De harde cijfers: nieuw record Nederland met installatie 2,1 gigawattpiek zonnepanelen via SDE+(+)

Datum:
 • zaterdag 22 januari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Over het hele kalenderjaar 2021 zijn volgens de maandrapportages 1.262 projecten minder opgeleverd, ......


  22-1-2022


  De harde cijfers: nieuw record Nederland met installatie 2,1 gigawattpiek zonnepanelen via SDE+(+)


  In Nederland is in het kalenderjaar 2021 een recordhoeveelheid zonnepanelen geïnstalleerd via de SDE+(+): 2,1 gigawattpiek. Deze week in ‘De harde cijfers’ aandacht voor de jaarcijfers van CertiQ.

  CertiQ vervaardigt iedere maand een rapportage met de statistieken over de opwekking van duurzame elektriciteit. Deze maandrapporten geven weliswaar inzicht in de groei van het geregistreerde vermogen per kalendermaand, maar de jaarrapportages bevatten betrouwbaardere gegevens voor de jaargroei. De cijfers worden namelijk met grote regelmaat tussentijds gecorrigeerd.

  2,1 of 2,3 gigawattpiek?
  Uit de maandrapportages van CertiQ blijkt dat via de SDE+-regeling afgelopen kalenderjaar 4.073 pv-projecten zijn opgeleverd; goed voor 2.295,2 megawattpiek aan zonnepanelen. Uit de jaarrapportage van CertiQ blijkt echter dat via de SDE+-regeling afgelopen kalenderjaar 3.813 pv-projecten zijn opgeleverd; goed voor 2.101,1 megawattpiek aan zonnepanelen.

  Uitgaande van de maandrapportages bedraagt de groei dus 2,3 gigawattpiek – oftewel 21 procent – en uitgaande van de jaarrapportages 2,1 gigawattpiek en ‘slechts’ 3 procent.

  Voortdurende correcties
  Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

  Installaties per kwartaal
  Onderstaande grafiek toont het geïnstalleerde vermogen per kwartaal voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het gaat om de kwartaal- en jaarcijfers gebaseerd op de maandrapportages die voor het kalenderjaar 2021 dus een hoger installatiecijfer laten zien dan de jaarrapportage.

  Maandrapportages
  Onderstaande tabel toont het door CertiQ per kalendermaand geregistreerde pv-vermogen op basis van de maandrapportages. Uit cijfers van CertiQ blijkt dat in de maand december 254,7 megawattpiek aan zonnepanelen werd verwelkomd via de SDE+(+). Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van het kalenderjaar 2020. Het aantal opgeleverde projecten daalde met 25 procent, te weten van 616 naar 459 stuks. Tot slot groeide de gemiddelde projectomvang van 397 naar 555 kilowattpiek.

  Nieuwgeplaatst pv-vermogen
  SDE+ (megawattpiek)
  *

  2019

  2020

  2021

  Groei 2021

  Januari

  51,1 

  56,8 

  356,5 

  +528%

  Februari*

  165,0 

  204,0 

  13,6 

  -93%

  Maart

  97,6 

  43,4 

  170,7 

  +293%

  April*

  104,6

  -108,5

  194,0

  -

  Mei

  79,9

  120,1

  275,2

  +129%

  Juni

  110,0

  149,4

  259,2

  +73%

  Juli

  97,6

  207,6

  99,5

  -52%

  Augustus

  270,9

  93,7

  168,7

  +80%

  September

  71,9

  256,9

  85,7

  -67%

  Oktober

  87,3

  244,4

  205,1

  -16%

  November

  409,9

  393,1

  212,3

  -46%

  December

  156,2

  244,4

  254,7

  +8%

  Totaal

  1.702,0

  1.897,3

  2.295,5

  +21%

  * In april 2020 is het bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen gecorrigeerd waardoor voor deze maand een negatief vermogen is geregistreerd. Dit leidt tot een vertekend beeld wat betreft de percentuele groei. Belangrijke kanttekening is bovendien dat het voor de maand februari 2021 gepubliceerde registratiecijfer wat betreft vermogen extreem laag is. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een correctie van het totaal geïnstalleerde SDE+(+)-vermogen vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

  1.262 minder installaties
  Over het hele kalenderjaar 2021 zijn volgens de maandrapportages 1.262 projecten minder opgeleverd, oftewel 24 procent, maar dat wordt qua opgeleverd vermogen ruimschoots gecorrigeerd door de gemiddeld grotere omvang van de opgeleverde projecten. Het steeds vollere stroomnet en nieuwe meldingen van congestie door netbeheerders zijn voor een belangrijk gedeelte de oorzaak van de daling van het aantal opgeleverde projecten. Waarbij ook de stijgende prijzen van zonnepanelen door tekorten aan grondstoffen en hogere transportkosten een duit in het zakje hebben gedaan.

  Solar Magazine

  0 reacties :

  Een reactie posten