Vaccinsloophamer: Levensverzekering keert niet uit na overlijden door vaccinatie, want “vrijwillige vaccinatie met experimenteel vaccin” telt als zelfmoord

Datum:
 • donderdag 13 januari 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • De zaak zorgt momenteel voor opschudding en sensatie in Frankrijk.

  13-1-2022

  Een rijke, bejaarde Parijse zakenman uit Versailles, die vele levensverzekeringen (ter waarde van miljoenen) heeft afgesloten ten behoeve van zijn kinderen en kleinkinderen, overlijdt aan een Corona-vaccinatie (niet betwist door de artsen of zijn levensverzekeraars). Maar dan komt de vaccinsloophamer: de verzekeringsmaatschappij betaalt de premie niet uit omdat de overledene op eigen risico heeft gehandeld toen hij de Corona-vaccinatie nam, bericht Unser-mitteleuropa.com.

  Disclaimer: Lieve Frontnieuwslezers, kwam dit bericht tegen en heb getwijfeld om het te publiceren. Aangezien het dubieus is en nergens officieel wordt bevestigd. Toch maar geplaatst met de wetenschap dat het discutabel is, maar misschien de nodige vragen en suggesties in de commentarensectie zal oproepen over wat verzekeringsmaatschapijen in feite zullen doen wanneer, zoals door verschillende prominente artsen en wetenschappers is gesteld, een aanzienlijk deel van de gevaccineerden in de nabije toekomst zullen sterven of ernstige ziekten zullen ondervinden. 

  Het nemen van een experimentele injectie met fatale gevolgen staat gelijk aan zelfmoord

  De verzekeringsmaatschappij weigerde de premie aan het gezin uit te betalen omdat de polis het gebruik van experimentele geneesmiddelen en behandelingen (waaronder de Corona-vaccinatie) uitdrukkelijk uitsluit. De familie klaagt vervolgens de verzekeringsmaatschappij aan, maar verliest. De rechter zegt:

  “De bijwerkingen van het experimentele vaccin zijn gepubliceerd en de overledene kon niet beweren daarvan niet op de hoogte te zijn geweest toen hij vrijwillig de inenting nam. Er is geen wet of mandaat in Frankrijk die hem verplichtte de inenting te nemen. Daarom is zijn dood in wezen zelfmoord”.

  Hierdoor is de verzekering dubbel “in het reine”, omdat zelfmoord ook van de polis is uitgesloten.

  Hier is het vonnis mutatis mutandis samengevat:

  “De rechtbank erkent de kwalificatie door de verzekeraar van deelname aan het experiment van fase drie, waarvan de bewezen onschadelijkheid niet is gegeven, gelet op de aangekondigde neveneffecten, waaronder de dood, als het wettelijk vrijwillig nemen van een dodelijk risico, dat niet door de polis wordt gedekt en wettelijk wordt erkend als zelfmoord. De familie is in beroep gegaan. Het verweer van de verzekeraar wordt echter als gegrond en contractueel gerechtvaardigd aanvaard, aangezien dit publiekelijk bekendgemaakte nemen van een dodelijk risico wettelijk wordt erkend als zelfmoord, aangezien de klant in kennis is gesteld en ermee heeft ingestemd vrijwillig het overlijdensrisico te nemen zonder daartoe verplicht of gedwongen te zijn.”

  Bijgevolg zullen sterfgevallen na vaccinatie voortaan door de rechtbanken (tenminste in Frankrijk) als zelfmoorden worden beschouwd. Verzekeraars zullen nu op grote schaal levensverzekeringspolissen niet gaan uitbetalen, aangezien het nemen van een dodelijk risico door vaccinatie hen de facto van het contract zal uitsluiten, waardoor het nietig zal worden. Ook de gevolgen voor bankleningen enz. zijn niet te overzien. Tot dusver is in de Franse media niets over deze schandalige zaak te vinden.

  De advocaat van de familie, Carlo Alberto Brusa, heeft de zaak op social media openbaar gemaakt.

  Soortgelijke verhalen zijn al gemeld uit de VS: “Levensverzekeringsmaatschappijen kunnen uitkeringen aan gevaccineerden weigeren omdat Covid-vaccins ‘medische experimenten’ zijn”. Levensverzekeraars daar ontkenden echter berichten van eisers: “Feit is dat levensverzekeraars bij hun beslissing om een claim al dan niet uit te betalen, geen rekening houden met de vraag of een polishouder al dan niet een COVID-vaccin heeft gekregen,” aldus Paul Graham, senior vice-president voor beleidsontwikkeling bij de American Council of Life Insurers. “Levensverzekeringscontracten zijn zeer duidelijk over hoe polissen werken en welke redenen, als die er zijn, kunnen leiden tot een weigering van een uitkering. Een vaccin tegen COVID-19 hoort daar niet bij. De beoordeling van de verzekerbaarheid van een aanvrager wordt niet beïnvloed door zijn vaccinatiestatus”.

  Deze verklaringen werden echter pas afgelegd nadat gevallen zoals dat in Frankrijk in de publiciteit waren gekomen en als “nepnieuws” waren bestempeld. De beweringen van de benadeelden staan dus tegenover die van de verzekeringsmaatschappijen.

  Commentaar van de Unser-mitteleuropa redactie:
  Voor de goede orde zij vermeld dat de binnenlandse (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) verzekeringsmaatschappijen op verzoek hebben toegezegd de uitkeringen niet afhankelijk te maken van de respectieve vaccinatiestatus, zowel wat gevaccineerde als ongevaccineerde personen betreft. Anderzijds zijn er door de Corona-heethoofden, zoals iedereen weet, eisen gesteld om de ongevaccineerden te benadelen in termen van kosten in geval van ziekenhuisopname.

  De informatie uit Frankrijk in het artikel verwijst naar de door ons vermelde bronnen en naar informatie van Nicole Delépine, voormalig hoofd van de afdeling kinderkanker van de Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, op de website Riposte Laïque.

  “Ik zou deze informatie met een korreltje zout nemen.
  In talrijke artikelen weerlegt de verzekeringssector het gerucht dat zij niet zullen betalen in geval van overlijden. (Even googelen op verzekeringsuitkeringen in verband met Corona-vaccinaties).
  Het hangt echter ook af van welke diensten door welk type verzekering worden gedekt (leven, ongeval, gezondheid, invaliditeit, pensioen, …) en welke clausules zijn opgenomen.
  Het kan zijn dat er in individuele gevallen geschillen zijn met de verzekeringsmaatschappij – b.v. als de bij het afsluiten van de polis verstrekte informatie over vroegere ziekten onjuist was of als de betrokkene feitelijk heeft ingestemd met een medisch experiment als proefpersoon en de verzekering niet werd uitbetaald. Maar in het algemeen denk ik niet dat een vaccinatie een reden zou zijn om een levensverzekering niet uit te betalen. Maar het zou zeker geen zelfmoord zijn, als het een ongeluk was. Het feit dat verzekeringsmaatschappijen altijd proberen om niet uit te betalen is niets nieuws,” schrijft iemand in de Unser-mitteleuropa commentarensectie.

  “Ik kan zo’n geval bevestigen. Ik ken een soortgelijk geval bij mijn kennissen (het gebeurde ook in Frankrijk): een man “overleed plotseling” kort na de tweede vaccinatie, de doodsoorzaak werd “mogelijk” toegeschreven aan de vaccinatie. Nu moet de familie met de verzekeringsmaatschappij overleggen in hoeverre de premie zal worden uitbetaald. De verzekeringsmaatschappij wil de omstandigheden van het overlijden “nauwkeurig onderzoeken”. Ik vermoed dat er nu overal gevallen als deze zullen zijn. De vraag is hoe lang ze dit kunnen doodzwijgen,” schrijft een ander.


  Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram 

  0 reacties :

  Een reactie posten