Griep – vaccinatiedrang en -dwang worden opgeschroefd

Datum:
 • dinsdag 19 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het griepseizoen komt er aan en in de MSM wordt ons op luider toon toegetoeterd dat we – naast die verdamte Corona-prikken – écht allemaal een griepvaccin moeten omdat anders de ziekenhuizen zouden overstromen.


  DOOR  · 18 OKTOBER 2021 18-10-2021


  Je zou het als een slechte grap kunnen afdoen[1], ware het niet dat de priktatuur van Hugo de Qrankzinnige en consorten megalomane vormen begint aan te nemen. Iedereen tegen alles vaccineren lijkt een doel op zich te worden, zodat het volk maand na maand kan worden volgepompt met experimentele vaccins (Covid) en andere brouwsels. Waarvan een aantal gewoonweg niet of beperkt werkt, terwijl Big Pharma handenwrijvend de zakken kan blijven vullen. Je hoeft geen complotdenker te zijn om te zien dat het beleid met deze feiten en omstandigheden in elk geval doorgedacht is. En de boven ons gestelden zagen dat het goed was…

  Eén van de eersten die bereid was olie op het vuur van het griepvaccin te gooien bleek Marcel Levi in de brave overheidsroeptoeter Het Parool. “Alsof doodgaan aan influenza een mensenrecht is”, jankte de topman van University College London Hospitals (zes ziekenhuizen), die vroeger nog wel eens een kritische noot plaatste bij het Corona-beleid in Nederland. Kennelijk is Levi door zijn amici curiae alsmede Bloemschoen, het OMT en ander gespuis weer in zijn hok terug geblaft. Een andere verklaring voor een dergelijk misvormd opinie-artikel vol valse logica lijkt nauwelijks voorstelbaar.

  Griepprik nutteloos
  Gelukkig was het Amsterdamse stadsvodje wel zo sportief om de repliek ‘De griepprik is nutteloos bij gezonde mensen’ van Lukas Stalpers, radiotherapeut bij Amsterdam UMC, vervolgens te publiceren. Met griepvaccinatie van ziekenhuispersoneel red je geen patiëntenleven, betoogt Stalpers. Veel mensen die denken dat ze griep hebben, hebben gewoon een verkoudheid, immers, dus het nut van vaccinatie is gering. Het bewezen effect van vaccinatie – waar sinds 1945 ervaring mee is – en of het wezenlijk bijdraagt aan sterftedaling zijn nog steeds onduidelijk.

  Stalpers baseert zich op Cochrane, een internationaal netwerk van personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorgsector of op het gebied van medisch onderzoek. Het netwerk heeft als doel de enorme hoeveelheid medische onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor het nemen van gefundeerde beslissingen over gezondheid. Het netwerk, voorheen bekend onder de naam “The Cochrane Collaboration”, werd opgericht in 1993 in Oxford en telt ruim 11.000 leden en meer dan 30.000 medewerkers uit meer dan 130 landen. Cochrane is een non-profitorganisatie, die geen commerciële sponsoring accepteert, om belangenvermenging te vermijden.

  Naar griepvaccinatie zijn vele studies gedaan die door Cochrane zijn geanalyseerd. Dat is geen gezelschap van charlatans, principieel gelovigen of anti-vaxxers, maar bestaat uit strenge methodologen die nagaan hoe sterk medisch bewijs is. Hun overzichten tonen dat vaccinatie van risicogroepen zinvol is. Gezonde volwassenen en zorgpersoneel, van wie Levi wil dat ze verplicht een griepprik krijgen, horen daar niet bij.

  Uit een Cochrane-overzicht (2018) van alle studies naar het effect van griepvaccinatie bij gezonde volwassenen volgt bijvoorbeeld de onvermijdelijke conclusie dat vaccinatie de kans op griep mogelijk verminderde van 2 procent naar 1 procent. Mogelijk: het verschil was bij lange na niet significant. Stalpers: “Het bewijs dat de ziekte milder verloopt of overdracht vermindert, zoals Levi beweert, kwam er niet uit. Dat er levens mee worden gered, was ook niet aan de orde.”

  Vaccinatie zorgpersoneel
  Twee jaar eerder verscheen een Cochrane-overzicht van alle studies die keken naar het nut van vaccinatie van zorgpersoneel. Ook daaruit bleek geen significante daling van de ziektelast voor het personeel; met een beetje goede wil kom je uit op gemiddeld twee uur minder ziekteverzuim per jaar per gevaccineerd personeelslid. Dat lijkt kosteneffectief, maar is in feite peanuts. Over een veronderstelde daling van ziekte of sterfte bij patiënten waren alle studies duidelijk: het werd niet gevonden.

  Met griepvaccinatie van ziekenhuispersoneel red je dus geen patiëntenlevens. Zelfs als het vaccin echt zou werken, kun je dat niet meten, omdat het risico op influenza bij gezonde werknemers zeer laag is. Dat maakt griepvaccinatie van gezond personeel erg inefficiënt. Niet voor niets neemt slechts ongeveer 40 procent van het zorgpersoneel de griepprik, dat zijn de mensen met verstand ervan en uit de praktijk. Preventief vaccineren lijkt op papier prachtig. Met de griepprik blijkt echter dat alleen sommige kinderen er mogelijk enige baat bij hebben. Voor 65-plussers is de meerwaarde nooit bewezen.

  Het heeft er veel van weg dat je eerst niet mocht beweren dat corona geen type A-ziekte zoals Ebola was, maar zich in een orde van grootte als griep gedraagt. En toen de cijfers dat bevestigden kwam de griep terug en nu moeten we alle kinderen inenten tegen de griep. Bovendien is er normaal gesproken vaak één respiratoir virus dominant in een najaars- en winterseizoen, zoals afgelopen jaar de griep ‘verdween’. Als dat nu het geval is, zou dat aangeven dat Covid de dominantie kwijt is.

  Zembla
  Vragen en nog meer vragen, maar van De Jonge, diens OMT-laven en MSM-slaafjes krijgen we slechts één antwoord: Covid? Vaccineren. Griep? Vaccineren. HPV? Vaccineren. Meningokokken? Vaccineren. Zou het bijvoorbeeld ook toeval zijn dat de Zembla-documentaire ‘De overbodige griepprik’, die voor vorige week in de televisiegids gepland stond, schielijk werd vervangen door een programma over ransomware? Dat vervolgens ook in het zwarte gat verdween. De Zembla-aflevering over de griepprik staat trouwens nog wel hier.

  Alle kinderen vaccineren tegen griep? Vanaf 12 jaar tegen Corona vaccineren? En het einde is nog niet in zicht: Moderna – gezegend door de overheid – heeft inmiddels aangekondigd voor de griep een  experimenteel mRNA-vaccin (genetische modificatie) te ontwikkelen. Bij voorkeur volgend jaar te combineren met een Covid-vaccin. Gezien het stilzwijgen van overheidswege en Lareb over bijwerkingen en de duur van werkzaamheid van deze vaccins moeten daar toch serieuze kanttekeningen bij worden geplaatst.


  We hebben ons op Veren of Lood tot op heden nog nooit om griep bekreund, en wie zo graag een prik wil moet dat vooral zelf weten. Dat vonden en vinden we. Wij worden ietwat obstinaat van het gedoe, maar één ding staat vast: dit gaat òns niet gebeuren.


  Meer over de ontwikkelingen richting vaccinatiedwang en een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.


   
  1 reacties :

  Anoniem zei

  Voor de voorstanders van de Corona prikken: Uitbraak Corona onder gevaccineerde bewoners in Enkhuizen.
  In Enschede: https://www.destentor.nl/enschede/corona-uitbraak-in-verzorgingshuis-in-enschede-onder-al-gevaccineerde-ouderen~a1a6d658/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
  In Den Haag: https://www.ad.nl/den-haag/corona-uitbraak-in-verzorgingshuis-in-het-bezuidenhout-bewoners-in-quarantaine~a4bcf7c6/181644715/

  Er zijn gerust nog domoren die blijven geloven in het zogenaamde vaccin, maar dat zijn mensen met Alzheimer of andere hersenziektes, een normaal denkend mens heeft al lang zijn twijfels over het beleid van Hugo de Psychopaat.

  Een reactie posten