Japan Places Myocarditis Warning on ‘Vaccines’

Datum:
 • maandag 13 december 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • Japan plaatst myocarditis waarschuwing op vaccins, een prik vereist nu informed consent en ze gaan vaccinatie niet verplichten. 

   

  “Japan etiketteert Covid-vaccins nu om te waarschuwen voor gevaarlijke bijwerkingen zoals myocarditis. Bovendien bevestigt het land dat het zich zal houden aan de meldingsplicht voor bijwerkingen om te zorgen dat deze allemaal worden gedocumenteerd.”

   

  “Deze inspanningen van de Japanse gezondheidsautoriteit staan in schril contrast met de maatregelen van andere landen, zoals het dwingen van burgers om het vaccin te nemen, het bagatelliseren van bijwerkingen en het ontmoedigen van het melden van ongewenste voorvallen.”

   

  “Bovendien legt Japan de nadruk op informed consent en lichamelijke autonomie. Tot de pandemie van het coronavirus werd het begrip “informed consent” in het Westen door gezondheidswerkers als heilig beschouwd.”

   

  “Japan maakt zich vooral zorgen over de risico’s van myocarditis bij jonge mannen die geïnjecteerd zijn met Pfizer of Moderna. Het land handhaaft een strikte wettelijke meldingsplicht van bijwerkingen die binnen 28 dagen na de injecties moet plaatsvinden.” ”Japan maakt zich vooral zorgen over de risico’s van myocarditis bij jonge mannen die geïnjecteerd zijn met Pfizer of Moderna. Het land handhaaft een strikte wettelijke meldingsplicht van bijwerkingen die binnen 28 dagen na de injecties moet plaatsvinden.”

   

  “Op de website van het Japanse Ministerie van Volksgezondheid worden burgers aangemoedigd het “vaccin” te nemen; zij benadrukken echter dat het niet verplicht is”

   

  Ministerie: “Hoewel wij alle burgers aanmoedigen zich te laten vaccineren tegen COVID-19, is dit niet verplicht of verplicht. Vaccinatie zal alleen worden gegeven met toestemming van de te vaccineren persoon na de verstrekte informatie.”

   

  Ministerie: “Laat u vaccineren op basis van uw eigen beslissing en met kennis van zowel de effectiviteit bij het voorkomen van besmettelijke ziekten als het risico op bijwerkingen. Zonder toestemming worden geen vaccinaties gegeven.”

   

  “De regering verwijst zelfs naar een ‘mensenrechtenadvies’, met instructies voor de behandeling van klachten als mensen op het werk worden gediscrimineerd op grond van vaccins.”

   

  “Artsen over de hele wereld onderkennen de waarschuwingen van Japan over de bijwerkingen, maar het heeft veel artsen in westerse landen hun vergunning gekost. De regeringen hebben deze artsen beschuldigd van het verspreiden van ‘vaccin aarzeling’.”
  (draadje van Paso Dagori)

  ______________--_

   

  rairfoundation.com
  Alert: Japan Places Myocarditis Warning on ‘Vaccines’ – Requires Informed Consent – RAIR
  Japan’s public and private sectors can not discriminate against those who refuse the experimental mRNA gene therapy injections.

   

   

  0 reacties :

  Een reactie posten