Het beleid van de Europese Unie werd al eerder bekritiseerd om zijn negatieve consequenties vanuit de USDA, de Amerikaanse voedselautoriteit. Petra Berkhout van Wageningen Economic Research plaatste kanttekeningen bij die kritiek.

Recent vroeg De Telegraaf aandacht voor een analyse van de universiteit van Kiel. De krant bracht het met met alarmerende koppen: 'amper klimaatwinst' ten koste van een groot welvaartsverlies. De Duitse onderzoekers zelf brachten hun analyse kritisch, maar gereserveerder (zie link). Dat neemt niet weg dat ook zij duidelijk waren over het volgende: de Green Deal is niet gunstig voor het milieu en al evenmin voor de sociale rust in de EU omdat het Europese beleid de welvaart zal doen afnemen zonder daar waarden tegenover te stellen die het publiek dat verlies zal laten accepteren.

Het lijkt erop dat geconcludeerd moet worden dat het staande Green Deal en Farm-to-Fork-beleid boskap zal doen toenemen zodat het klimaateffect van ontfossielisering teniet wordt gedaan. De prijzen van voedsel zullen stijgen en Europa zal geen bijdrage meer kunnen leveren aan de voedselvoorziening elders. Dat laatste betekent elders meer landbouw (doorgaans minder efficiënte), met consequenties op het gebied van stikstofemissies, biodiversiteitsverlies en warmte-absorptie door kale bodems.
FOODLOG