COVID-19 en narcisme: een uiterst giftig mengsel

Datum:
 • vrijdag 12 november 2021
 • in
 • Categorie:
 • Narcistische anti-coronaridders en volksmenners destabiliseren het gezondheidssysteem. Legitieme kritiek op het demissionaire kabinet-Rutte III en de effectiviteit van de maatregelen gaan te vaak gepaard met het ontkennen van de ernst van COVID-19, schrijft Afshin Ellian.


  Afshin Ellian

  Prof.mr.dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schrijft wekelijks onder meer over de idealen en vrijheden van de westerse cultuur.

  In ziekenhuizen zien we hoe de druk op zorgmedewerkers weer ondraaglijk is toegenomen door een nieuwe toestroom van COVID-19-patiënten. In de voorbije weken heb ik vaak ziekenhuizen bezocht en zorgmedewerkers gesproken. Langzamerhand gaan ook de patiënten lijden die een andere zorgbehandeling behoeven.

  Al met al heb ik geen begrip voor demonstranten en politici die mensenlevens in gevaar brengen in naam van de vrijheid. O ironie! Ze eisen beslissingsvrijheid bij een infectieziekte! Nee mensen, jullie komen niet op voor je vrijheid. Deze tirannie van narcisme leidt tot vervreemding van menselijkheid.

  Al bijna twee jaar is de wereld in de greep van de coronapandemie. Aanvankelijk benaderden staten de pandemie op verschillende wijze. Despotische staten als Iran bijvoorbeeld weigerden te aanvaarden dat er een pandemie gaande was.

  Volgens Khamenei hadden Amerika en Israël de pandemie veroorzaakt

  Later aanvaardde de Iraanse regering het bestaan van de coronapandemie, maar volgens de Iraanse leider Ali Khamenei hadden Amerika en Israël die veroorzaakt. Het zou gaan om een specifiek virus dat naar de genen van de Iraanse bevolking was gemodelleerd en bedoeld om Iraniërs te doden. Daarom verbood Khamenei westerse medicijnen en vaccins tegen het coronavirus, ook omdat de westerse medicijnen erop gericht zouden zijn de ziekte COVID-19 bij de ‘heldhaftige islamitische’ bevolking van Iran te verergeren.

  Lees de column van Gerry van der List: Solidariteit met antivaxxers is veel te veel gevraagd

  In de Verenigde Staten namen intussen het aantal doden en ernstig zieke COVID-19-patiënten toe. De gezondheidsinstellingen in Amerika trokken het al gauw niet meer. Honderdduizenden patiënten bezweken aan het coronavirus. Voor het tijdelijk opslaan van de coronadoden waren in New York tientallen koeltrucks nodig. Amerika had extra koelvrachtwagens voor coronadoden nodig! Uiteindelijk tellen de Verenigde Staten nu al ruim 780.000 coronadoden. Dus verspreidde Khamenei niet langer zijn bizarre theorie over de Amerikaanse en Israëlische origine van de naar Iraanse genen gemoduleerde infectieziekte COVID-19.

  In Iran stierven honderdduizenden aan COVID-19

  Hoe verliep de coronapandemie in Iran zelf? Er bestaan beelden van besmette kinderen die plotseling op straat flauwvielen. Iran geeft geen exacte cijfers, maar honderdduizenden in het land zijn gestorven aan COVID-19. Khamenei’s uitleg over COVID-19 als biologisch wapen ging uit als een nachtkaars. Ook de religieuze adviezen om te bidden omdat het gebed het beste medicijn tegen COVID-19 zou zijn, verdwenen als sneeuw onder de zon. Er bleef één probleem over: de vaccins.

  Er zijn drie soorten vaccins tegen het coronavirus ontwikkeld: westerse, Chinese en Russische vaccins. Onder leiding van Khamenei zijn ook Iraanse vaccins geproduceerd. Het zijn vaccins die geen enkel geneesmiddelenbureau in de wereld heeft goedgekeurd. Iran verschaft dan ook geen wetenschappelijke gegevens over zijn zogenaamde vaccins. Daarop ging Khamenei Russische en Chinese vaccins kopen. Maar die hielpen niet. Vanuit Zuid-Korea is toen het vaccin AstraZeneca ingekocht, met de vermelding made in Korea. India was niet bereid vaccins aan Iran te verkopen, omdat het land ze zelf hard nodig had en heeft voor zijn eigen bevolking, ruim 1 miljard inwoners. In de hoeveelste coronagolf bevinden de Iraniërs zich nu? Er wordt gesproken van een zesde golf.

  Beleidsfouten zijn geen reden om de ernst van COVID-19 te ontkennen

  De portee van mijn verhaal is een ondubbelzinnige boodschap: neem COVID-19 serieus. Het is een gevaarlijke mondiale infectieziekte, die talloze varianten kent. Vaccinatie is de beste methode om het virus te bestrijden. En ja, er werden en worden fouten gemaakt. Van fouten kunnen we leren. We kunnen daaruit niet afleiden dat COVID-19 geen ernstige ziekte is.

  De QR-code als vaccinatiebewijs is voor het eerst met succes ingezet in Israël. Een verplicht vaccinatiebewijs schendt de grondrechten, en vooral het gelijkheidsbeginsel. Maar de grondrechten zijn onderworpen aan een belangenafweging. De vraag moet zijn of de QR-code een effectieve methode is in de bestrijding van het coronavirus en COVID-19.

  Dankzij de inzet van de QR-code kun je twee doelen bereiken: het inperken van een massale besmetting met het coronavirus en het hervatten van het normale dagelijkse leven. Als deze twee doelen kunnen worden bereikt, en daarmee ook de veiligheid (gezondheid) van een bevolking kan worden gewaarborgd, is het gebruik van de QR-code volgens de meeste juristen in Israël en Europa niet in strijd met de grondrechten. Bij deze redenering wordt wel beklemtoond dat het  een tijdelijke maatregel moet zijn.

  Veel te makkelijk wordt van discriminatie en dictatuur gesproken

  Veel te gemakkelijk wordt in deze hele kwestie gesproken van discriminatie, tweedeling en dictatuur. Opkomen voor grondrechten is een nobele zaak. Maar onzin verspreiden, is ronduit schadelijk. Wie tegen het demissionaire kabinet-Rutte III is, moet zijn politieke strijd niet vermengen met een strijd tegen COVID-19. Wie dat doet, speelt met de volksgezondheid en de economie. Kijk naar de gebeurtenissen in Iran en zelfs Rusland. Tot voor kort stierven per dag om en nabij duizend COVID-19-patiënten in Iran en Rusland. De economie van Iran dreigt volledig in te storten, mede door deze infectieziekte.

  Lees ook dit spraakmakende commentaar van Marieke ten Katen: Beschuldigende vinger naar ongevaccineerden is te makkelijk

  In een tijd van pandemie toetst de oppositie overheidsmaatregelen op hun effectiviteit en doelmatigheid, maar zal ze het ziektebeeld in zijn geheel niet ontkennen. Wie een infectieziekte politiek maakt, schaadt de volksgezondheid, de economie en ook de moraal.

  COVID-19 en narcisme: een giftig mengsel! 

  ELSEVIER

  1 reacties :

  Dekker zei

  Waarschijnlijk heeft Afshin Ellian last van een tunnelvisie die hij deelt met Mark en Hugo. Zo langzamerhand wordt steeds duidelijker dat vaccineren niet helpt want de ziekenhuizen liggen vol met gevaccineerde mensen en als Afshin Ellian de cijfers een beetje kent dan zou hij moeten weten dat de oversterfte iets meer is als bij een zware griepaanval.(die cijfers zijn eenvoudig terug te vinden bij het RIVM). Wat Afshin Ellian dan ook vergeet te melden is dat er tussen de Corona aanvallen in het aantal sterfgevallen dit jaar veel hoger is als normaal en daar heeft dan weer niemand een verklaring voor, het zijn geen Corona doden maar wat dan wel? (cijfers weer eenvoudig terug te vinden bij het RIVM) Hugo de Jonge weigert in de Kamer antwoord te geven op de gestelde vragen en dat mag dan wel merkwaardig genoemd worden, maar kennelijk is het mode geworden van deze demissionaire Regering om lastige vragen niet te beantwoorden, dit uiteraard met goedvinden van het overgrote deel van de (slaap)Kamer.

  Een reactie posten