Boodschap van verontrustende aard

Datum:
 • maandag 31 januari 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Geef bedrijven de tijd die ze nodig hebben om ècht duurzame producten en energie te ontwikkelen. Doe het goed en duurzaam of doe het (nog) niet.  Boodschap van verontrustende aard


  (Door: Drs. E.N. Schilder)

  Overal ter wereld worden mensen die zich terecht zorgen maken over het DOMME (!), gewelddadige en rücksichtslose ‘beleid’ van de inmiddels wereldwijd geïnfiltreerde WEF-regerings’leiders’ en geheel terechte kritiek uiten op hun beleid en hun propagandamachine (de mainstream ‘media’), verbannen van internet. Het ‘beleid’ van ijskoude ‘leiders’ met het charisma van een leeggelopen opblaaspop… Het ‘nieuwe leiderschap’, inmiddels herkenbaar aan de bij IEDER van hen kenmerkende lege ogen. Wie nog steeds niet ziet dat de wereld stilaan is overgenomen door dit nieuwe (zogenaamd groene) fascisme, ofwel de nieuwe wereldorde (NWO), moet inmiddels wel stekeblind zijn. Wereldwijd namelijk worden dezelfde NWO/WEF-‘geïnspireerde’ tactieken toegepast om de bevolking monddood te maken of zelfs als terroristen weg te zetten als zij hardnekkig blijven protesteren tegen dit onmenselijke beleid en zich NIET als gewillige schapen naar de (al dan niet islamitische) slachtbank laten voeren.

  Afgelopen week heb ik weer eens een aflevering van Jensen bekeken. Jensen gebruikt “oh Hans” voor de dombo’s die maar niet (willen) zien waar ze blind en hersenloos in meegevoerd worden en zich telkens weer lijken te verbazen over wat er allemaal rondom Covid-19 gebeurt. Te DOM om ZÈLF na te denken en te gemakzuchtig of bang om hun inmiddels (al geheel vrijwillig ingeleverde!) vrijheden te verliezen. Wereldwijd staan de telefoonlijnen en chatlijnen van regerings’leiders’ echter roodgloeiend richting Zwitserland. Oh Klaus, ze worden opstandig, ze luisteren niet, ze doorzien jouw plannetje, ze zien de feiten, wat moeten we doen Klaus? We worden zelfs bedreigd Klaus! Dit is niet zoals jij gezegd hebt dat het zou werken en nu weet ik het niet meer, HELP Klaus, alstublieft Klaus, HELP!

  En Klaus zegt: zet ze tegen elkaar op middels een nep-virus met een zogenaamd vrijwillig, maar feitelijk GEDWONGEN spuitje met een QR-code! Verdeel en heers! Zet je politie-eenheden in en sla vreedzame – maar voor ons vervelende – demonstranten keihard neer! Verbind het geweld van gewelddadige groepen aan je politieke tegenstanders en gebruik daar de media voor. Verban de onwillige niet-geïnjecteerden uit het sociale leven. Zet ze weg als asocialen en als gevaar voor de samenleving. Zet ze gevangen in opvoedingskampen als ze ons (NWO/WEF/EU) niet willen gehoorzamen! We ruimen ze later wel op, net als in de tijd dat mijn ouders voor Adolf Hitler werkten. Maak de middenstand kapot! Sloop de horeca! …Daarna komen wij met de oplossing voor iedereen: een geïmplanteerde chip die gekoppeld is aan de QR-code en die recht geeft op een karig inkomen zodat ze – bij volledige gehoorzaamheid en, naar ònze beoordeling, goed gedrag – te eten en te drinken hebben. Daar hebben we het toch over gehad? Eerst ALLES afbreken en daarna volgens MIJN ideeën en (oud-fascistische) normen (volledige onderwerping en gehoorzaamheid die we ‘discipline’ noemen) weer opbouwen. The Great Reset! Hoe vaak moet ik dat nu nog uitleggen…? O ja, dank u wel Klaus, dank u wel oh grote leider…

  Waarom die middenstand, maar met name de horeca, volgens hen (mijns inziens), kapot moet? Eenvoudig: Vlees moet verbannen worden en vervangen door vegetarisch eten en/of insecten, alcohol moet verbannen worden en vervangen door andere dranken. En wie bieden er vlees en alcohol aan in hun restaurants, pubs en kroegen…? De vermoedelijke reden is dat Europa in de onderlinge verdeling van de wereld, vanuit het Midden-Oosten ‘gesponsord’, islamitische MOET worden en moslims geen alcohol mogen nuttigen. Hoe handig als alles daar al op aangepast is voordat zij de macht officieel kunnen overnemen. En niet volgens de al half Europese Turkse of Marokkaanse ‘normen’, maar volgens de aankomende Taliban- en ISIS-waarden. Waarom worden er tenslotte zoveel JONGE MANNEN (JiHAAT strijders?) uit die landen ingevlogen? ZIJ zijn tenslotte al weinig luxe gewend, zijn goed getraind, en derhalve zeer bruikbaar bij het initiëren van een burgeroorlog. Ik zou niet weten waarom een vluchteling tegenwoordig namelijk een goed doorvoede, goedgebouwde en getrainde jonge mannelijk moslim uit aftandse moslimlanden of Afrika zou moeten zijn? Voor mij bestaan WARE vluchtelingen namelijk uit moeders met kinderen en ouderen en niet uit jonge, uitsluitend jonge mannelijke vluchtlims. Dat vegetarisch eten veel meer CO2-uitstoot oplevert, maakt niet uit. Het doel is om het vee te vervangen voor meer CO2 uitstotende islamitische jonge mannen. Het gaat niet om de CO2, het gaat erom dat we een reden verzinnen om het doel te halen en de islamisering heiligt alle middelen…

  Jensen doet overigens goed werk, vooral voor de jongeren. Grappig aan Jensen blijft echter dat hij maar blijft herkauwen: “Blijf bij de waarheid, blijf bij god”… Hij brengt zijn boodschap doorgaans met humor maar vooral dàn lig ik weer helemaal in een lachstuip. Twee totale tegenstellingen in twee woorden! De ‘waarheid en ‘god’… Alsof de verhalen over ‘god’, die, vóórdat ze door uiteraard ‘helemáál niet met ‘god’ gehersenspoelde’ maar juist geheel ‘neutrale’ monniken werden opgetekend, al honderden jaren MONDELING werden doorgegeven, maar in tegenstelling tot de mondelinge boodschappen van nu, klaarblijkelijk WÈL ‘op de letter nauwkeurig’ werden doorverteld… Hahaha, Dàt zou pas een WONDER zijn! Iedereen weet nu zo onderhand toch wel hoe religies het heilige verhaal telkens hebben gemanipuleerd, verdraaid en aangepast om het uiteindelijke doel, onderwerping aan een eveneens wereldwijd maar ‘heilig’ regime, te bewerkstelligen? Kijkt u alleen maar naar middels hoeveel leugens, manipulatie, gewelddadigheid en gevloeid bloed men Europa heeft ‘gekerstend’… Ik zie hierin een HELE duidelijke overeenkomst met hoe de Nieuwe Wereld Orde en haar WEF-gehersenspoelde ‘leiders’ (het nieuw ‘leiderschap’…) momenteel om zich heen slaat. Wetenschappers en artsen verketteren en uitsluiten. Mensen middels hypnose en hersenspoeling dwingen te ‘geloven’ wat zij zeggen. Andere meningen en de WARE wetenschap demoniserend. Mensen tegen elkaar opzetten. Mensen (financieel) kapot maken en mensen onderling aanzetten tot de meest afschuwelijke dingen uit naam van ‘het beste voor u en de wereld’…  Het kan aan mij liggen, maar ÌK zie UITSLUITEND overeenkomsten met religies! Een drang van narcisten en machtswellustelingen naar wereldwijde MACHT, één-op-één als de NWO/WEF/EU werkwijze.

  …die zich inmiddels vertaalt naar pure, om zich heen slaande WANHOOP! Heerlijk!

  We zien het met de zogenaamd ‘vrijwillige’ injecties met een heel geheimzinnig, maar blijkbaar HÉÉL belangrijk goedje – wat inmiddels meerdere malen bewezen –  NIET werkt tegen een eenvoudig verkoudheidsvirus, maar klaarblijkelijk een HEEL ander doel heeft. Injecties die u in uw vrijheid, gezondheid en leven beperken als u die niet ‘vrijwillig’ wilt laten zetten… Injecties die direct gekoppeld zijn aan de NWO/WEF/EU-QR-code.

  Econoom of psychopaat?

  Alle prijzen worden kunstmatig opgedreven, zodat u zo snel mogelijk afhankelijk (!) gemaakt wordt van de staat. Een staat die uw afhankelijkheid op dringend ‘advies’ von der Klaus koppelt aan een QR-code. Niet alleen al uw (verplicht) af te nemen diensten (zorg, water en energie) worden duurder, maar ook uw boodschappen rijzen inmiddels de pan uit. De particuliere sector voor huurhuizen is extravagant gestegen en als het aan Mark en zijn door Klaus gemanoeuvreerde ‘kabinet’ ligt komt daar nog lang geen eind aan. Dit is namelijk de door ‘econoom’ Schwab ingegeven Mark(t)werking… De MARK-werking die heel Nederland afbreekt en onderdanig maakt aan de zichzelf geïnstalleerde EU en daarmee aan de NWO.

  O ja, u hoort er natuurlijk niets over, maar ik ben wel HÉÉL erg benieuwd naar het ‘politieoptreden’ bij The Voice/MeeToo demonstratie… Terwijl satanisch kindermisbruik door politici en kopstukken bij Justitie inmiddels vanonder het (afdek)tapijt zijn opgezogen, weg gedweild en zowel tapijt als vloer vakkundig zijn gedesinfecteerd. Uiteraard tegen corona…

  Alternatief betaalsysteem

  Ik wil hierbij met name het FvD oproepen om internationaal een parallel, TASTBAAR betaalsysteem te coördineren. Dit om 

  Schwab´s verplichte digitale munt te ondermijnen en cash geld beschikbaar te houden. Of dat dan een Poolse Zloty, casino-munten of gekleurde knopen moeten worden, maakt niet uit. We moeten drastisch van die steeds dwingendere, volkomen doorslaande digitalisering af. Op ELK gebied!

  Agenda 2030 GroenLinks?

  Zijn er ook positieve elementen aan The Great Reset? Jazeker! Het wèrd onderhand eens tijd dat er eens serieus gekeken werd naar andere oplossingen dan op benzine en diesel rijden! Dat dit nu eindelijk in gang is gezet, is uitermate positief, maar moet dat ècht allemaal in 2030 gerealiseerd zijn? Waarom niet wat langer werken aan ècht DUURZAME oplossingen, maar, zoals zo vaak, weer verzanden in halfbakken ondoordachte ‘oplossingen’? De manier waarop er wordt ingespeeld op de aankoop van elektrische auto’s is voor mij namelijk de meest MISDADIGE (!) en meest ONETHISCHE (!) TUSSEN-oplossing. Allemaal uitsluitend korte termijn gericht! Als u echter beseft hoe de grondstoffen voor elektrisch rijden gewonnen worden (gebied confisqueren, vegetatie slopen, mensen en dieren uit hun woongebied jagen, slaven- en kinderarbeid is er heel normaal, èn de gebieden daarna achterlaten als na een kernramp… om HIER zogenaamd ‘schoon’ te rijden…

  Ook de brandstofprijzen en belastingen op CO2-uitstoot kunstmatig verhogen zijn onnodig en feitelijk misdadig, omdat ú het bent die dit allemaal zo lang voor u uit heeft geschoven maar de gewone burger uiteraard weer voor de kosten moet opdraaien. CO2 is juist goed voor de bomen ‘Groen’Links! Dàt zijn de NATUURLIJKE LONGEN van de wereld! Maar aangezien die NATUURLIJKE LONGEN van de wereld OMKAPPEN volgens jullie (‘Groen’Links) héél ‘goed’ is voor zogenaamd ‘groene’ (biomassa) energie…

  Zet, in plaats van elektrische rijden, in op kernenergie en auto’s op waterstof! Die ontwikkeling loopt al en DÀT is pas klimaatverantwoordelijkheid. En dan nog iets: de Formule 1 is naar verluidt DÉ industrie die dergelijke technieken sneller kan ontwikkelen dan wie of wat dan ook… Waarom worden ZIJ niet gedwongen hierin te ontwikkelen met investeringen van de overheden? Restrictie: zij hebben vóór 2026 een motor ontwikkeld die volledig rijdt op waterstof of er wordt nergens ter wereld meer geracet. Moet ú eens kijken hoe snel die ontwikkeling dan gaat! Laat ze eindelijk eens voorop lopen in de ontwikkeling in plaats van pas nú een motor ontwikkelen voor E10 brandstof en mekkeren over een paar PK’s verlies. Of gaat het, net als met het injecteren ‘tegen corona’, ook met het klimaat niet ècht om een duurzame oplossing voor ‘het probleem’? De elektrische auto is in ieder geval de meest afschuwelijke ‘oplossing’! In een ander deel van de wereld de natuur en bevolking uitwonen om HIER zogenaamd ‘schoon’ te rijden… Gatver! Wat een hypocrisie.

  Over ‘klimaat’ gerelateerde problematiek gesproken… Ik sprak, toen ik afgelopen week de hond uitliet, een onderhoudsmonteur van verwarmings- en gasinstallaties die mij vertelde dat hij bij veel huishoudens de waterbesparende elementen uit de kranen sloopt omdat de ketels daar niet op ingericht zijn. Mensen die willen meewerken aan waterbesparing krijgen dus koud water omdat de ketel niet voldoende uitgaand water registreert en dan het water niet opwarmt… u moet de kraan dus helemaal openzetten (en liters onnodig water verspillen!) om warm water te krijgen? Hoe klimaatvriendelijk is dat? En wat denkt u van de huidige prijzen…? Werk aan de winkel Klaver! En nu eens géén onzin over een zogenaamd ‘dramatisch stijgende’ waterspiegel op basis van onderbuikgevoelens en valse modellen, maar iets wat WÈL heel eenvoudig kan bijdragen aan een lager energieverbruik! En NEE, geen warmtepompen die nog steeds NIET voldoende werken en geen aardwarmte als het zogenaamd te duur is om wèl diep genoeg (!) te boren! Gewoon een ketel die is afgestemd op waterzuinigheid.

  Dit geldt derhalve voor alles: Geef bedrijven de tijd die ze nodig hebben om ècht duurzame producten en energie te ontwikkelen. Doe het goed en duurzaam of doe het (nog) niet. Aan de doorgaans ‘Hollandse’ halfbakken/goedkoopste ‘oplossingen’ heeft niemand iets! Tenminste, als het om daadwèrkelijke duurzaamheid gaat niet.

  Door:
  Drs. E.N. Schilder
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten