Thierry Baudet: Nederland is op weg een totalitaire staat te worden

Datum:
 • donderdag 20 januari 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Veel mensen in Duitsland waren eerder deze maand diep geschokt door beelden waarop te zien is hoe een politiehond een vreedzame demonstrant in Amsterdam verminkt terwijl politieagenten hem bruut afranselen.


  20-1-2022


  De leidende stem van de protesten tegen de lockdown en de anti-covidumaatregelen in Nederland is Thierry Baudet, lid van het Nederlandse parlement en voorzitter van het “Forum voor Democratie” (FvD). Op hetzelfde moment dat de demonstrant werd mishandeld, begeleidde een groep politieagenten een Antifa-bende die een paar straten verderop naar het kantoor van de Forumpartij in Amsterdam marcheerde. De politie stond er zelfgenoegzaam bij en greep niet in toen de militante Antifa het partijgebouw met een brandende verfbom vernielden. Wat is er aan de hand in Nederland? Vorige week reisde PI-NEWS naar Amsterdam om Thierry Baudet te interviewen. Hij is een van de meest uitgesproken politici tegen de Covid-hoax in Europa en zoekt bondgenoten in Duitsland, schrijft Pi-news.net.

  PI-NEWS: Hoe verklaart u het gedrag van de politie in Nederland?

  Het maakt deel uit van de intimidatiestrategie van de Westerse autoriteiten tegen hen die het narratief van de autoriteiten over Covid in twijfel trekken. Zij worden bruut afgeranseld door de politie, terwijl de misdadigers die hun eigendom vernielen ongemoeid worden gelaten. Soortgelijke intimidatiemethoden werden gebruikt tegen dissidenten in het voormalige Oostblok. Ze zijn kenmerkend voor alle totalitaire regimes.

  Is Nederland dan een totalitaire staat geworden?

  Nou, het is beangstigend, maar we zijn op weg daarheen. Wat er sinds 2020 is gebeurd, heeft me daar pijnlijk bewust van gemaakt. In 2017 werd ik lid van het parlement. In de afgelopen decennia is de nationale soevereiniteit geleidelijk aan uitgehold, zijn nationale regeringen vervangen door supranationale organisaties en is onze samenleving steeds mondialer geworden. Dit heeft de groei mogelijk gemaakt van reusachtige multinationale ondernemingen die machtiger zijn dan de nationale regeringen.

  Sinds de jaren zeventig vergadert Big Business met politici in organisaties als het Wereld Economisch Forum (WEF) en werkt strategieën uit om de macht van Big Business en Big Governance te vergroten. Big Business wil het midden- en kleinbedrijf verslinden; Big Governance wil de nationale identiteit uitroeien. Hun gemeenschappelijke vijand is de natiestaat, omdat nationale soevereiniteit en nationale grenzen niet alleen de lokale democratie en het zelfbestuur beschermen, maar ook het midden- en kleinbedrijf beschermen tegen multinationale reuzen. Het gemeenschappelijke doel van het grootkapitaal en Big Governance is de afschaffing van de natiestaten, hoofdzakelijk met drie middelen: bevordering van massa-immigratie, ondermijning van de nationale soevereiniteit en het uitvinden van zogenaamde dreigende rampen zoals de klimaatverandering die op supranationaal niveau moeten worden aangepakt.

  Tot 2019 was ik optimistisch omdat ik dacht dat we een conservatieve lente zouden doormaken. Ik dacht dat de kiezers in het Westen genoeg hadden van immigratie, ondermijning van de nationale soevereiniteit, klimaatalarmisme. Er was Brexit, de verkiezing van Trump, de electorale successen van mainstream populistische partijen als Lega Nord, de Zweden Democraten, AfD en andere. En toen was er plotseling Corona, dat het perfecte alibi werd voor het grootkapitaal en Big Governance om te proberen de hele wereld om te vormen tot een quasi-totalitaire staat naar het voorbeeld van het Chinese neocommunisme en onze fundamentele vrijheden met voeten te treden. Op dit moment ben ik erg pessimistisch geworden over de toekomst. Ik vrees dat politici niet langer in staat zullen zijn om dit proces waarin we ons bevinden tegen te gaan.

  Dit is geen boodschap die mensen willen horen van een politicus?

  Misschien niet, maar het is een eerlijke boodschap. Vóór 2020 wisten we dat de machthebbers het transnationalisme hadden gestimuleerd door immigratie, klimaathysterie en de ontmanteling van de natiestaat. Maar nu is er een nieuw element bijgekomen. De zogenaamde pandemie is het perfecte alibi geworden voor wat Klaus Schwab, voorzitter van het WEF, de “Great Reset” noemt. Tegen 2030 hopen zij over de hele wereld een Chinafiele samenleving in te voeren. Zij proberen het aan de mensen te verkopen als een utopie waarin, om het WEF te citeren, “zij niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn”. Helaas trappen veel mensen erin of begrijpen zij de implicaties niet.

  De politiek kan daar met politieke middelen weinig tegen doen. Zelfs indien een individueel staatshoofd zou trachten de vrijheden van zijn natie te beschermen, zal hij worden tegengehouden door het internationale systeem. Ik ben zeer cynisch geworden, niet alleen over de heersende elites, maar ook over het electoraat in het Westen. Het is niet moeilijk te zien wat de volgende stappen zullen zijn: de invoering van QR-codes, de afschaffing van contant geld, biometrische authentificatie waardoor alles wat wij doen permanent zal worden gecontroleerd. Maar de meeste mensen schijnen dit niet te beseffen. Zij zijn verlamd door angst voor “het virus” en trappen in de leugens van de media. De meerderheid denkt dat zij zonder lockdowns, zonder maskers, zonder vaccinaties, booster prikken en QR-codes ziek kunnen worden en sterven.

  Bent u ook bang voor Corona?

  Nee. In het begin van de zogenaamde pandemie werd zelfs ik aanvankelijk voor de gek gehouden door de media, maar al snel besefte ik dat Covid veel minder gevaarlijk was dan onze regeringen en hun zogenaamde deskundigen ons wilden doen geloven. Ik besefte al snel dat het Coronavirus door het regime werd gebruikt om mensen door angst te verlammen en tot onderwerping te dwingen. Toen de experimentele anti-covidvaccins – die toch geen echte vaccins zijn, maar gevaarlijke, giftige experimenten met vreselijke bijwerkingen die het natuurlijke immuunsysteem vernietigen – werden geïntroduceerd, heb ik de mensen onmiddellijk gewaarschuwd: neem het vaccin niet!

  Helaas zijn veel mensen zo bang voor de meedogenloze propagandamachine van Big Pharma en Big Government dat zij weigeren het te geloven en lijken niet in staat te zijn kritisch en rationeel te denken. We moeten de leugens van de media tegengaan. Alternatieve media worden steeds meer gecensureerd door Big Tech, een andere tak van het regime. De mainstream media zijn allemaal in het gareel gebracht. Zij informeren niet meer en geven geen afwijkende mening meer, maar zijn dienaren van het regime geworden. Helaas geloven veel mensen wat ze op tv zien. Zelfs goede mensen doen dat, zelfs sommige van onze eigen mensen.

  Toen ik onze FvD-kandidaten voor de verkiezingen van maart 2021 vertelde dat we onze campagne uitsluitend zouden baseren op de Corona-hoax, liep de helft weg. Wat, achteraf gezien, een goede zaak was. Wat een opluchting dat de zwakkelingen weg zijn. We kunnen ons nu concentreren op wat er gedaan moet worden.

  Wat is dat?

  We moeten parallelle structuren opbouwen die buiten de controle van de autoriteiten vallen. FvD moet meer zijn dan een politieke partij. Wij moeten onze eigen woke-vrije scholen en universiteiten bouwen, onze eigen gezondheidscentra, onze eigen woonblokken, flats, zelfs steden. We moeten onze eigen cryptocurrency lanceren en misschien onze eigen vakbonden beginnen. FvD is net begonnen met een eigen uitgeverij en we maken momenteel een app genaamd “Forumland”, die binnenkort in de App Store zal staan, waardoor onze 60.000 leden – we zijn de grootste ledenpartij van Nederland – geïnformeerd zullen worden. Al onze initiatieven in dit verband mogen uiteraard niet beperkt blijven tot Nederland en kunnen ook op internationaal niveau worden toegepast. Wij hebben onlangs “The Movement” gelanceerd, een reeks video’s in het Engels, en het “Forum for Democracy International”.

  Hoe zit het met Geert Wilders, de leider van de “Partij voor de Vrijheid”, die in Duitsland zeer bekend is in kringen die kritisch staan tegenover de islam?

  Ik heb Geert altijd bewonderd. Hij heeft gelijk over het gevaar van massa-immigratie, de noodzaak om onze eigen cultuur te verdedigen, de voordelen van het verlaten van de Europese Unie. FvD en Wilders zijn het op veel essentiële punten eens, maar zelfs hij heeft het narratief van het regime onderschreven. Hij moedigt mensen aan zich te laten vaccineren, hij moedigt mensen aan zich te laten boosten, hij steunt het WEF.

  Maar hoe zit het met uw eigen verhaal? Als nieuwe Corona-varianten minder schadelijk worden – wat het geval lijkt te zijn – zou de pandemie dan spoedig voorbij kunnen zijn en de wereld weer normaal kunnen worden?

  Ik denk niet dat ze dat zullen laten gebeuren. Wat er de laatste twee jaar is gebeurd heeft niets met Covid te maken. Dus als het aantal gevallen daalt of het aantal mensen dat ziek wordt, zullen ze iets anders verzinnen om de Great Reset door te drukken – een hacking aanval, een oorlog met Rusland, een valse vlag terroristische aanslag … wat dan ook. Het QR systeem dat ze introduceren is waar het in de eerste plaats om ging. Dat zal niet worden afgeschaft. Corona wordt gebruikt als een handig instrument in de strategie van de angst. Wanneer het virus niet langer wordt gebruikt om de mensen bang te maken, zal het regime – dit dit conglomeraat van Big Business und Big Governance – wel iets anders vinden om de mensen bang te maken. Misschien door de spanningen met Rusland op te voeren, misschien door de klimaathysterie op te voeren en klimaatlockdowns in te voeren. Ik geloof oprecht dat ze alles zullen doen om hun totalitaire controlestaat tegen 2030 in te voeren.

  Wat zegt u tegen mensen als Geert Wilders, die zeiden dat u “gek” was en dat het allemaal maar een “samenzweringstheorie” was?

  Maar dat is het niet. In Nederland hebben we het geluk dat we wetgeving hebben die burgers in staat stelt de overheid te dwingen interne documenten openbaar te maken. Een van onze FvD-parlementsleden heeft de regering gevraagd de correspondentie tussen de autoriteiten en het WEF vrij te geven. Eerst weigerden ze, maar uiteindelijk moesten ze ons geven wat we vroegen. Wij hebben verschillende documenten opgegraven waarin het WEF de Nederlandse regeringsministers bedankt voor hun “bijdrage aan de Great Reset”.

  Het blijkt dat de Nederlandse regering zelfs juridisch bindende contracten met het WEF heeft gesloten, waarbij bepaalde bevoegdheden praktisch aan het WEF worden uitbesteed. Dit is werkelijk verbazingwekkend, omdat het WEF een particuliere organisatie is. Toch vindt de mainstream media dit niet nieuwswaardig. Ik ben er zeker van dat soortgelijke contracten zijn ondertekend tussen het WEF en andere westerse regeringen, waaronder de Duitse.

  U zei dat u pessimistisch was, maar u zou zeker niet doen wat u doet als u dacht dat het nutteloos was.

  Ik ben pessimistisch, maar ik heb de hoop op een wonder nog niet opgegeven. Paus Johannes Paulus II bracht het communisme in Polen ten val met een zeer eenvoudige maar krachtige boodschap. Hij zei tegen zijn landgenoten, “Wees niet bang!” Ik ben ervan overtuigd dat als onze volkeren dezelfde boodschap ter harte nemen, wij zullen winnen. Wees niet bang! Wees niet onzichtbaar! Bange mensen zijn makkelijk te manipuleren. Dit is precies waarom het regime een strategie van angst gebruikt. Angst voor politiegeweld, angst voor het virus, angst voor klimaatverandering, angst voor oorlog met Rusland, enz. De strijd kan alleen worden gewonnen als de mensen ophouden bang te zijn. Dat hangt van ieder individu af. Sta me daarom toe me rechtstreeks tot u, lezers van deze regels, te richten. Zodra u besluit niet meer bang te zijn, stort de strategie van angst in. Dat is het wonder waar ik op hoop. Het hangt allemaal van u af! Wees niet bang!

  Dank u, Thierry Baudet, voor het interview en veel geluk in de toekomst.

  Dank u.


  Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  GREAT RESET DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram

  2 reacties :

  Henriette zei

  Uitstekend verhaal van Thierry!!!!Ga zo door. Ik heb het gedeeld , openbaar op Facebook.

  Anoniem zei

  Ondanks de demonisering van FvD met de meest absurde verwijten is het de enige partij die de waanzin van dit Kabinet aan de kaak durft te stellen, de rest zijn allemaal machtsgijle meelopers.

  Een reactie posten