Wat warmte zoal doet met wetenschappers Zou dan inderdaad alles komen door klimaatverandering, ook het gedrag van wetenschappers zelf?

Foto: Shutterstock.Van een onzer correspondenten.

De geleerden moeten maar uitmaken of er sprake is van een samenhang, maar mij valt het volgende op: is er een relatie tussen oplopende temperatuur en bezorgdheid over het klimaat van sommige wetenschappers? En is die relatie anders bij een dalende temperatuur?

We nemen de zomer van 2019. Het KNMI spreekt van ‘een extreme hitte in opnieuw een zeer warme zomer’.

De zomer van 2019 komt in de top drie van zonnigste zomers ooit gemeten en het jaar zelf in de top vijf van warmste jaren ooit. 2018 was ook al zo ‘extreem’ warm en 2014 ook pittig.

Als zoiets als klimaatpaniek bestaat en ter rechtvaardiging daarvan een empirisch fundament zoekt, dan leent deze periode zich bij uitstek daarvoor.

We doen een piepkleine case-study en gaan daarvoor naar Utrecht bij het daar in 2019 opgerichte Scientists4Future.nl, een coalitie van bezorgde wetenschappers uit heel het land. Hier bruist het in 2019 van activiteit en klimaatbevlogenheid. Er wordt een klimaat-helpdesk opgericht, internationale brandbrieven geschreven en wetenschappers kunnen een consensusverklaring tekenen, die -vreemd maar waar – zomaar stopt op 31 december 2019. Er waren maar liefst 2127 ondertekenaars! Proef ook het elan – de geest van die tijd – dat spreekt uit dit memorandum:

’Wij, ondergetekenden, staan klaar om de klimaatstakers en andere bezorgde burgers te ondersteunen door te voorzien in gedegen wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering en deze te bevorderen.’

Inmiddels zijn we 2021 en hebben we een normale zomer achter de rug met redelijk normale temperaturen, met een zeer koude en natte lente. Het is niet meer zo heet. En hoe reageren de wetenschappers van toen? De geest lijkt uit de fles, alles lijkt een beetje te verpieteren daar. Er is nog wel een nieuwsbrief, weer opgestart door twee ‘teruggekomen’ leden uit Nijmegen, met de grote foto-truc van de klimaatdemonstratie op de dam uit 2019 (lachen: omdat dit toen een ‘succes’ was!), er is nog een kleine blogbijdrage van veertien dagen geleden, de helpdesk is ook niet meer actueel – een enkele helpdeskmedewerker is inmiddels overleden – en de vragen zelf lijken qua taalkundige formulering eerder zelf verzonnen, dan afkomstig van de visboer op de hoek. Ook staan er geen grote evenementen gepland, zoals het uitnodigen van internationale wetenschappers die Al Gore ondersteunen,(of Al Gore zelf!), het houden van wetenschappelijke congressen met nieuwe planeetbedreigende bevindingen of het uitbrengen van wetenschappelijke prospectussen. Nee dus.

Nog even naar de wetenschappelijk geschoolde ondertekenaars in de hitte van toen:

‘De basisbehoeften en levens van miljarden mensen staan op het spel wanneer deze uitdagingen (zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs) niet overwonnen worden.’

Zou dan inderdaad alles komen door klimaatverandering, ook het gedrag van wetenschappers zelf? Of zou het komen van het weer?

Op de TU Twente daarentegen bloeit de klimaatactie volop, en het is niet eens warm! Zie hier.

Het kan vriezen, het kan dooien. Nader onderzoek volgt!

***