Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het massaal en eendrachtig uitgedragen geloof in de tot op heden onaannemelijke acute en mondiaal allesverwoestende CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) roept vragen op. Hoe is het mogelijk dat zo’n hypothese zonder doorslaggevende evidence zo diepgaand het beleid van enkele landen bepalen? Waarop berusten hyperbolen als crisis, noodtoestand, ‘do or die’ waarin bestuurders als Rutte, Timmermans, Kaag, Guterres e.a. met in hun kielzog opgezweepte scholieren, deze hypothese in beleid pogen om te zetten? Hoe komt het toch dat juist dergelijke bewindslieden sleutelposities bij de VN, de Wereldbank, IMF, WEF etc. bezetten? Is hun doel echt het redden van deze planeet en de mensheid? Zijn ze zo geobsedeerd door deze zelf opgelegde missie dat ze niet beseffen dat dit in hun ogen nobele doel onhaalbaar en onbetaalbaar is. Ik geloof er niets van.

Hier moeten andere zaken een rol spelen zoals een elite van machthebbers (Eco Industrieel Complex) dat hun verdienmodel wil uitbreiden. Dwang en demoniseren van sceptici is vaste tactiek om dit doel te bereiken. Zo wordt bijvoorbeeld de academische vrijheid in gevaar gebracht zoals Peter Ridd, Susan Crockford etc. klip en klaar aantonen. Hoe zit het met ruimte voor persoonlijke mening? Het door Rutte recente ontslag op staande voet van Mona Keijzer roept ook hier twijfel op in hoeverre afwijkende meningen worden getolereerd, afgezien of zij het wel zo handig gespeeld heeft.

Door het zo hardnekkig verdedigen van het irrationele klimaatbeleid en die alarmistische toon verraadt zich het werkelijke doel. Een Orwelliaanse honger naar absolute macht. Zo zegt Rutte over de gevolgen van klimaatverandering.

Dit is niet langer een theoretisch doemscenario. Voor velen is dit de harde realiteit. Nederland weet met eeuwenlange ervaring van vechten tegen het water als geen ander wat de gevolgen kunnen zijn.

Bron.

Zie hier Guterres die ook een duit in het zakje deed:

UN Secretary-General António Guterres says a report published today by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is a “code red for humanity.” “The alarm bells are deafening, and the evidence is irrefutable: greenhouse gas emissions from fossil fuel burning and deforestation are choking our planet and putting billions of people at immediate risk,” the Secretary-General says in a statement.

Bron.

Evidence? Waar dan? Grote woorden bedoeld om mensen via de media rijp te maken om door klimaatbeleid de macht van het Eco Industrieel Complex te versterken. Vanzelfsprekend op kosten van de burger/belastingbetaler. Onethisch middel dat de vrijheid van meningsuiting naar Orwelliaans model probeert om te buigen naar door de elite toegestane gedachteruimte. ‘Ten slotte zou de Partij nog gaan verkondigen dat 2 plus 2 vijf was en dat zou je moeten geloven’. Orwell 1984 Bron: Coen de Jong Dwingeland Orwell in de polder. (In het navolgende is dit boek als belangrijkste bron gebruikt.)

Wie in deze tijd het waagt kritiek te hebben op wat de gevestigde macht verkondigt, wordt weggezet als irrelevant [Gerrit Hiemstra NOS-weerman] of vanwege de toon, populisme of doodgezwegen door de meest Hilversumse media. Dit is de basishouding van machthebbers door de eeuwen heen. Deze elite heeft zich opgeworpen als hoeder van de geest en verkondiger van wat goed is voor de rest, de lagere klassen dus die de elite dienen. Want deze rest, de horigen, is wel nodig als pinautomaat voor de groeiende rijkdom van die zelfbenoemde hoeders van de geest gesteund door gedienstige media. Journalisten controleren niet de macht; ze regeren mee. Thans bevinden wij ons in een waar bombardement van klimaatpropaganda dat zijn weerga niet kent, maar daarmee kan het ontbreken van onderbouwingen niet worden verhuld. Van de weeromstuit beroepen de gelovigen zich op nieuwe, zelfs frauduleuze, ‘onderbouwing’. Ik doel hierbij op de 97%-consensus (o.a. Oreskes) die in werkelijkheid 2,4% bedraagt in deze analyse en 1,6% in de andere weerlegging van de 97% consensus volgens Cook.https://www.facebook.com/forumvoordemocratie/videos/1364206310419013/.

De tweede ‘onderbouwing’ is thans de hockeystickgrafiek. Volgens deze grafiek zou er de afgelopen 1.000 jaar geen sprake zijn van substantiële klimaatschommelingen. Dit is in strijd met de gedocumenteerde feiten over de Middeleeuwse Opwarming en de Kleine IJstijd. Voor jaren verdween deze hockeystickgrafiek door fraude met de statische onderbouwing uit de boeken van het IPCC. Maar nu is hij er weer in het jongste rapport. Een zwakte’argument’ om de onhoudbaarheid van de CAGW-hypothese te verhullen. Het klimaatbeleid berust derhalve op niets anders dan op een woke-achtige manier de klimaatgeschiedenis te herschrijven om de heersende macht, waartoe zij zelf behoren, instant te houden. We laten Orwell weer aan het woord: ‘maar eigenlijk kon je het niet eens vervalsing noemen. Het was alleen de vervanging van het ene stuk onzin door het andere’.

Visionair! Want zo is de huidige situatie ontstaan. Door hun gebrek aan inhoudelijke kennis lezen we bijna dagelijks de blunders die klimaatgelovigen begaan in hun ijver de elite terwille te zijn.

Overheidsbeleid ligt vaak in de lijn met wat de bovenklasse het liefst ziet gebeuren. Uiteraard hebben bedrijven, belangengroepen en NGO’s veel meer invloed op de politiek dan de kiezers. […]. Hoe meer samenwerking tussen de zittende regering, big Tech en de mediabedrijven, hoe meer de burger op afstand komt te staan.

Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Immers, deze belangenverstrengeling zet de burger buiten spel. De NOS nam gedienstig zijn ‘verantwoordelijkheid’ door zich als censurerende Gedachtepolitie op te werpen:

Henk Hagoort, tot voor kort baas van de Nederlandse Publieke Omroep, heeft diverse malen toegegeven dat hij geen objectieve verslaggeving over het klimaat wil. Hij vindt dat NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Tijdens een radiodiscussie (Dit is de dag, 23 november 2015) zei Hagoort dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Bron.

Een dergelijke misplaatste overtuiging van morele superioriteit effent de weg voor tirannie, de Gedachtepolitie en het Ministerie van Waarheid (Orwell 1984). Het navolgende is een ontwikkeling precies in de geest van Orwell’s 1984. Het criminaliseren bijvoorbeeld van ‘klimaatontkenning’ wordt meestal gerechtvaardigd door te stellen dat, gezien wat we weten over klimaatverandering, het ontkennen van de juistheid van de vigerende wetenschap, het bedriegen van het publiek en het moedwillig belemmeren van een serieus klimaatbeleid, leidt tot de verdwijning van hele landen en culturen. Dat zou juist de armsten en meest kwetsbaren op de planeet beroven van hun land, hun huizen, hun levensonderhoud en hun leven. En dat voor winst of politieke macht. Dit zouden daarom misdaden zijn tegen de menselijkheid.


Dit soort emotionele verontwaardiging volgt de drogreden van de a-priori waarheid: “Dat hoef ik niet te bewijzen, dat ís gewoon zo!” Zie de 97%-consensus en de hockeystickgrafiek. De rationaliteit is dus ver te zoeken en klimaatactivisten maken daar handig gebruik van door ook bij de rechter vooral op deze emotie te spelen, terwijl de rechter de inhoudelijke kennis ontbeert. Het Europees Klimaathof heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt ook het voortouw te nemen bij het criminaliseren van het klimaatdebat. Zo hebben de voorzitter en een vice-voorzitter publiekelijk verklaard dat ‘we worden geconfronteerd met een ernstige noodtoestand die een gecoördineerde actie van de hele mensheid vereist’ en dat we moeten vrezen voor ‘de ineenstorting van alles wat ons onze veiligheid geeft’. Om ieder argument over de feiten bij voorbaat te torpederen, hebben de beide rechters er nog aan toegevoegd dat ‘niemand legitiem in twijfel kan trekken dat we worden geconfronteerd met een ernstige klimaatnoodtoestand’. Het Hof kan daarom meteen overgaan tot het straffeloos toepassen van het soort schijnrechtspraak waarvan Stalin zich bediende. Tijd om een zaak aan te spannen tegen diegenen die door klimaatbeleid genocide plegen op de allerarmsten?

Bron: Coen de Jong; Dwingeland Orwell in de polder

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).