Cijfers officiële WHO databank: Iedere dag sterven 68 mensen door een Covid injectie

Datum:
 • vrijdag 18 februari 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • In slechts één databank al 3,2 MILJOEN gevallen met zogenaamd ‘zeldzame’ bijwerkingen geregistreerd ........   Cijfers officiële WHO databank: Iedere dag sterven 68 mensen door een Covid injectie

  En wéér een gezin verwoest door een Covid ‘vaccin’.

  —————————————————————————————————————————————–

  In slechts één databank al 3,2 MILJOEN gevallen met zogenaamd ‘zeldzame’ bijwerkingen geregistreerd – Zijn politici die deze ‘vaccins’ blijven afdwingen alleen al met het oog op deze cijfers eigenlijk levensgevaarlijke misdadigers?

  ————————————————————————————————————————

  Cijfers van de officiële WHO databank in het Zweedse Uppsala bevestigen andermaal de slachting die de Covid-19 genmanipulatie injecties aanrichten. De laatste weken sterven er iedere dag 68 mensen door deze ‘vaccins’. Daarnaast zijn er al 3,2 miljoen gevallen van vaxxers met zogenaamd ‘zeldzame’ bijwerkingen geregistreerd. Als dan bedacht wordt dat totaal onduidelijk is in hoeverre deze WHO databank de al even schokkende cijfers van de Europese EMA (EudraVigilance) en het Amerikaanse VAERS bevatten, dan kan er rustig van worden uitgegaan dat het werkelijke aantal slachtoffers van deze vaxxicide (vaccinatie-genocide) nog veel hoger is.

  Opvallend aan de WHO databank is dat ook deze uit een enorm aantal categorieën bestaat waarin vaxslachtoffers worden onderverdeeld. Eén ‘hoofd’ bijwerking zoals ‘impairment’ (‘beschadiging’) is steeds opgesplitst in vele subdiagnoses die feitelijk op hetzelfde neerkomen. Waarom dit wordt gedaan is duidelijk; om de aantallen visueel zo laag mogelijk te houden, wat een aloud misleidend psychologisch effect heeft. Denk bijvoorbeeld aan de Action; de meeste artikelen zijn zo laag geprijsd, dat klanten al snel hun hele mand volgooien. Het is toch ‘allemaal zo goedkoop.’ Aan de kassa komt er dan toch ineens een fors bedrag uit.

  Zie bijvoorbeeld het onderstaande lijstje met verschillende diagnoses, waarin degenen die feitelijk op hetzelfde neerkomen in dezelfde kleur zijn weergegeven:

  Deze diagnoses kunnen als brein/zintuig-, spijsverterings- en mobiliteitsproblemen worden samengevat. En waarom een aparte categorie ‘impaired quality of life’? Dat geldt natuurlijk voor alle bijwerkingen, of die nu tijdelijk of permanent zijn.

  Databanken creëren vals gevoel van veiligheid

  Iemand die alle onder de genoemde categorieën vallende ziekten en aandoeningen zou willen bestuderen, is daar maandenlang mee zoet. Dus zelfs al zouden de autoriteiten wèl nauwgezet de veronderstelde ‘veiligheid’ van de Covid genmanipulatie ‘vaccins’ in de gaten houden, dan nog zouden ze dat, gezien de giga hoeveelheid data en de manier waarop deze zijn samengesteld, niet kunnen.

  Deze databanken lijken dan ook vooral bedoeld te zijn om de burgers de valse indruk te geven dat alles goed wordt gemonitord. In werkelijkheid bewaakt helemaal niemand de veiligheid van de Covid-19 injecties, omdat niemand dat kan.

  Bedenk daarbij dat wat wèl aan bijwerkingen wordt gemeld vooral afkomstig is van onafhankelijk en/of gewetensvol medisch personeel, en niet van degenen die er direct of indirect voor worden betaald om deze ‘vaccins’ als ‘veilig’ en ‘efficiënt’ aan het publiek te verkopen. Dit is één van de belangrijkste oorzaken dat de Europese EMA/EudraVigilance slechts 6% van het werkelijke aantal slachtoffers bevat, en de Amerikaanse VAERS database zelfs maar 1%. Het melden van bijwerkingen wordt artsen op allerlei manieren (zoals extreem veel administratie per geval) zwaar ontmoedigd en bijna onmogelijk gemaakt.

  Menselijk leed wordt opzettelijk weggemoffeld

  Ook in de WHO databank is het vergeefs zoeken naar concrete gevallen, dus concreet menselijk leed. Bijna alles is weggemoffeld onder kille, voor de meesten nietszeggende medische of wetenschappelijke termen. Zo wordt opzettelijk afstand geschapen tussen bijwerkingen en de slachtoffers, die daarmee in wezen ont-menselijkt worden. Alsof zij niets meer dan ‘pechgevallen’ zijn, niets meer dan vervelende ‘nummers’, en geen personen die ooit gezond waren of ooit hebben geleefd.

  Neem bijvoorbeeld twee recente autopsieën op twee tieners die plotseling in hun slaap zijn gestorven aan acute myocarditis, een erkende bijwerking van de Covid injecties (in dit geval van Pfizer). Waar kan in de database worden gevonden dat de harten van twee kerngezonde jonge mensen dodelijk werden beschadigd door deze Pfizer genmanipulatie injecties? Nergens. Deze ‘gevallen’ kunnen ergens onder een van deze meldingen zijn verstopt:

  Grafieken op basis van officiële cijfers onmiskenbaar

  Dat betekent niet dat er helemaal geen bruikbare info uit deze gegevensbende is te halen. Ondernemer en analist Erik Boomsma deed het eerder met het Europese EudraVigilance, door deze helemaal uit te spitten – een enorme klus. Een ScienceFiles team deed hetzelfde met de WHO databank, vooral om te kijken of er inderdaad een statistisch verband bestaat tussen het toenemende aantal mensen dat ‘gevaccineerd’ is en het almaar oplopende aantal meldingen van bijwerkingen.

  En inderdaad, ook in deze weken zijn de signalen ondubbelzinnig, en zijn er tal van bloedziekten, hartaandoeningen, auto-immuunstoornissen (zoals het Guillain-Barré syndroom) en aan ‘Covid-19’ toegeschreven ernstige ziekten die het directe gevolg zijn van deze ‘vaccin’-genmanipulatie injecties:

  Dergelijke buitenproportionele toenames zijn een sterke, niet meer te ontkennen aanwijzing dat er een direct causaal verband bestaat met het steeds grotere aantal mensen dat zich het afgelopen jaar liet injecteren. In de afgelopen week zijn er 53.392 meldingen van mensen met één of meer bijwerkingen na een Covid-19 ‘vaccin’ bijgekomen, waardoor het totaal aantal in alleen al de WHO databank op 3.258.829 komt. 19.222 van deze geregistreerde mensen zijn overleden. In de afgelopen weken zijn iedere dag gemiddeld 68 mensen gestorven door een Covid ‘vaccin’:

  Vaxxicide

  Zouden we de door onafhankelijk universitair onderzoek vastgestelde percentages van Eudravigilance (6%) en het VAERS (1%) op het aantal doden in de WHO databank toepassen, dan komen we uit op een werkelijk aantal Covid vaxdoden van respectievelijk 320.367 en 1.922.200.

  We kunnen dus gevoeglijk stellen dat in iets meer dan 1 jaar tijd zeker enige honderdduizenden mensen zijn gedood met deze genmanipulatie injecties. Dan hebben we het nog maar niet over het vele malen grotere aantal mensen dat ernstige, vaak blijvende bijwerkingen en ziekten heeft opgelopen.

  Maar als je dat vervolgens een vaxxicide (vaccinatie-genocide) noemt, dan ben je een ‘complotdenker’, een ‘wappie’. Het spijt me, maar in tegenstelling tot de politiek en mainstream media kan ik zelfs maar één zinloos, onder valse voorwendselen omgekomen mens niet als ‘collateral damage’ zien. Ieder mens die zich onder grote druk van overheid, werkgever of maatschappij heeft laten misleiden een injectie tegen een doorsnee luchtwegvirus te nemen, waarvan zeker de laatste variant amper merkbaar is, is een onnodig drama dat voorkomen had kunnen en moeten worden.

  En wéér een gezin verwoest

  Het zou immers uw partner, uw kind, uw vriend of familielid maar zijn. Neem bijvoorbeeld de Canadese Chantelle Watt, wier 34 jarige kerngezonde man niet lang na zijn Covid injecties plotseling dood neerviel in het bijzijn van hun twee jonge kinderen:

  Op social media had Chantelle zich – net als 90% van de rest van de mensen die automatisch de leugens van de overheid geloofden – nog een groot voorstander van de lockdowns, vaccinaties en andere maatregelen betoont. Totdat haar man dood neerviel, en na autopsie bleek dat zijn hart plotseling in korte tijd compleet was verwoest. Het duurde niet lang voordat ze besefte dat de anti-vaxxers altijd al gelijk hadden gehad:

  ‘Ik was een schaap. Dat geef ik ronduit toe. Brandon en ik geloofden sterk in het vaccin en keken smalend naar demonstranten, complotdenkers en alle anti-vax berichten. Vanaf 5 november zijn mijn ogen geopend. Ik ben het Brandon verschuldigd om te delen waarom hij volgens mij nu dood is. Wat hem heeft gedood, en waardoor zijn dochters nu geen vader meer hebben.’

  ‘Zijn hart was enorm beschadigd. Er was zoveel littekenweefsel, dat het letterlijk geen slag meer kon maken. Ik maakte geen enkele kans hem te reanimeren. Het officiële rapport stelt dat zijn hele hart beschadigd was – niet slechts één ventrikel of één gebied -, van boven tot onder. Compleet aangevallen, meerdere maanden. Het virus dat hem doodde was waarschijnlijk het mRNA vaccin.’ (2)

  Hoe kun je een overheid, een parlement, een wetenschappelijk instituut, een media orgaan en alle anderen – zoals de uitvoerders die deze spuiten in de mensen zetten -, die deze schokkende cijfers en menselijke drama’s ontkennen of bagatelliseren, en juist met grote dwang blijven eisen dat iedereen zich met dezelfde levensgevaarlijke stoffen laat injecteren, anders noemen dan

  misdadigers?

  massamoordenaars?

  Of op zijn minst medeplichtigen?

  Xander

  (1) Science Files.org
  (2) Health Impact News
  0 reacties :

  Een reactie posten