Open brief van honderden politieagenten: Vaccinatieplicht intrekken, splijting beëindigen!

Datum:
 • woensdag 12 januari 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Wij zijn een groep van meerdere honderden politieagenten en politieagentes uit heel Oostenrijk,....

  Open brief van honderden politieagenten: Vaccinatieplicht intrekken, splijting beëindigen!


  (Vertaling: E.J. Bron)


  De Oostenrijkse “Politiemensen voor grond- en vrijheidsrechten” hebben zich met een open brief rechtstreeks tot minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner (ÖVP) gericht en hem opgeroepen de vaccinatieplicht in te trekken. Mocht de vaccinatieplicht in werking treden, dan zou dat personele tekorten in de uitvoerende macht tot gevolg hebben.

  De politieagenten omschrijven zichzelf in de brief als volgt:

  Wij zijn een groep van meerdere honderden politieagenten en politieagentes uit heel Oostenrijk, die elkaar op grond van de huidige situatie informeel hebben gevonden. Ons verenigt de zorg om de rechtsstatelijkheid, onze vrijheid van meningsuiting en grondrechten evenals onze gezondheid.”

  De agenten bekritiseren de enorme splijting van de samenleving en wijzen erop dat deze ook aanzienlijk afbreuk zou doen aan de samenwerking met de collega´s. Ze bekritiseren de eenzijdige berichtgeving over de slechts voorwaardelijk toegelaten Covid-vaccins, waarbij de bijwerkingen grotendeels geïgnoreerd worden, en plaatsen vastberaden vraagtekens bij het solidariteitsargument. De politieagenten zetten uiteen dat zij zelfs in hun dienst altijd de evenredigheid moeten handhaven – een algemene of beroeps betrokken vaccinatieplicht zou echter, rekening houdend met alle feiten, niet naar verhouding zijn.

  Mocht de vaccinatieplicht in werking treden, dan zou minister van Binnenlandse Zaken Karner er rekening mee moeten houden “dat de Republiek Oostenrijk talrijke gemotiveerde, betrokken en gekwalificeerde politieagenten en -agentes zal kwijtraken.”

  De volledige brief van de “Politiemensen voor grond- en vrijheidsrechten” kunt u hier lezen.

  Bron:
  report24.news

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (
  www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten