2G: Geen Grondrechten!! – Jeroen Pols en Maria Louise

Datum:
 • woensdag 17 november 2021
 • in
 • Categorie:
 •  Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. 


  16-11-2021  In de eerste 10 delen van deze reeks bij Weltschmerz is de zaak tegen de Gezondheidsraad, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen alsmede de Staat der Nederlanden besproken. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: het debakel rondom de Mexicaanse Griep, de opmerkelijke versoepeling en het loslaten van zeer strenge waarborgen rondom de GGO-procedure (genetisch gemodificeerde organismen), alsmede de desinformatie die Hugo de Jonge verspreidt en tot slot de zeer substantiële boetes die Pfizer in het verleden opgelegd heeft gekregen. 


   De dagvaarding in de bodemprocedure beslaat 88 pagina’s en de dagvaarding in kort geding beslaat 14 pagina’s. De zitting heeft plaatsgevonden op maandag 8 november 2021 en er zal uitspraak worden gedaan op uiterlijk 29 november 2021. Aangeraden wordt om de processtukken te lezen alsmede de zitting terug te kijken (zie bronnen en linkjes naar de livestream onderaan dit bericht). 

  Vandaag (deel 11) wordt ingegaan het doel en de reikwijdte van hoofdstuk Va van de Wet op de publieke gezondheid (in de volksmond ook wel de Spoedwet genoemd), de procedurevoorschriften ministeriële regelingen, alsmede §3a van hoofdstuk Va van de Wpg (coronatoegangsbewijzen). Deze paragraaf bestaat nu nog uit 7 artikelen (art. 58ra tot en met 58rg), maar deze zal langzamerhand uitgebreid worden zoals we nu al zien (teneinde niet-geïnjecteerden beetje bij beetje van hun grondrechten te ontdoen).  

  Op dit moment zijn er 5 sectoren waarin CTB’s (QR-code / QR-app) gevraagd kunnen worden, maar dit zal binnenkort worden uitgebreid naar de niet essentiële detailhandel en niet essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. Volgens de Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel, moeten wij bij niet-essentiële detailhandel denken aan kleding-, elektronica-, speelgoed-, meubel-, keuken-, vuurwerk- en schoenenwinkels, boekhandels, bouwmarkten, tuincentra, warenhuizen en juweliers. Wel essentieel geacht worden bijvoorbeeld winkels in de levensmiddelenbranche, reguliere wekelijkse markten, drogisterijen, opticiens, audiciens, apotheken en winkels gericht op de eerste levensbehoeften van dieren. Bij niet-essentiële dienstverlening kan gedacht worden aan pret- en dierenparken, speeltuinen op publieke plaatsen, sauna’s, zonnebanken, massage- en nagelsalons, niet-essentiële cursussen en trainingen en bepaalde contactberoepen. Van essentiële dienstverlening is sprake bij zakelijke en financiële dienstverlening – zoals banken, makelaars en hypotheekverstrekkers – en dienstverlening van de overheid, bibliotheken, post- en pakketservices, reparaties van goederen, verhuur van essentiële goederen en essentiële medische voorzieningen.    

  Ook wordt er ingegaan op het 3G-Systeem (Gevaccineerd, Genezen of Getest), het 2G-Systeem (Gevaccineerd of Genezen), alsmede op de Maatregelenbrief COVID-19 d.d. 12 november 2021 alsmede het Advies van de Raad van State d.d. 10 november 2021 met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van de inzet van coronatoegangsbewijzen. 

  Tot slot wordt er ingegaan op een brief van het RIVM aan de Directeur-Generaal Volksgezondheid, Welzijn en Sport (T.a.v. Drs. M. Sonnema) en de NCTV (T.a.v. Dhr. P.J. Aalbersberg EMPM) d.d. 12 november 2021 over: 

  – de invoering van een verzwaard CTB-regime naar 2G bij specifieke settings met een hoog risico;  

  – de invoering van algemene sluitingstijden voor niet-essentiële detailhandel, horeca, sport, cultuur etc. 

  – de uitbreiding 

  – het creëren van de mogelijkheid (zonder verplichting) om zorginstellingen de bevoegdheid te geven om hun werknemers en bezoekers te vragen een CTB te tonen voor het verlenen van toegang tot de zorginstelling.  

  Bronnen: 

  ~ Sommatiebrief d.d. 7 september 2021 Gezondheidsraad (12 pagina’s): https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/09/brief-sommatie-leden-Gezondheidsraad-def-3.pdf 

  ~ Dagvaarding Gezondheidsraad d.d. 1 oktober 2021 (bodemprocedure): https://viruswaarheid.nl/informeren/rechtszaak-tegen-adviseurs-vaccinatiecampagne/ -> begeleidend schrijven + PDF dagvaarding (88 pagina’s): https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/10/Dagvaarding-pdf.pdf  

  ~ Betekende dagvaarding in kort geding d.d. 15 oktober 2021: https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/Betekende-dagvaarding.pdf  (14 pagina’s) 

  ~ De zitting tegen de Gezondheidsraad d.d. 8 november 2021 is hier terug te zien: https://videowaarheid.nl/video/rechtszaak-08-11-2021-kort-geding-viruswaarheid-vs-gezondheidsraad-en-cbg/  

  ~ Artikel Jeroen Pols d.d. 8 september 2021: https://viruswaarheid.nl/juridisch/sommatiebrief-leden-gezondheidsraad/ waar ook de sommatiebrief d.d. 7 september 2021 tegen de leden van de Tijdelijke Commissie Medische Aspecten van COVID-19 (12 pagina’s) te vinden is: https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/09/brief-sommatie-leden-Gezondheidsraad-def-3.pdf 

  ~ Artikel Jeroen Pols d.d. 1 oktober 2021: https://viruswaarheid.nl/informeren/rechtszaak-tegen-adviseurs-vaccinatiecampagne/ 

  ~ Artikel Jeroen Pols d.d. 4 november 2021: https://viruswaarheid.nl/informeren/kort-geding-tot-onmiddellijke-beeindiging-vaccinaties-en-qr-samenleving/ 

  ~ Artikel 3.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=3&afdeling=1&paragraaf=2&artikel=3.2a&z=2021-01-01&g=2021-01-01 

  ~ Volgens de voorwaardelijke toelating door de EMA d.d. 21 december 2020 (zie pagina 19 van 70) zijn de injecties van Pfizer BioNTech (Comirnaty) alleen toegelaten voor actieve immunisatie (met andere woorden: je mag het middel alleen voor jezelf gebruiken en dus níet om een ander te beschermen): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf (zie pagina 2 van 70 onder hoofdstuk 4 “Clinical Particulars)”, in het bijzonder&

  CAFE WELTSCHMERZ

  0 reacties :

  Een reactie posten