Hollands Kroon Raadsvergadering 3 maart in De Verbinding

Datum:
 • donderdag 24 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,

 •  HOLLANDS KROON -  Raadsvergadering donderdag 3 maart


  Raad

  donderdag 3 maart 2022

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De publieke tribune is gesloten.
  Indien u wilt inspreken, kunt u gebruik maken van het inspreekuur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering.


  Agendapunten

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  memo Op Kop 2022.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel                                                                                       
  Deelmobiliteit in uw gemeente Achtergronddocument voor
   (aspirant) gemeenteraadsleden
  Gebruik maken van extra steungelden voor herstel en versterken
  maatschappelijke sector?
  HbA Verkiezingsmanifest
  Hoe ervaren inwoners met een chronische ziekte of beperking en
  ouderen en mantelzorgers hun kwaliteit van leven in uw gemeente?
  Memo raad 22-02-08 doelgroepenvervoer januari 2022
  Memo raad 22-02-08 IBT 2022
  Memo raad 22-02-08 RES NHN.
  Memo raad 22-02-08 schone luchtakkoord.
  Memo raad 22-02-08 verantwoording 2021 BAG BGT BRO WOZ
  Memo raad 22-02-16 Scheidingsplein
  Memo raad 22-02-16 telefonische bereikbaarheid.
  Memo raad 22-02-16 uitstel Omgevingswet
  Memo raad 22-02-22 Handhavingsverzoek Stichting Red de
  Wieringermeer
  Memo raad 22-02-22 principeverzoek Westrak
  Memo raad 22-02-22 RES NHN enquete.
  Motie pleidooi expliciet strafbaarstelling psychisch geweld
  Transitievisie Warmte - aangenomen motie gemeente
  Schiermonnikoog
  Vervolgbrief: Tips voor Toegankelijke en begrijpelijke
  gemeenteraadsverkiezingen 2022
  Verzoek om ondersteuning en mede aandringen herziening
  voornemen tot sluiting UMCG kinderhartcentrum
  Woningtekort

  0 reacties :

  Een reactie posten