Tot op heden is er 2,4 miljard euro uitgetrokken voor maatregelen om energieverbruik terug te dringen, zoals renovaties en het energiezuiniger maken van gebouwen. Volgens de rekenkamer hebben de verschillende projecten in een energiebesparing van 0,3 procent op jaarbasis geresulteerd.

Volgens de rekenkamer zou ongeveer de helft van de onderzochte projecten ook zonder geld uit Brussel doorgang hebben gevonden. "Er is niet goed gekeken naar wat bedrijven daadwerkelijk nodig hebben", zegt een lid van de rekenkamer tegen persbureau Reuters. Het meeste geld is naar Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Italië en Polen gevloeid.