Raadsvergadering HK donderdag 28 oktober

Datum:
 • donderdag 28 oktober 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  

  Hollands Kroon -  Raadsvergadering in De Verbinding zonder publiek.   Raad

  donderdag 28 oktober 2021

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFR, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De publiek tribune is gesloten. U kunt de vergadering thuis volgen via https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar of via kanaal 41 via Regio Noordkop TV.
  U kunt zich tot 24 uur van tevoren melden voor het inspreekuur van dinsdag 26 oktober.

  Agendapunten

  Bijlagen

  Oordeelvormende behandeling van een onderwerp heeft tot doel dat de raadsleden argumenten wisselen en zich politiek kunnen profileren over het geagendeerde onderwerp. Tijdens het oordeelvormende gedeelte van de vergadering vindt bespreking van initiatiefvoorstellen en raadsvoorstellen ter voorbereiding van de besluitvorming plaats.

  De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 gebieden opgeleverd. De provincie en de gemeenten gaan met de omwonenden in overleg over de precieze locatie. Dat traject start in september.

  Bijlagen

  Voor de uitvoering van de Jeugdzorg, Wmo en het voorliggend veld werkt de gemeente samen met Incluzio Hollands Kroon. Onze inwoners zijn hier tevreden over en daarom willen we deze samenwerking voortzetten. Het voorstel is om tot een aangepaste of nieuwe overeenkomst te komen.

  Bijlagen

  Het zwembad De Rijd is voor een deel opgeknapt en geopend in de zomer van 2021. Om de rest op te knappen is extra krediet nodig. Voor de opstartkosten van afgelopen zomerseizoen en voor de exploitatie in 2022 wordt ook een budget gevraagd.

  Bijlagen

  Besluitvormende behandeling heeft tot doel besluiten te nemen over geagendeerde onderwerpen.

  Bijlagen

  Bijlagen

  Ingekomen stukken (+ memo's)

  Titel
  01. raadsbrief Voortgang aanpak verkeersonveiligheid en overlast Zijdewind
  02. Memo raad initiatievensessie woningbouw Winkel en Nieuwe Niedorp.
  03. Memo van de voorzitter en de griffier over de bijeenkomst
  van de RRN van 26 augustus Plus concept verslag van die
  bijeenkomst
  04. Denk mee over.....koersdocumenten
  05. Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer in uw
  gemeente
  06. Motie alle fractie - Borstonderzoek - 6 september 2021 -
  aangenomen
  07. Impressie VNHG-ledenvergadering 3 september 2021
  08. Brief Gemeenteraad Industrieweg 50.
  09. Memo raad 21-09-14 update renovatie zwembad De Rijd -
  september 2021
  10. brief fysio-fitness aan gemeenteraad en college huisvesting
  Industrieweg
  11. Brief Eenheidsdriehoek aan Bgm's NH -
  Bezuinigingsmaatregelen + Zorgvuldig Kiezen.
  12. Herontwikkeling voormalig Joods Werkdorp
  Nieuwesluizerweg 42 te Slootdorp’
  13, Memo raad gedoogbeslissing het Venster
  14. Persbericht Ziek van School- raadsleden, sept 2021
  15. brief aan raad inzake bezwaar woonfunctie industrieweg
  50.
  16. Bezwaar tegen grootschalige woonunits voor 160
  tijdelijke werknemers
  17. Agendabundel algemeen bestuur Veiligheidsregio
  Noord-Holland Noord - 1 oktober 2021
  18. Memo raad 21-09-21 regionaal cultuurprofiel.
  19. Memo raad 21-09-21 verkeersveiligheid N248-
  Waardpolderhoofdweg
  20. Eerste begrotingswijziging 2022 - voor Zienswijzen
  21. Memo raad 21-09-28 park Cultuurweg
  22. ONS; Oproep tot wetswijziging afschaffing
  6-maandentgermijn toetsing huur
  23. Motie Bevolkingsonderzoek borstkanke
  24. Overlast en vernieling.
  25. Memo raad beleidslijn geitenhouderijen
  26. Memo raad 21-10-05 Q2-2021 IHK.
  27. Memo raad 21-10-05 doelgroepenvervoer
  28. Raadsinformatiebrief Taakstelling 2022 VRNHN
  29. Memo raad 21-10-12 start project visie op religieus
  erfgoed
  30. Memo raad 21-10-12 aanbesteding dierenopvang en
  vervoer
  31. motie borstonderzoek diverse gemeenten
  32. NLconnect-suggesties-GR2022.
  33. Texelse oplegger bij AB brief aan gemeenteraad inzake
  bezuinigingen
  34. Handreiking 'Omgaan met armoede in de
  Jeugdgezondheid'
  35. Brief mbt Ontwerp Verordening Fysieke Leefomgeving

  Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af. Er ligt een gezamenlijke opdracht voor de gemeenten en instanties van Noord-Holland-Noord om de instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen. In deze transformatievisie geeft het idee over de ontwikkeling van de JeugdzorgPlus.

  Bijlagen

  Veilig Thuis-organisaties bieden hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De taak Veilig Thuis is nu belegd bij GGD Hollands Noorden via een dienstverleningsovereenkomst. Het voorstel is om deze taak per 1 januari 2022 onder te brengen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

  Bijlagen

  Wit Flowerbulbs heeft in 2020 een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een logiesaccommodatie voor 40 arbeidsmigranten op het adres Moerbeek 6 in ’t Veld.

  Bijlagen

  De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen door de Omgevingswet. Daarom moet er een nieuwe gemeentelijke adviescommissie worden ingesteld.

  Bijlagen

  Alliander is verantwoordelijk voor de energie infrastructuur in de gemeente Hollands Kroon. De energietransitie en het Klimaatakkoord vergen enorme investeringen van Alliander. Alliander heeft aan de aandeelhouders, waar de gemeente er een van is, gevraagd om financiering.

  Bijlagen

  De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 gebieden opgeleverd. De provincie en de gemeenten gaan met de omwonenden in overleg over de precieze locatie. Dat traject start in september.

  Bijlagen

  Voor de uitvoering van de Jeugdzorg, Wmo en het voorliggend veld werken we samen met Incluzio Hollands Kroon. Onze inwoners zijn hier tevreden over en daarom willen we de samenwerking voortzetten. Het voorstel is om tot een aangepaste of nieuwe overeenkomst te komen.

  Bijlagen

  Veilig Thuis-organisaties bieden hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De taak Veilig Thuis is nu belegd bij GGD Hollands Noorden via een dienstverleningsovereenkomst. Het voorstel is om deze taak per 1 januari 2022 onder te brengen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

  Bijlagen

  0 reacties :

  Een reactie posten