Vijf miljoen euro moet de gemeente de komende jaren in het havenbedrijf steken, vinden de onderzoekers van Panteia.

Datum:
 • woensdag 19 januari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  DEN HELDER  

  Bruggen en gronden die niet tot de kernactiviteiten van het havenbedrijf horen, moeten daar weg


  19-1-2022 Delano Weltevreden

  Er moet eenmalig vijf miljoen euro naar Port of Den Helder (PODH) of zeven ton per jaar, tot 2028. Dat is een van de aanbevelingen van Panteia, het bureau dat door de Helderse gemeenteraad is gevraagd een bedrijfsscan te maken van het Helderse havenbedrijf.

  De onderzoekers stellen duurzame financiële afspraken voor tussen de gemeente en het havenbedrijf om structurele exploitatieverliezen af te dekken. Zo kan worden voorkomen dat PODH met enige regelmaat bij de gemeente moet aankloppen om bij te springen.

  Port of Den Helder was juist verzelfstandigd om slagvaardiger te werk te kunnen gaan. Het bedrijf kreeg gronden ter verkoop en verhuur en het was de bedoeling dat PODH de eigen broek zou ophouden. Dat gebeurt echter niet. Er is nog geen vierkante meter grond verkocht, de inkomsten lopen terug en om projecten te kunnen uitvoeren klopt het havenbedrijf regelmatig voor geld aan bij de gemeente. Coalitiepartij Beter voor Den Helder vond dat geen gezonde zaak en drong in de gemeenteraad aan op een bedrijfsscan.

  Provincie

  Die ligt er nu dus. Panteia stelt onder meer voor om de provincie Noord-Holland binnen te halen als aandeelhouder. Den Helder is de enige aandeelhouder. Omdat PODH een regionaal belang dient, zou ook de provincie aandeelhouder moeten worden, vinden de onderzoekers. Ook het bedrijfsleven zou daarbij kunnen worden betrokken.

  Om de controlerende taak van de Raad van Commissarissen te versterken, zou aan de RvC een commissaris uit het bedrijfsleven moeten worden toegevoegd. Die zou kennis en ervaring moeten hebben op het commerciële vlak van Wind op Zee. In die hoek kan het havenbedrijf geld verdienen.

  Het havenbedrijf klopt voor projecten die te maken hebben met kades en bruggen regelmatig voor financiën aan bij de gemeente Den Helder. Panteia stelt voor om vast te leggen welke natte infrastructuur niet in het businessmodel van het havenbedrijf valt. Voor die onderdelen zou de gemeente het havenbedrijf kunnen inhuren voor het verlenen van bepaalde diensten.

  Een andere aanbeveling betreft de uitgifte van gronden. Gronden op bijvoorbeeld Kooypunt en Kooyhaven die niet van strategisch belang zijn voor het havenbedrijf, zouden in een ontwikkelmaatschappij kunnen worden ondergebracht.

  Zwarte cijfers

  Als het havenbedrijf na 2030 zwarte cijfers wil blijven schrijven, moet de focus volgens Panteia liggen op kernactiviteiten. Er zouden geen schaarse middelen besteed moeten worden aan zaken die niet aantoonbaar bijdragen aan het toekomstperspectief. In nieuwe plannen zouden de gemeente en het havenbedrijf ervan uit moeten gaan dat de gronden op Kooypunt er niet toe bijdragen dat PODH uit de rode cijfers blijft.

  Door de Moormanbrug te verplaatsen zou ontwikkelruimte in de haven kunnen worden vrijgemaakt. Het college zou de raad dit jaar een plan moeten aanbieden.

  De brug zou verplaatst moeten worden, zodra PODH betrokken raakt bij minstens één project voor Wind op Zee. Door verplaatsing van de Moormanbrug wordt het zuidelijke deel van het Nieuwe Diep bereikbaar voor grote schepen, zeggen de onderzoekers. Dat levert volgens Panteia ook de marine ruimte op. In deze context zou ook met de marine onderzocht moeten worden of het Logistiek Centrum van de marine naar Kooyhaven kan worden verplaatst.

  Routekaart

  Pieter Blank is voorzitter van de commissie die namens de gemeenteraad het onderzoek van Panteia heeft begeleid. Blank zegt dat het conceptrapport naar Port of Den Helder en het Helderse college is gestuurd. Zij mogen hun visie geven op de bevindingen van de onderzoekers. Als de reacties binnen zijn, gaat het hele pakket naar de commissie bestuur en middelen. Daarna moet de gemeenteraad er een besluit over nemen.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten