Een gastbijdrage van van Ed Zuiderwijk.

Wie of wat heeft de walvissen gered van uitsterven? Als u dat aan uw kinderen zou vragen zult u als antwoord krijgen: Greenpeace. Niet dus. Greenpeace kwam als mosterd na de maaltijd. De walvissen werden gered door de het Amerikaanse oliekapitalisme, de oliebaronnen van Pennsylvania en Texas in het midden van de 19e eeuw. Toen de eerste geraffineerde olieproducten op de markt kwamen was in een klap de walvisolie niet meer nodig (en ook te duur) en ging binnen twee jaar daarna het overgrote deel van de walvisvaart rederijen op de fles; het restant modderde nog een halve eeuw door en verdween toen ook, inderdaad o.a. door toedoen van Greenpeace toen het nog een echte milieugroep was. Dat het herstel van de populaties van verschillende Cetaceans zo lang duurde kwam doordat het echt kantje-boord was.

Uit de armoede getild

Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft sinds het begin van de industriĆ«le revolutie letterlijk miljarden mensen uit de armoede getild. De wereld van voor die tijd kon met moeite een half miljard mensen dragen. Steenkool heeft ons staal gegeven en cement om mee te bouwen. Aardgas wordt op grote schaal omgezet in de kunstmest die miljarden van voedsel voorziet. Olie is grondstof voor vrijwel alles wat het leven modern maakt en brandstof voor efficiente transport systemen. Die toepassingen kunnen echt niet worden ingevuld door elektriciteit uit onbetrouwbare bronnen. In een wereld zonder fossiele brandstoffen zal het allemaal verdwijnen en zal de bevolking dramatisch moeten inkrimpen. Daar zijn uw en mijn nazaten bij, waar geen plaats meer voor zal zijn.

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden
Dit is een foto van het grensgebied tussen Haiti (links) en de Dominicaanse Republiek (rechts) op het Caribische eiland Hispaniola:

 

Rechts gebruikt men steenkool als brandstof, links stookt men hout voor koken. Het gebruik van steenkool zou onethisch zijn. Hoezo? Wat zal er gebeuren in Nederland als de mensen ontdekken dat die volprezen warmtepompen niet werken als het echt koud is buiten? Dan schaffen ze zich een houtkacheltje aan en gaan massaal het bos in.

Idioterie

Tot welke idioterie het afzweren van fossiele brandstoffen voor bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening leidt wordt goed gedemonstreerd door de DRAX centrale in noord Yorkshire of de Amer centrale in Geertruidenberg. Die verbranden biomassa, dat is brokjes hout (‘pellets’) die worden aangevoerd uit verre landen. Neem DRAX. De pellets worden geproduceerd in de Verenigde Staten en Canada waar de prachtige bossen van New England en de Carolinas worden vermalen; dan worden die brokjes in speciaal gebouwde ‘bulk carriers’ naar Liverpool verscheept, en gaan vandaar met speciale treinen naar Yorkshire. Voordat het groene virus toesloeg werd DRAX gestookt met hoogwaardige steenkool uit een kolenmijn in de buurt. Maar, hoor ik al, die bossen zijn toch hernieuwbaar? Ja, over dertig jaar zullen er nieuwe bomen zijn om om te hakken maar de eerste tien daarvan zitten de woedende bewoners van Vermont en Maine naar de kaalslag te kijken waar vroeger hun beroemde wouden stonden. Groen is blijkbaar niet zo best voor die bossen.

Hoe ‘groen’ is ‘groene’ technologie eigenlijk?

Nou, dat valt nogal tegen. Er is in de hele wereld geen enkel zonnepaneel en geen enkele windturbine die zijn gemaakt zonder dat daar fossiele brandstoffen bij kwamen kijken. Er worden enorme hoeveelheden energie gebruikt voor het winnen van grondstoffen zoals Neodymium, Dysprosium, Praseodymium en andere zeldzame-aardmetalen die nodig zijn voor die panelen en voor de magneten, en nog grotere hoeveelheden energie om de tonnen staal en beton te maken die iedere windmolen overeind houden. Dat komt allemaal uit fossiele brandstoffen, en in het bijzonder uit steenkool. Het duurt jaren voordat de Koolstofdioxide geproduceerd bij het maken van die machinerie is gecompenseerd. En dan heb ik het nog even niet over de vervuiling die bijvoorbeeld in Binnen MongoliĆ« wordt geproduceerd doordat men het in China niet zo nauw neemt met het milieu in de mijnbouw gebieden. Google maar eens op: ‘neodymium acid lakes’.

O, en veel van die goedkope panelen uit China zijn goedkoop omdat de slavenarbeid van met name de Oeigoeren slecht of helemaal niet betaald wordt.

En hoe ethish?
Google ook eens op ‘Cobalt electric cars Congo‘. Dan leert u dat: Cobalt essentieel is voor de werking van de Lithium accu in elektrische automobielen; dat de Congo 70% van alle Cobalt levert; en dat het daar uit de grond wordt gehaald door kinderen die voor een slavenloontje levensgevaarlijk werk moeten doen. Veel trotse bezitters van een EV-tje zullen het stickertje ‘Proudly Powered by Child Labour‘ wel niet willen weten maar daar komt het wel op neer. Als de arbeiders die de groene transitie mogelijk moeten maken fatsoenlijk zou worden betaald en menswaardig werden behandeld dan zouden de groene projecten volledig onbetaalbaar worden. Groen is ethisch? Hoezo?

O Ironie!

En ten slotte iets over het etaleren van deugdzaamheid. De Wereld Bank heeft besloten om in de derde wereld geen projecten meer te financieren die met fossiele brandstoffen te maken hebben. Met name heeft de bank geweigerd kapitaal beschikbaar te maken voor de bouw van kolengestookte elektriciteit centrales in Afrikaanse landen. Afrika heeft enorme steenkoolreserves die men wil gebruiken om ook hun bevolking uit de armoede te lichten. Mag dus niet van de Wereld Bank vanwege ‘het klimaat’, of zoiets.


De Afrikaanse regeringen zien de zaken iets anders. Zij zien goed gevoede welvarende witte mensen die hun zwarte medemensen vertellen dat er een levenstandaard is waar ze alleen maar naar mogen kijken maar aankomen niet. Eco-kolonialisme op zijn grofst. Dus zeggen ze: stik er maar in, en ze gaan naar China dat met hun Road and Beltprogramma wat graag die centrales zal bouwen. Hier is dus de ironie: als de Bank die centrales had gefinancierd dan zou Afrika in Europa ontworpen kolengestookte centrales hebben gekregen met alle state-of-the-art voorzieningen om ze zo schoon mogelijk te laten werken. In plaats daarvan krijgen ze zwaar vervuilende Chinese troep; ga maar eens in Beijing kijken hoe dat werkt.

Conclusie

Die kunt u zelf wel bedenken, lijkt me.

***