Explosieve Schotse cijfers: Is Omicron een gevaar voor gevaccineerde en geboosterde mensen?

Datum:
 • maandag 27 december 2021
 • in
 • Categorie:
 •  Ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben niets met Omicron te maken
  Explosieve Schotse cijfers: Is Omicron een gevaar voor gevaccineerde en geboosterde mensen?

  (Door: Daniel Matissek – Vertaling: E.J. Bron)

  Op dit moment wordt vooral het “Omicron-uitbraakgebeuren” in het buitenland door Duitse en Oostenrijkse ophitsers in de politiek en de mainstream media dankbaar uitgebuit om daarmee meer restricties voor volgend jaar te kunnen legitimeren. Daarbij worden vooral in het geval van het Verenigd Koninkrijk handig cijfers over Covid-19-besmettingen, ziekenhuisopnames, sterfgevallen en vaccinatiestatus met elkaar verweven om de vage indruk te wekken dat Omicron voor de relatief hoge bezettingsgraad van de IC´s en sterfgevallen verantwoordelijk zou zijn.

  Het doel is duidelijk: de bevestigde informatie door alle ervaringsberichten in de hele wereld dat het bij Omicron om een weliswaar besmettelijke, maar duidelijk onschuldiger variant gaat dan Delta, die juist vanwege haar hogere besmettelijkheid voor een afzwakken van de “pandemie”-risico´s zou kunnen zorgen, moet bestreden worden. Dat moet en wil het vaccinatie- en farmaceutische kartel uiteraard tot iedere prijs verhinderen.

  Op 15 december publiceerde de officiële Schotse gezondheidsdienst Public Health Scotland zijn wekelijkse Covid-bericht, waarin de infecties en ziekenhuisopnames tussen 13 november en 10 december evenals de sterfgevallen tussen 6 november en 3 december worden genoemd. Uit de data komt iets interessants naar voren: zo waren er in de genoemde periode in totaal 82.161 bevestigde Covid-gevallen, 1617 ziekenhuisopnames en 383 personen, die “aan en met” Covid-19 overleden. 64% van de besmette personen, 69% van de in het ziekenhuis opgenomen personen en 85% van de sterfgevallen waren gevaccineerd.

  Ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben niets met Omicron te maken

  Maar dat is nog niet alles: als er iets over Omicron gezegd kan worden, dan vooral dat gevaccineerden blijkbaar vatbaarder voor de nieuwe variant zijn dan ongevaccineerden: zo steeg het aandeel nieuwe besmettingen, die voor twee derde deel gevaccineerd waren, tussen 4 en 10 december zo sterk als sinds begin september niet meer. Daarentegen bleef het aandeel ongevaccineerden ongewijzigd op het niveau sinds begin november. Mocht de stijging van de nieuwe infecties – zoals beweerd wordt door de alarmisten in het Duitstalige gebied – vooral te wijten zijn aan de Omicron-variant, dan zou het gevaar in ieder geval voor gevaccineerden heel groot zijn, voor ongevaccineerden daarentegen uitermate gering.

  Waarde van de booster-vaccinaties twijfelachtig

  En ook het boosteren schijnt hier maar zeer weinig op te leveren: als je de Schotse cijfers voor de hele periode tussen 14 augustus en 10 december bekijkt, dan valt op dat sinds begin december de volledig gevaccineerden met 196.725 de meerderheid van de besmette personen uitmaken en dat hun aantal met sprongen toeneemt – dus direct parallel aan de uitbreiding van Omicron. Als je daar dan nog de 39.526 deels gevaccineerden aan toevoegt, dan is er sprake van een totaal aantal van 235.801 Covid-gevallen onder de gevaccineerde bevolking.

  Eenzelfde beeld is in dezelfde periode ook te zien voor de ziekenhuisopnames voor Covid-patiënten: het aandeel ongevaccineerden bedroeg hier 2869, terwijl het aandeel gevaccineerden met 6878 meer dan tweemaal zo hoog is. “Variant-onafhankelijk” bedroeg het aandeel van de gevaccineerde bevolking van Schotland aan de ziekenhuisopnames in augustus van dit jaar 71%; het is aan te nemen dat het er in andere delen van Groot-Brittannië niet anders uitziet.

  Gevaccineerden het meest bedreigd

  En tenslotte bewijst ook een blik op de Schotse sterfgevallen dat het aandeel gevaccineerden hier elke week sinds augustus de meerderheid vormde: tussen 7 augustus en 3 december waren er 261 Covid-doden onder ongevaccineerden, echter 1452 onder gevaccineerden – wat overeenkomt met een verschil van 456%. Ook dit is het exacte tegendeel van het in Duitsland en Oostenrijk verbreide vaccinatie-narratief.

  Het aandeel van de tweevoudig en drievoudig gevaccineerden sinds augustus bedroeg in Schotland zodoende zes van de tien besmette personen, zeven van de tien ziekenhuisopnames en negen van de tien sterfgevallen! Zowel wat betreft Delta als Omicron lijken de vaccinaties niet alleen ongeschikt om ziekenhuisopnames en sterfgevallen te verhinderen, maar ze zouden gevaccineerden waarschijnlijk vatbaarder voor het virus kunnen maken. Des te twijfelachtiger lijkt in dit licht de openlijke paniekzaaierij betreffende de (tegenover de Delta-variant blijkbaar wezenlijk onschuldiger) Omicron-variant en de in haar naam opnieuw geïntensiveerde vaccinatiecampagne.

  Bron:
  report24.news
  Door: Daniel Matissek

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten