Auschwitz begon niet met Auschwitz

Datum:
 • zaterdag 8 januari 2022
 • in
 • Categorie: , , , , , ,
 • Verontrustende huidige parallellen

   

  8-1-2022


  Getuigenis van Vera Sharav, overlevende van de Holocaust.

  Opgetekend in Centrum voor documentatie over Israël, www. ahrp.org

  Voorvechtster van mensenrechten en Presidente van de Alliantie voor Bescherming bij Medisch Onderzoek naar de Mens.

  Ik was 3,5 jaar oud, toen mijn wereld in elkaar stortte. Mijn familie en ik werden gedwongen de gele Davidster te dragen – als een ‘embleem van schaamte’. We werden uit ons huis gezet en van Roemenië naar Oekraïne gedeporteerd, waar we in een concentratiekamp werden gedreven en mijn vader stierf aan tyfus, een besmettelijke ziekte die zich snel verspreidde in de overvolle, onhygiënische getto’s en kampen. Mogilev was een van de meer dan 2.000 concentratiekampen.

  Als jong kind leerde ik onuitwisbare lessen over de aard van het kwaad, de vernietigende effecten van angst en de pijn door honger. 

  In 1944, terwijl de Endlösung in snel tempo werd uitgerold, was ik één van de paar honderd weeskinderen die gered werden en naar Roemenië teruggebracht. Onze levens werden verruild voor geld [1]. Gedurende mijn tien maanden durende odyssee als een kind alleen op doorreis, was ik afhankelijk van de goedheid van vreemden. 

  De belangrijkste les die ik leerde, was om – wat mensen betrof – op mijn eigen intuïtie te vertrouwen. Ik zocht en vond goedhartige mensen die mij hielpen. Een Christelijk, Roemeens echtpaar nam me in huis en zorgde dat ik weer gezond werd.  

  De geschiedenis leert ons dat als de overheid wordt toegestaan om burgerrechten en persoonlijke vrijheid op te schorten tijdens een noodsituatie, de overheid noodsituaties zal creëren en de controle over ons leven zal nemen. Onze vrijheid en interactie met andere mensen werden beperkt. Sommige decreten veroordeelden segmenten van de bevolking zelfs tot de dood. 

  De meeste mensen kunnen zich geen duivels kwaad voorstellen. Maar degenen onder ons die de Holocaust overleefden, weten tot welk kwaad mensen in staat zijn. 

  De vier krachtigste wapens die de nazi’s gebruikten waren:

  1. Propaganda om paniek te zaaien en Joden te demoniseren als verspreiders van ziekten. 
  2. Het psychologisch desensitiseren(ongevoelig maken) van de bevolking, opdat zij het kwaad dat een verbannen minderheid werd toegebracht, tolereert.
  3. De medeplichtigheid van het medisch en wetenschappelijk medisch establishment.
  4. IBM-technologie om alle Joden in Europa te identificeren, op te sporen, te deporteren en, uiteindelijk, uit te roeien.

  Het hellend vlak naar genocide begint met het overboord zetten van overheidsbeleid dat voldoet aan democratische principes. In een democratie worden de rechten van zowel de meerderheid als de minderheid van de bevolking gerespecteerd.

  De rode draad, of het echte virus dat West-Europa, de VS, Canada en Australië blijft infecteren, is eugenetica. 

  De eerste slachtoffers van het Nazi medische moordbeleid, het eerste van dit type beleid in de geschiedenis, waren Duitse baby’s en kinderen onder de drie jaar. Het waren gehandicapte kinderen. Daarna…geesteszieken, tenslotte de ouderen in verzorgingstehuizen. Deze mensen werden gedevalueerd door het regime en door het medisch establishment. Ze werden vermoord in het kader van Aktion T4, het eerste medische massamoordproject in de geschiedenis. T4 werd methodisch uitgevoerd volgens een protocol. De drie doelstellingen voor T4 waren: het zuiveren van de genenpoel van inferieure untermenschen, het elimineren van de economische last van “waardeloze eters”, en het leegmaken van gebouwen om plaats te maken voor gewonde soldaten.

   

  De pandemie legde het door eugenetica gevormde volksgezondheidsbeleid bloot

  Dit beleid devalueert het leven van kwetsbare mensen. In 2020 gebruikten overheidsfunctionarissen in rijke westerse landen in Europa, in de VS en in Canada de pandemie als een gelegenheid om verzorgingstehuizen te ‘legen’. Het was een heimelijke, door eugenese gedreven, kostenbesparende maatregel. 

  Regeringsrichtlijnen in België, Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje, Zweden en de VS, instrueerden ziekenhuizen GEEN medische behandeling te geven aan bejaarden. Ze werden opgedragen dezen naar verzorgingstehuizen te sturen, waar geen bescherming tegen de verspreiding van infecties geboden kon worden. Het gevolg was dat tussen 42% en 57% van de sterfgevallen door Covid-19 in verpleeghuizen plaatsvond. Canada’s sterftecijfer in verpleeghuizen was 69%[2].

   

  Deze moorddadige richtlijnen zijn een huiveringwekkende herhaling van T4 

  Voordat NYS Gouverneur Andrew Cuomo zijn beruchte Executive Order uitvaardigde, voorspelde hij dat het virus zich zou gedragen als “vuur door droog gras.” Cuomo’s bevel ontnam meer dan 15.000 mensen het leven. Hij verdoezelde het aantal sterfgevallen en loog dat er een tekort aan ziekenhuisbedden zou bestaan[3]. De media beloonde Andrew Cuomo met een Emmy Award voor zijn Covid-propagandastische persconferenties. Die persconferenties waren gefabriceerd om zijn draconische richtlijnen te rechtvaardigen. Cuomo wist een contract voor zichzelf te regelen van 4 miljoen dollar voor het schrijven van een boek en hij contracteerde IBM voor het leveren van een digitale gezondheidspas, waarmee hij informatie over New Yorkers kon opsporen en verzamelen.

  Het Verenigd Koninkrijk kocht, voorafgaand aan de ‘pandemie’, massale hoeveelheden van het dodelijke, injecteerbare middel Midazolam in. Was dit ter voorbereiding van medische moord?

  • Propaganda demoniseert de ongevaccineerden als verspreiders van het virus.
  • De gehele reguliere pers, sociale media en de medisch-wetenschappelijke tijdschriften lopen in dezelfde pas. Ze verspreiden alle hetzelfde, door de farmaceutische industrie gedicteerde, verhaal.
  • De huidige medische wereld heeft de door de overheid gedicteerde, dodelijke behandelings-protocollen aanvaard. Artsen is verboden levensreddende, door de FDA  goedgekeurde en beproefde therapieën voor te schrijven. Ze zijn verplicht om voor ziekenhuis-patiënten een uniforme richtlijn te volgen. Deze richtlijnen doden patiënten massaal.

   

  De pandemie is een financiële bonanza voor globalistische oligarchen

  In 2020 vergrootten Amerikaanse miljardairs hun rijkdom met 2,2 biljoen dollar. Big Tech giganten vergrootten hun rijkdom – per kwartaal – met 27%. Zij profiteerden van de sluiting van kleine lokale bedrijven en van de toegenomen afhankelijkheid van online aankopen en digitale technologie, zoals: cloud computing, virtuele conferenties, online onderwijs en medische zorg via beeldbellen of telefoon.

  • In Nazi-Duitsland profiteerden grote ondernemingen op vergelijkbare wijze van de genocidale operaties van het regime. Hitler had de precendentloze industriële massa-genocide niet kunnen uitvoeren, zonder de financiële steun van Wall Street bankiers en de medewerking van grote Amerikaanse, Duitse en Zwitserse bedrijven. Collaborerende bedrijven leverden Hitler de chemische, industriële en technologische middelen voor genocide. Daartoe behoorden: Chase Manhattan Bank,  Standard Oil, IG Farben, Bayer, IBM, Kodak, Ford, Coca Cola, Nestlé, BMW en Escher-Wyss – het Schwab familiebedrijf met fabrieken in Zwitserland en Duitsland.
  • Escher-Wyss, geleid door Eugen Schwab, voorzag Hitler van zware industriële grondstoffen en wapenonderdelen, inclusief geheime nucleaire technologieën. Schwab gebruikte slavenarbeiders in zijn fabriek in Duitsland. Zijn zoon, Klaus Schwab, is de oprichter en hoofd van het World Economic Forum. Hij is de architect van het duivelse, dystopische, Great Reset plan.
  • Hitlers Endlösung, de vernietiging van de Joden in Europa, werd tussen 1943 en 1945 met grote snelheid uitgevoerd. Historici konden niet verklaren hoe het mogelijk was 6 miljoen Joden en enkele miljoenen anderen in zo’n rap tempo op te pakken en te vermoorden. Het antwoord is gedocumenteerd in gedetailleerde memo’s die 70 jaar later zijn vrijgegeven. De documenten bewijzen dat IBM de facilitator en het rekenbrein achter de genocide was. IBM was Hitlers onmisbare partner bij de misdaden tegen de mensheid.

  De pandemie heeft de schijnwerpers op de monopolistische macht van Big Pharma en Big Tech gericht. Hun macht en rijkdom verkrijgen zij via publiek-private partnerschappen. Deze worden door de staat beschermd en gefinancierd. Hun activiteiten worden afgeschermd van openbaar toezicht. Big Pharma en Big Tech hebben geheime contracten met inlichtingendiensten. Beiden zijn omgevormd tot monopolistische conglomeraten van staat en bedrijfsleven.

  Een bedrijfsmatige medische dictatuur heeft de macht over de medische beroepsgroep en diens organisaties. Bill Gates heeft herhaaldelijk een beroep gedaan op intellectuele eigendomsrechten, om anti-competitieve monopolieprijzen vast te stellen voor producten waarin hij investeert. Zijn illegale, monopolistische prijsstelling voor Microsoft maakte hem in 1999 de rijkste man ter wereld. Dezelfde monopolieprijstactiek heeft Gates toegepast op de geneeskunde en de volksgezondheid. 

  • De Bill en Melinda Gates Foundation is de top van het wereldwijde medische monopolie. Gates verkreeg de macht over het volksgezondheidsbeleid – ervoor zorgend dat alleen gepatenteerde, winstgevende medische producten worden geselecteerd.
  • In samenwerking met andere Big Tech en Big Pharma oligarchen heeft Gates zeggenschap over digitale informatietechnologie, medische publicaties en de media. Deze communicatiekanalen worden gebruikt om informatie die het officiële Covid-narratief aanvechten, te censureren en te onderdrukken. 

  Het volksgezondheidsbeleid heeft de rol van de arts herijkt. In plaats van behandelingen voor te schrijven voor het welzijn van de patiënt, wordt artsen opgedragen remedies voor te schrijven voor het algemeen belang van de Medische Dictatuur. Artsen in rijke landen werd verboden om met  Covid-19 geïnfecteerde patiënten te behandelen met bestaande, veilige en effectieve antivirale behandelingen, zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine, steroïden en Vitamine D. De reden is duidelijk. Deze ongepatenteerde, goedkope therapieën zouden de markt voor mega-winstgevende vaccins ondermijnen. 

  Artsen en wetenschappers – zelfs Nobelprijswinnaars – die het narratief betwisten, of vragen stellen over de validiteit van Covid restricties, worden als ketters behandeld; hun reputatie wordt afgebroken. Eerlijke artsen en wetenschappers worden belegerd[4]. Als zij de dictaten van het medische monopolie niet opvolgen, worden hun medische licenties en onderzoekssubsidies ingetrokken.

   

  Informatietechnologie wordt gebruikt als surveillance wapen 

  IBM, Amazon, Facebook[5], Google en Microsoft, samenspannend met de overheid, schenden onze privacy. Technologie wordt gebruikt om onze financiële, medische en persoonlijke sociale interacties te monitoren. Een rapport van het Amerikaanse Congres erkende het dreigende gevaar en stelde: “Onze economie en democratie staan op het spel[6].” Inderdaad kunnen medicijnen en informatietechnologie, zoals in Nazi Duitsland op brute wijze werd aangetoond, maar al te gemakkelijk als wapens worden ingezet om de democratie omver te werpen en een genocidale dictatuur op te leggen. 

  • China is een belangrijke producent en gebruiker van surveillance technologie. Van deze technologie wordt momenteel door 75 landen gebruik gemaakt[7].
  • IBM, de facilitator en het rekenbrein achter de genocide, is een van de grootste leveranciers van surveillance technologie in de wereld[8].   
    • IBM levert digitale profileringstechnologieën en politiesystemen[9].   
    • IBM’s blockchaintoepassingen worden binnen het hele economische spectrum gebruikt.
    • IBM nam het voortouw in een publiek-private Covid-19 ‘high computing consortium’ van Big Tech, academische instellingen en federale agentschappen[10]. Veiligheid is niet hun focus.
    • IBM en Moderna werkten samen om een Digitaal Gezondheidspas Systeem te ontwikkelen.
     De informatie zal worden gedeeld met overheden, zorgverleners en andere leveranciers. De gezondheidspas kan gekoppeld worden aan wereldwijde financiële systemen. De nazi’s zouden jaloers zijn geweest op de huidige digitale data en biometrische surveillance tracking technologie.

  ‘Nooit weer?’  Auschwitz overlevende, Primo Levi, verwierp dit cliché met de uitspraak: 

  “Het gebeurde, daarom kan het opnieuw gebeuren. Het kan overal gebeuren.”

   

  Gedwongen vaccinatie en digitale paspoorten brengen pijnlijke herinneringen boven uit mijn kindertijd. Ik ken de dreiging die uitgaat van overheidsvoorschriften die discrimineren, segregeren en mensen tot verschoppelingen verklaren… Ik weet niet wat me meer beangstigt: het afglijden naar een dwangmatige, totaal ondemocratische medische Apartheidssamenleving in Israël – dat als eerste land “Groene paspoorten” uitreikte – of het opnieuw door Duitsland en Oostenrijk verworden tot een fascistische dictatuur?

  Israël werd in 1948 opgericht als toevluchtsoord voor Joodse slachtoffers van de Holocaust en andere landen waar Joden werden vervolgd. Het zich ontvouwende schrikbeeld van Israëls snelle verval tot een bioveiligheids- en bewakingsstaat, is schokkend en zeer triest. De Israëlische regering heeft een Apartheidsmaatschappij met twee klassen gecreëerd. De ene klasse is bevoorrecht, de andere wordt gestigmatiseerd en buitengesloten; burgers uit deze klasse zijn hun burgerrechten ontnomen; zij worden verguisd en onder toezicht geplaatst. Dit ondanks protest vanuit de Israëlische Vereniging van Volksgezondheidsartsen.

  Het Israëlische parlement nam een wet aan die het Ministerie van Volksgezondheid toestond persoonlijke informatie te verzamelen en te delen, waaronder ‘namen, identiteitsbewijzen, adressen en telefoonnummers’ van burgers die de experimentele vaccins weigerden[11]. Artsen waarschuwden dat de wet een ‘glibberig pad’ was. Volgens overheidsbesluiten mogen alleen gevaccineerden weer aan het werk; weer naar school, religieuze diensten, culturele en sportevenementen en vrij reizen. Ongevaccineerde burgers worden gestigmatiseerd, verhinderd te reizen en uitgesloten van werk, onderwijs, winkelcentra en culturele activiteiten. 

  • Het is ongevaccineerden verboden binnen in restaurants te dineren. Die ruimte is gereserveerd voor de gehoorzamen en dus de bevoorrechten. Zal de volgende stap de getto’s zijn? Concentratiekampen?
  • Ik huiver bij de gedachte – zullen Israëlische burgers worden gebrandmerkt met microchip-tatoeages en zal elk van hun bewegingen volledig gemonitord worden?

   

  Effectiviteit en bijwerkingen

  Het is gebleken dat COVID-19 vaccins na een paar maanden ineffectief zijn. Ze lijken een wereldwijde gezondheidsramp te veroorzaken: 

  • Over de hele wereld worden hartontstekingen, hartstilstand en sterfgevallen bij jonge, voorheen gezonde mensen in recordhoge aantallen gerapporteerd. 
  • Jonge atleten vallen neer op het speelveld; topvoetballers in Europa vallen midden in de wedstrijd dood neer; scheidsrechters, coaches en zelfs fans op de tribune krijgen hartklachten. 

  Het is iets wat niemand ooit eerder heeft gezien. Het is een epidemie… Wat hebben al deze slachtoffers gemeen? Ze zijn allemaal gevaccineerd.

  • Pfizers eigen documenten – die geheim waren totdat een federale rechter de FDA opdroeg ze vrij te geven – onthullen dat in de eerste drie maanden nadat de mRNA-injecties werden toegediend, er 1.223 sterfgevallen waren en 42.086 meldingen van bijwerkingen, bij de overheidsdatabase, VAERS. 
  • De meest opvallende bijwerkingen waren hartaanvallen en hartproblemen.
  • Verwondingen gerelateerd aan het COVID-19 vaccin overstelpen EHBO stations en IC- afdelingen. 

  De ziekten die daar het meest voorkomen in deze mysterieuze gezondheidscrisis – fatale hartaanvallen, hartstilstand, beroertes, bloedstolsels, meervoudig orgaanfalen – zijn allemaal dezelfde COVID-19 vaccin bijwerkingen als die in het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) vermeld staan. Maar het is verboden te suggereren dat er zo een overduidelijke…

  • In het Verenigd Koninkrijk melden nieuwsberichten dat bijna 300.000 Britse burgers geconfronteerd werden met plotselinge hart gerelateerde ziekten en hartstilstand.
  • Britse medische experts wijten dit aan PPSD – ‘post-pandemische stress stoornis.’
   Driehonderdduizend Britten sterven niet, en worden niet kreupel, van het vaccin. Natuurlijk niet. Ze worden allemaal voor gek verklaard – ze beelden het zich allemaal maar in.
  • De coronaviruspandemie wordt gebruikt als voorwendsel. Het eigenlijke doel is om een wereldwijd digitaal biometrisch identiteitssysteem op te leggen via ‘vaccin paspoorten’. Deze zullen later worden uitgebreid tot een ‘sociaal krediet’ bevolkingscontrolesysteem, naar Chinees voorbeeld.
  • Sinds augustus, hebben gegevens uit Israël en enkele andere landen aangetoond dat een middels natuurlijke infectie verworven immuniteit een veel sterkere bescherming biedt tegen herinfectie met het coronavirus, dan door immuniteit via vaccinatie. Een nieuwe (december 2021) Israëlische studie bevestigt de superioriteit van natuurlijk verworven immuniteit.

   

  Vaccinpaspoorten zijn de misstap op het glibberige pad

  In februari 2021 richtte de digitale identiteitslobbygroep ID2020, gefinancierd door de Gates Foundation en de Rockefeller Foundation, het samenwerkingsverband “Good Health Pass” op. In september drong dit consortium er in een open brief aan president Biden op aan om ‘de noodzaak te erkennen van verifieerbare digitale gezondheidspassen als voorlopers van grootschalige vaccinatie- en testmandaten’.

  • Mandaten zijn uitingen van machtsmisbruik en vormen een grove schending van de Code van Neurenberg, het belangrijkste en verstrekkende juridische en morele document in de geschiedenis van de medische ethiek. Allereerst en bovenal geldt het recht van de mens geïnformeerd te worden over, en vrijwillige toestemming te geven voor, medische ingrepen.
  • Verplichte vaccinatie heeft niets met gezondheid te maken.
  • In december verklaarde het hoofd van de EU Commissie, Ursula Von der Leyen, dat Europa verplichte vaccinatie moet overwegen.
  • Regeringsfunctionarissen in Duitsland en Oostenrijk vielen terug op hun vroegere fascistische overredingsmethoden. Ze vaardigden vaccinatiemandaten uit en gaven opdracht tot bestraffende lockdowns. Oostenrijk beraadslaagt over een wet die degenen die het vaccin weigeren, gevangen zal zetten. Zij zullen minstens een jaar worden opgesloten en een boete krijgen voor de onkosten.
  • Het ID 2020-samenwerkingsconsortium telt momenteel 125 bedrijven uit de sectoren technologie, gezondheidszorg, vervoer en financiële betalingssystemen. IBM, een van de belangrijkste facilitatoren van de Holocaust, is lid van het ID 2020 consortium. IBM leverde de technologie die de nazi’s gebruikten om de Joden van Europa te identificeren, bijeen te drijven, te segregeren, op te sluiten en naar hun dood te transporteren.
  • De staat New York heeft IBM gecontracteerd om het digitale Excelsior-paspoort als volg- en monitorinstrument te gebruiken om Covid-vaccinatiemandaten af te dwingen.  

   

  Het is ondraaglijk om opnieuw getuige te zijn van een zich herhalende geschiedenis – alleen is ditmaal de hele wereldbevolking het doelwit. Deze keer zullen er geen gewapende redders zijn!

   


  https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/communities/balti/transnistria.asp 

  https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/canada-record-covid-19-deaths-wealthy-countries-cihi-1.5968749 

  https://www.zerohedge.com/covid-19/real-reasons-why-millions-americans-will-defy-covid-mandates-and-vaccines?utm_campaign=&utm_content=Zerohedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source=zh_newsletter

  4  U.S. DOJ. First Enforcement Action under the COVID 19 Consumer Protection Act of 2020, against a doctor who recommended Vitamin D & zinc against Covid, April 15, 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-and-ftc-announce-action-stop-deceptive-marketing-purported-covid-19 

  One of Big Tech’s top moneymakers is getting a pandemic boost, CNN Business, Oct 2020; What Big Tech Wants Out of the Pandemic, The Atlantic, July-Aug, 2020

  Congress’ Big Tech Investigation Finds Companies Wield ‘Monopoly Power”, CNN, Oct 2020 

  Countries Around The World Are Using Border Surveillance Systems Against Their Own Citizens, Karen Weitzberg, August 17, 2020 9.47am EDT

  The Global Expansion of AI Surveillance, Steven Feldstein, Carnegie Endowment, 2019

  IBM & Moderna Partner to Create Digital Health Pass, Technocracy News Mar 2021 

  10 The Covid-19 High Performance Computing Consortium Members

  11 https://www.haaretz.com/israel-news/authorities-can-now-get-details-of-unvaccinated-israelis-lawmakers-decide-1.9566110;  https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-israel-law-personal-information-privacy/


  VIRUSWAARHEID

   

  0 reacties :

  Een reactie posten