Afbeelding: Shutterstock.
Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Vergissing 1: er is geen klimaatprobleem, wel normale klimaatschommeling.

Jetten denkt dat een temperatuurstijging hoger dan 1,5 graden Celsius na 1850 catastrofaal zal zijn voor al het leven op aarde. De oorzaak zou menselijke CO2-emissie zijn. Deze veronderstelling is afdoende weerlegd, maar dit wordt stelselmatig weggemoffeld. Jetten negeert dit en voert dus beleid op een onjuiste aanname.

Vergissing 2: Onze welvaart is te danken aan energiedragers als kolen, olie en gas die heel veel meer energie leveren dan hout en turf.

Windmolens, zonnepanelen en biomassa leveren 10- tot 1000-maal minder energie dan kolen, olie en gas. Een beleid dat uitsluitend berust op windmolens, zonnepanelen en biomassa zal nooit in staat zijn om onze moderne maatschappij, laat staan die van de volgende generatie, zonder grote schade aan de aarde in stand te houden.

Vergissing 3: Jetten verkondigt onophoudelijk dat er geen tijd te verliezen is. Hij kan dit echter niet aantonen aan de hand van wetenschappelijk vaststaande bevindingen. Zijn mening is gebaseerd op emotie en lukrake uitspraken van alarmisten en deelnemers aan de jaarlijkse COP’s zoals in Parijs 2015 en Glasgow. Feiten doen er bij Jetten niet toe.

Vergissing 4: Jetten denkt dat CO2 een luchtvervuiler is. Deze propagandistisch aandoende term is onjuist. CO2 is een onschuldig gas (0,04% van de atmosfeer) dat de basis is van alle leven op aarde. CO2 is een bemester en onmisbaar voor de voedselproductie. Kassenbouwers passen deze bemesting toe. Ook de vergroening van de aarde is goed merkbaar nu de concentratie toeneemt. De door het klimaatbeleid beoogde vermindering van CO2-emissie zal de voedselproductie aantasten. Nota bene terwijl er juist steeds meer monden gevoed moeten worden.

Vergissing 5: Jetten ziet Stikstof (al is hier een andere minister voor) eveneens als een soort natuurramp. Dit is het niet, want net als CO2 is Stikstof (78% van de atmosfeer) een bemester. Stikstof als probleem is een puur Nederlandse creatie om verspreid liggende overwegend postzegelgrote stukjes grond (behalve de Veluwe en duingebieden) binnen de willekeurige habitatrichtlijnen te houden. Het gaat namelijk om stukjes schrale grond die kunstmatig van oorsprong zijn. Zeg maar: kunstmatige bloedarmoede die vooral niet mag genezen.

Slechts modellen, geen werkelijke metingen, dienen als beleidsrichtlijnen. Bovendien zijn de normen zo absurd streng dat een handjevol konijnenkeutels het verschil kunnen uitmaken. Zo krijgen de veehouders altijd wel de schuld en moeten ze verjaagd worden, vindt Jetten.


Gegeven dit alles kunnen wij Jetten beter kenschetsen als een gevaar voor onze maatschappij en zeker die van de volgende generatie. We gaan terug naar een welvaartsniveau van vóór 1850, bedrijven worden het land uit gejaagd, energie wordt schaars en onbetaalbaar, de schuldenlast komt bij de volgende generatie terecht.

Tot slot, de geldverspilling van € 35 miljard voor klimaatbeleid is onverantwoordelijk. De volgende generatie zal een schuldenberg en een maatschappij aan puin erven. En misschien is het wel kouder geworden, want de natuur gaat haar eigen weg.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***