Red de Wieringermeer richting Statenleden: ’Ga eerst met burgers praten voordat een datacenterstrategie wordt vastgesteld’

Datum:
 • maandag 10 januari 2022
 • in
 • Categorie: , ,

 •  HOLLANDS KROON - MIDDENMEER

  Ga eerst met burgers in gesprek over de gevolgen van datacenters, alvorens een strategie voor datacenters vast te stellen. Deze oproep doet stichting Red de Wieringermeer in en brief aan de Statenleden van de provincie Noord-Holland.


  Winnie van Galen 10-1-2022


  De brief moet ertoe leiden dat de provincie een pas op de plaats maakt met het vaststellen van een datacenterstrategie. Vooralsnog ziet het er volgens de stichting op basis van die strategie naar uit dat ’er nog enkele honderden hectares prima landbouwgrond omgezet zullen worden in datacenterdozen.’ „Dat heeft tot gevolg dat het weidse open landschap van de Wieringermeer er onherstelbaar door zal worden aangetast. Voor datacenters rolt Gedeputeerde Staten (GS) de rode loper uit en werkt zij volledig mee aan hun expansiedrang”, aldus voorzitter Jan Meijles van de stichting.

  Half december hebben GS een datacenterstrategie vastgesteld. Volgende week, op 17 januari, vergaderen Provinciale Staten over dit voorstel. „Er is over de gevolgen daarvan voor het landschap, de energiebehoefte en koppelkansen voor energie (restwarmte) door de provincie echter geen enkele maatschappelijk discussie met burgers gevoerd, ” voert Meijles aan. ,,Gedeputeerde Staten hebben over het concept van deze strategie alleen overleg gepleegd met datacenters, hun belanghebbenden en met enkele gemeenten met datacenters. Het woord burgerparticipatie zijn we maar één keer tegen gekomen in deze strategie, maar dat bleek dan te gaan om overleg met gemeenten.”

  Om de burgers alsnog te horen, vraagt Red de Wieringermeer de Statenleden ’eerst een maatschappelijke discussie over nut en noodzaak en de voor- en nadelen van datacenters te voeren en dus voorlopig pas op de plaats te maken met nieuwe initiatieven, voordat zij genoemde strategie vaststellen’.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten