Foto: Shutterstock.Van een onzer correspondenten.

In e.360.yale is een interessant artikel verschenen wat een genuanceerde kijk geeft op de ware oorzaken van ‘natuurlijke’ rampen van overstromingen tot hongersnoden. Een groeiend aantal wetenschappers waarschuwt, zo stelt het artikel, dat het voortdurend maar toeschrijven van natuurrampen als gevolg van klimaatverandering, andere oorzaken buiten beeld houdt.

De plotselinge overstroming in het Duitse Eiffelgebied vorig jaar was weliswaar veroorzaakt door plotselinge intense regenval, maar de ernstige gevolgen en dood van 220 bewoners van het gebied is ook te wijten aan de bebouwing in het gebied. De oorspronkelijke ‘sponswerking’ functioneerde niet meer, waardoor de heftige stroom van het water niet in dagen, maar in seconden zijn dodelijke weg zocht.

Nog ongepubliceerde gegevens van de Nederlandse onderzoekster Els Otterman zouden uitwijzen dat herstel van de natuurlijke infrastructuur, zoals het weghalen van aangelegde dijken en het dichten van kunstmatige waterafvoer, de wateroverlast in het gebied met meer dan een derde zou kunnen verminderen.

Tot nu toe liepen politici te hoop, zoals toen Angela Merkel, om de gevolgen alleen toe te schrijven aan klimaatverandering. Zie voor het hele artikel met meer voorbeelden van onjuiste framing van klimaatverandering, hier.

***