Kromme rechtspraak

Datum:
 • zaterdag 9 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Iedereen weet dat rechters zich blind en doof moeten houden en voor de meest ultieme vorm van rechtvaardigheid zullen strijden.


  08-10-2021


  Ze bezitten immers een weegschaal, die tot op een nano-deeltje nauwkeurig aangeeft of de schaal van de verdachte gaat dalen dan wel stijgen. Pas dan kijkt de rechter, op basis van alle beschikbare feiten wat zijn evenwichtig en onafhankelijk oordeel zal zijn.
  Dan kijkt de magistraat in zwarte toga met witte bef of de verdachte wordt vrijgesproken, of juist niet en welke straf daarbij hoort. En dat mag niet afhangen van de luim van de dag, het drankgebruik van de dag ervoor of de slepende echtelijke problemen. Het vonnis in Leeuwarden moet exact gelijk zijn aan dat in Maastricht indien het vergelijkbare vergrijpen betreft.

  In art. 2 staat over de eed van rechters:
  Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet iedere rechter in openbare zitting de eed afleggen, dat hij zijn functie zal uitoefenen in volkomen onpartijdigheid en geheel overeenkomstig zijn geweten en dat hij niets van het geheim der beraadslagingen openbaar zal maken.
  Daarbij moet een rechter in spé gedachtenloos deze voorgekauwde zin uitspreken: Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen. Let wel: volkomen onpartijdig en ook nog eens overeenkomstig zijn geweten.

  Op de voorpagina van het AD van vrijdag 8 oktober stond letterlijk: ‘Rechters zaten fout in toeslagenaffaire’, voorafgegaan door een iets kleinere bovenkop: ‘Steevast kant Belastingdienst gekozen’.
  Nou zijn dit teksten van een msm krantenredactie, dus niet van een prominente jurist. Maar waarom schrikt hier al lange tijd niemand meer van? Dit zou verdorie juist een reden kunnen zijn massaal gerechtsgebouwen te bezetten en lukraak rechters in hechtenis te nemen. (Ja lukraak en dat ga ik verderop verklaren!)

  Want is dit echt nieuw nieuws, of is dit een herhaling van zetten, m.n. ook in andere zaken behalve deze affaire? Is dit een incident of eerder structureel? Dit is uiteraard een retorische vraag en iedereen weet waarom. Immers, rechters zijn niet blind, niet doof en missen tijdens veel grote zaken waar de overheid bij betrokken is ook nog eens hun geweten. Mensen zonder geweten worden psychopaten genoemd. Dit is niet als scheldwoord bedoeld, maar duidt op een psychische aandoening, waar instituten en behandelingen voor zijn! Nou zijn gewetenlozen in ‘goed?’ (in dit geval slecht) gezelschap; in de top van allerhande organisaties struikel je over dit soort zieke personen.

  Rechters zaten dus fout in de toeslagenaffaire. Heel bewust in het meervoud, want deze zaak speelt al jaren, dus betreft het een pakhuis vol rechters. En niet alleen in deze schrijnende zaak met duizenden gedupeerden. Gedupeerden die alles kwijt raakten, terwijl de rechters na gedane zaken zich ’s avonds weer vol pompten met champagne en kaviaar, aangeboden door de staat. (Zie dit niet letterlijk, maar de staat betaalt rechters godsliederlijk goed om dit soort verbrassingen mogelijk te maken!) Om de meervoudsduiding wat breder te trekken: waar zaten rechters nog vaker aantoonbaar fout? Zelfs een leek kan een opsomming maken

  Gaswingebied Groningen, Demmink in relatie tot pedofilie (met of zonder moord), diverse gevalletjes UWV en Belastingdienst, Limburg (hoogste provincie met overstromingen en niet betalende verzekeringspsychopaten) en sinds ruim anderhalf jaar de vervelende griep, bij veel dierenartsen bekend als Covid-19. In zeer veel gevallen kozen de rechters blind -ja dan wel blind- de kant van de overheid

  Als we naar de moderne griepperikelen kijken, is het gehele beleid gebaseerd op een ondeugdelijke PCR-test en een niet geïsoleerd virus (wat daarom geen virus is) met een gifspuit vol experimentele bestanddelen als medicijn. (Ik heb nog nooit zoveel lawaaimakende ambulances per dag gehoord als vanaf de start van het 2e nationale spuitfeest, betaald door de overheid.)

  Een beetje rechter zou zich tussen twee besloten party’s zonder anderhalve meter mondkapjes hebben ingelezen. Dan had hij/zij dat ruim een jaar geleden kunnen, sterker nog, móeten weten. En elke gerechtelijke lamzak die weigert zich in te lezen en dus niet op de hoogte zal zijn van alle kanten van de medaille-eed, zou op staande voet een plekje onder een willekeurige Limburgse brug moeten worden toegewezen.

  Daarom mogen wat mij betreft alle rechters lukraak worden afgevoerd naar Kamp Vught. Dat er dan per ongeluk een paar “goede” tussen zitten, is helaas jammer dan. Zullen de slachtoffers van Demmink, toeslagenaffire, Groningen, Belastingdienst, UWV, Limburg en de gespoten en ongespoten corona-slachtoffers niet erg vinden.

  Maar de rechter die de moed heeft Wopke Hoekstra op water en brood te zetten voor belastingontduiking via de bij hem onbekende Maagden- en Kanaaleilanden, is kandidaat om de zeer zwaar ondemocratisch door zijn criminele mampsie aangestelde koning op te volgen.

  Ja maar, zult u zeggen, wat Wopke deed was niet netjes als rolmodel van belastingheffing, maar toch ook net niet strafbaar. Mijn antwoord is dat Wopke al schuldig was op het moment dat hij de eed op het nep-staatshoofd aflegde. Ook voor Wopke een enkeltje Vught, met de zegen van het eerder genoemd leger slachtoffers. Zij zullen niet in hoger beroep gaan.

  Rients HofstraPluchen Revolutie

  0 reacties :

  Een reactie posten