Op 22 februari 2021 heeft de heer ….. contact gehad met de heer ….. om op Robbenplaat Wieringerwerf een kavel te bemachtigen voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw. Eventueel in combinatie met een kleine lunchroom. Dat verzoek is tot op heden telkens door het college afgewezen met als reden dat gedeeltelijke eigendomsoverdracht en van de daarop gestichte opstallen onder welke titel dan ook niet is toegestaan.

  Ook heeft de heer …… na diverse mailwisselingen, een gesprek op 6 juli 2021 op het gemeentehuis met wethouder Meskers en diverse ambtenaren gehad. Naar aanleiding van deze gesprekken is er geen
  veranderingen in het standpunt gekomen. Conclusie was en bleef dat het plan van de heer …… niet op Robbenplaat kan worden ontwikkelt.

  Nu staat er op de website Robbenplaat.nl onder het kopje nieuws dat in April 2021 een koopovereenkomst is getekend met BNR Vastgoed. Die naast dat zij een grote kavel hebben gekocht voor
  Olympus, ook kavel J gekocht hebben voor de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw. Met de vermelding: ...bij uitzondering?

  1. Waarom wel BNR toestemming krijgt voor de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw terwijl de heer Terpstra een reeds eerder gedaan verzoek is afgewezen voor een gelijke ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw?

  2. Bent u bekend met de mail van mevrouw ….. d.d. 26 april 2021?

  3. Waarom is vorig jaar de heer …… niet geïnformeerd over kavel J?

  4. Wat betekent de vermelding van de verkoop ”Bij uitzondering” bij kavel J zoals verkocht aan BNR Vastgoed?

  5. Kunt u uitleggen wat de verschillen zijn in de aanvraag van BNR Vastgoed en de eerdere aanvraag van de heer …….?

  6. Het lijkt erop dat hier sprake van het afwijken van het gelijkheid principe? Bent u dat met ons eens? Zo ja, waarom is dit gedaan? Zo nee, waarom niet?

  Met vriendelijke groet,
  Jeff Leever
  Onafhankelijk Hollands Kroon   


  3 reacties :

  Anoniem zei

  Hoogst waarschijnlijk dat de ene ondernemer de zakken van Meskers & Co meer gespekt heeft als de andere ondernemer, anders is dit niet te verklaren. De VVD, corrupt tot op het bot en als ze al niet corrupt zijn zijn ze wel seniel zoals Bolkestein. Toch een partij om "trots" op te zijn als Nederlander.
  We gaan het zien in maart hoe slim de Nederlanders nog zijn na al die injecties.

  Anoniem zei

  THE MORTUARY COLLECTION

  Anoniem zei

  De leugen regeert in Nederland

  Een reactie posten