Dood aan andersdenkenden hoogopgeleide functionarissen ambtenaren op ministeries, politici en weldenkende journalisten hoog moreel niveau?

‘Extinction Rebellion’. Foto: Shutterstock.Auteur: Christopher Monckton.

Vertaling: Martien de Wit.

Wie nog steeds gelooft dat hoogopgeleide functionarissen aan universiteiten, hoge ambtenaren op ministeries, politici en weldenkende journalisten per definitie een hoog moreel niveau hebben, hoeft niet persé af te dalen naar de duistere krochten van de sociale media om tot een wat genuanceerder inzicht te komen.

In talloze gerespecteerde media, in televisieprogramma’s en op universiteitsbijeenkomsten en congressen worden de meest wanstaltige en agressieve bedreigingen geuit in de richting van mensen met een andere mening. Alleen maar vanwege het feit dat zij een andere mening hebben dan de spreker in kwestie.

In het eerste nummer van Science of Climate Change, een nieuw tijdschrift met als ondertitel: International Journal of Science en Philosophy, schrijft Lord Christopher Monckton of Brenchley een filosofische verhandeling over de vraag: ‘Wat is wetenschap en wat niet?’

In zijn eindconclusie vraagt hij zich af hoe het mogelijk is dat ondanks talloze wetenschappelijke toetsingen en filters er grootschalige falsificaties in de wetenschap plaatsvinden. Hij legt zelf de vinger op de zere plek:

“Hier lijkt het antwoord eerder politiek dan wetenschappelijk te zijn. De opwarming van de aarde is een van de steeds groter wordende onderwerpen waarover juristen, zowel in de academische wereld als in de politiek, een partijlijn hebben aangenomen, vervolgens hebben geëist dat daarvan niet mocht worden afgeweken, en tenslotte hebben gestreefd naar bestraffing en zelfs executie van allen die deze lijn in twijfel trekken.” (appendix A)

Appendix A is een bijlage waarin hij een aantal uitspraken van wetenschappers, politici, journalisten en tv-presentators sinds 2005 heeft verzameld. De grote afschuw en verontwaardiging die onze politici en deugdzame journalisten aan de dag leggen zodra er iemand een verwijzing gebruikt naar de Tweede Wereldoorlog (een zogenoemde Godwin) is voor de in deze bijlage genoemde sprekers kennelijk geen belemmering. Velen verwijzen zonder een spoor van gêne naar de Holocaust en aarzelen niet zonder enige rechtvaardiging de doodstraf te eisen voor mensen met een afwijkende mening. Anderen geven er de voorkeur aan om te beginnen met het op gewelddadige wijze decimeren van de wereldbevolking, teneinde de aarde te ‘redden’.

Wie dacht dat alleen geestelijk gehandicapte zolderkamerzeloten en eenzame krankzinnigen haat zaaien en misselijkmakende nonsens uitkramen, kan zich hierna van het tegendeel overtuigen.

***

APPENDIX A

Christopher Monckton of Brenchley

Eisen van legalisten om klimaatsceptici te vermoorden, het kapitalisme te beëindigen en de bevolking in te krimpen:

In 2005

– Margo Kingston zei in Australië’s Daily Briefing,: “Misschien is er iets voor te zeggen om van het ontkennen van klimaatverandering een misdrijf te maken. Het is per slot van rekening een misdaad tegen de menselijkheid.”

In 2006

– Bill McGuire, hoogleraar ‘Klimaatveranderingsimpact’ aan het University College in Londen, zei: “We hebben Holocaust-ontkenners; we hebben klimaatverandering-ontkenners. En om eerlijk te zijn, denk ik niet dat er veel verschil is”;

– De website Grist.com riep op tot Neurenberg-achtige processen voor klimaatsceptici (hoewel het artikel later werd teruggetrokken);

– Heidi Cullen bracht Dave Roberts aan het woord, die online zei: “Als we eindelijk serieus werk gaan maken van de opwarming van de aarde, als de gevolgen echt voelbaar worden en we wereldwijd alles op alles zetten om de schade te beperken, dan zouden er processen voor oorlogsmisdaden moeten komen tegen deze klootzakken – een soort Neurenberg van het klimaat”;

– Mark Lynas, een ‘groene’ columnist die vaak wordt gepubliceerd in The Guardian, een Londense legalistische krant, schreef: “Ik vraag me af welke straffen rechters zouden kunnen uitspreken op toekomstige internationale straftribunalen over diegenen die gedeeltelijk maar rechtstreeks verantwoordelijk zullen zijn voor miljoenen doden door honger, hongersnood en ziekte in de komende decennia. Ik plaats [hun ontkenning van klimaatverandering] in een soortgelijke morele categorie als Holocaustontkenning – behalve dat de Holocaust deze keer nog moet komen, en we nog tijd hebben om die te voorkomen. Degenen die dat proberen te voorkomen, zullen zich op een dag moeten verantwoorden voor hun misdaden”;

– Spiked Online meldde dat toen een correspondent van het Amerikaanse actualiteitenprogramma 60 Minutes werd gevraagd waarom in zijn verschillende hoofdprogramma’s over de opwarming van de aarde geen plaats was ingeruimd voor de standpunten van sceptici van de opwarming van de aarde, hij antwoordde: “Als ik een interview doe met Elie Wiesel, ben ik dan als journalist verplicht om een Holocaust-ontkenner te vinden?”;

– De Britse minister van Buitenlandse Zaken zei dat klimaatsceptici de toegang tot de nieuwsmedia moet worden ontzegd, naar aanleiding van een veelbesproken artikel in de Sunday Telegraph van de hand van de auteur, waarin de aandacht werd gevestigd op gebreken in de officiële klimaatwetenschap.

In 2007

– Riep de klimaatdeskundige van The Weather Channel op om sceptische meteorologen hun bevoegdheid te ontnemen;

– Ellen Goodman, in de Boston Globe, zei: “Laten we zeggen dat ontkenners van de opwarming van de aarde nu op één lijn staan met Holocaust-ontkenners;

– In een interview met KGW TV bevestigde gouverneur Ted Kulongoski van Oregon dat hij George Taylor de titel van staatsklimatoloog wilde ontnemen omdat hij het had gewaagd te betwijfelen in hoeverre de mens bijdraagt tot de opwarming van de aarde;

– Professor David Legates, de staatsklimatoloog in Delaware, ontving een brief van de gouverneur waarin stond dat zijn opvattingen niet strookten met die van de legalistische regering en waarin hij werd gewaarschuwd dat als hij in de toekomst in het openbaar over klimaatverandering zou spreken, hij dit als individu moest doen en niet als de staatsklimatoloog;

– Robert F. Kennedy Jr. zei over klimaatsceptici: “Dit is verraad. En we moeten beginnen hen als verraders te behandelen” (op verraad staat de doodstraf);

– Yvo de Boer, secretaris-generaal van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering, zei dat het “crimineel onverantwoordelijk” zou zijn om de urgentie van de opwarming van de aarde te negeren;

– Dr. Gro Harlem Brundtland, speciaal VN-afgezant voor het klimaat, zei: “Het is volstrekt immoreel om zelfs maar te twijfelen” aan het wetenschappelijk advies van de VN over het klimaat;

– Dr. Patrick Michaels verloor zijn baan als staatsklimatoloog in Virginia nadat de gouverneur hem had gezegd dat hij zijn officiële titel niet langer mocht gebruiken wanneer hij zijn mening over klimaatverandering gaf;

– In juni eiste Dr. James Hansen van de NASA in een getuigenis voor het Amerikaanse Congres dat sceptische topmanagers van fossiele-brandstofbedrijven “terecht zouden staan voor zware misdaden tegen de menselijkheid en de natuur” (de straf voor dergelijke misdaden is de doodstraf).

In 2008

– In de Herald-Sun in Australië stond een artikel waarin werd onthuld dat Vint Cerf, de manager van Google’s “Internet voor iedereen”-project, had voorgesteld het internet te nationaliseren als een openbaar nutsbedrijf omdat, zoals een “blogger op het gebied van technologiebeleid” had gesteld, “het geven van macht over het internet aan welgestelde belangen en egoïstische politici een slecht idee is”;

– Dr. David Bellamy onthulde dat de BBC hem niet langer als presentator had gebruikt toen hij had besloten dat de opwarming van de aarde werd overdreven.

In 2009

– zei Robert F. Kennedy Jr op een bijeenkomst van Capitol Climate Action dat Don Blankenship, toenmalig president-directeur van Massey Energy, een steenkoolproducerend bedrijf, “in de gevangenis zou moeten zitten… voor de eeuwigheid”;

– David Suzuki, een Canadese milieuactivist, zei dat regeringsleiders die sceptisch staan tegenover de opwarming van de aarde “in de gevangenis moeten worden gegooid”;

– Alex Lockwood, een Britse professor journalistiek, zei dat schrijvers die vraagtekens zetten bij de opwarming van de aarde verboden zouden moeten worden; een schrijver van Talking Points Memo zei dat “ontkenners” van de opwarming van de aarde geëxecuteerd of gevangen gezet zouden moeten worden (hij trok deze opmerking later in); de Washington DC Examiner meldde dat klimaat-extremisten “een verlangen hebben om ketters te doden” en sprak van “oproepen tot de doodstraf voor ontkenners van de opwarming van de aarde”;

– De website Talking Points Memo puliceerde, maar trok later in, verwijderde en verontschuldigde zich voor een artikel met de vraag “Op welk punt zetten we klimaatsceptici gevangen of executeren we ze?”;

– Joe Romm, een voormalig ambtenaar van de regering Clinton, schreef onder de kop Strangle Skeptics in Bed dat “Een hele generatie binnenkort klaar zal zijn om u en uw soortgenoten te wurgen terwijl u in uw bed slaapt”; Aan de Universiteit van het Westen van Engeland in Bristol onderzocht een conferentie van “eco-psychologen”, geleid door een professor, het idee dat “ontkenning van klimaatverandering” moet worden geclassificeerd als een vorm van “geestelijke stoornis”.

In 2010

– James Lovelock, uitvinder van de “Gaia-hypothese”, zei tegen The Guardian: “Ik heb het gevoel dat klimaatverandering een even ernstige kwestie kan worden als een oorlog, zodat het misschien nodig is om de democratie een tijdje in de ijskast te zetten”;

– Dr. Donald Brown, hoogleraar ‘klimaatethiek’ aan de Penn State University, verklaarde dat sceptici, die “een vertraging van 25 jaar in het handelen om klimaatverandering te stoppen” hadden veroorzaakt, schuldig zouden kunnen zijn aan een “nieuwe misdaad tegen de menselijkheid” (opnieuw de doodstraf);

– Een video van de ‘10:10-campagne‘ toonde klimaatsceptische kinderen die door hun leraar in de klas werden opgeblazen, en hun klasgenoten die met hun bloed en ingewanden werden bespat (de makers werden gedwongen de video te verwijderen, maar er werd breed en kritiekloos verslag van gedaan in legalistische nieuwsmedia).

In 2011

– Een Australische journalist zei dat klimaatsceptici zouden moeten worden “gebrandmerkt” met vee-ijzers om ze te onderscheiden van de rest van de bevolking; een andere Australische journalist zei dat sceptici zouden moeten worden “vergast”;

– Ecosocialisme Canada beschreef “klimaatontkenning” als een “psychiatrische stoornis”;

– Professor Richard Parncutt van de Universiteit van Graz, Oostenrijk, plaatste een artikel met de titel “Doodstraf voor ontkenners van de opwarming van de aarde?”, maar trok later het artikel in en verontschuldigde zich nadat hij eraan herinnerd was dat in Oostenrijk haatzaaien een ernstige, onwettige daad is.

In 2012

– Robyn Williams, op de Australische Broadcasting’s Science Show, vergeleek klimaatsceptici met pedofielen door te zeggen: “Wat als ik je zou vertellen dat pedofilie goed is voor kinderen, of dat asbest een uitstekend inhaleermiddel is voor astmapatiënten, of dat het roken van crack een normaal en gezond onderdeel is van het tienerleven, dat aangemoedigd moet worden? Je zou het terecht schandalig vinden. Maar er zijn de laatste tijd steeds weer soortgelijke verklaringen uit ondeskundige monden gekomen, die de wetenschap verdraaien” over wat The Economist “de geruststellende mythe dat er niet zoiets bestaat als klimaatverandering, of, als die er wel is, dat de mens er niet bij betrokken is” noemt;

– Dr. Donald A. Brown, hoogleraar “klimaatethiek” aan de Widener University School of Law, verklaarde opnieuw dat sceptici zich schuldig zouden kunnen maken aan een “nieuwe misdaad tegen de menselijkheid” (opnieuw de doodstraf).

In 2013

– Dr. Kari Norgaard, hoogleraar sociologische en milieustudies aan de Oregon State University, schreef een paper waarin werd opgeroepen om klimaatontkenning te behandelen als een psychiatrische stoornis;

– Dr. Donald A. Brown, ditmaal omschreven als “Scholar in Residence in Sustainability Ethics and Law” aan de Widener University Law School, in een artikel getiteld “The Climate Change Disinformation Campaign: What Kind Of Crime Against Humanity, Tort, Human Rights Violation, Malfeasance, Transgression, Villainy, Or Wrongdoing Is It?“, schreef: “De desinformatiecampagne over klimaatverandering is qua destructieve kracht gelijk aan veel menselijke activiteiten die geclassificeerd worden als misdaden tegen de menselijkheid” (weer de doodstraf).

Dood aan andersdenkenden hoogopgeleide functionarissen ambtenaren op ministeries, politici en weldenkende journalisten hoog moreel niveau?

Figuur A1. Een cartoon uit de New York Times van februari 2014, Self-Destructing Sabers for Dispatching Climate-Change Deniers, waarop een klimaatscepticus te zien is die met een ijspegel wordt gestoken.

In 2014

– schreef Dr. Lawrence Torcello, assistent-professor filosofie aan het Rochester Institute of Technology, dat mensen die het niet met hem eens waren over het klimaatvraagstuk, gevangen gezet moesten worden; tijdens een koudegolf in februari,

– The New York Times plaatste een cartoon met de kop “Self-Destructing Sabers for Dispatching Climate-Change Deniers” en toonde een klimaatscepticus die met een ijspegel wordt gestoken (afbeeelding A1);

– Adam Weinstein zei op de website gawker.com: “Die ontkenners moeten de gevangenis in; ze moeten boetes krijgen; ze moeten rechtszaken krijgen van de klassen van mensen wier levens en bestaansmiddelen het meest bedreigd worden door de ontkenningstactieken”;

– Bill Nye, een tv-presentator in de Verenigde Staten die zichzelf omschrijft als “The Science Guy“, besprak het idee om degenen die het niet met hem eens waren over de klimaatkwestie in de gevangenis te gooien omdat zij “zijn levenskwaliteit aantastten”;

– De presentator van MSNBC’s The Ed Show promootte heropvoeding in Sovjetstijl voor klimaatsceptische politici door in de ether een enquête te houden over de vraag “Moeten klimaatontkennende Republikeinen worden gedwongen een basiscursus aardwetenschappen te volgen?”

In 2015

– schreef Katie Herzog op Grist.com: “Als deze planeet de plaag die de mensheid is wil overleven, moeten we allemaal stoppen met ons voort te planten. Ja, wij allemaal. In die geest stel ik voor dat we … elke jongen op zijn 10e verjaardag steriliseren”;

– Een commentaar op de webpagina van de Brisbane Times over een cycloon van categorie 5 langs de kust van Queensland op 19/20 februari luidde: “Dit soort weersomstandigheden kan zich in de toekomst verder naar het zuiden voordoen en door de opwarming van de aarde intenser worden … als iemand hier de dupe van wordt, hoop ik dat het een ontkenner van de klimaatverandering is, als er al iemand is”;

– Het Fonds voor de Kunst van het Australische Hoofdstedelijke Gebied gaf 18.793 dollar “om te helpen bij de kosten van de creatieve ontwikkeling van een nieuw theaterstuk, “Kill Climate Deniers“, dat echter niet werd opgevoerd als gevolg van een publieke verontwaardiging;

– De New York Times stelde in een opiniestuk met de titel The Next Genocide dat “klimaatontkenners” een “intellectueel standpunt innemen dat ongemakkelijk dicht bij dat van Hitler ligt”;

– Wetenschappers schreven een open brief aan Obama, die toen het ambt van president van de Verenigde Staten bekleedde, waarin zij opriepen om degenen die het niet eens waren met hun mening over het klimaat, te onderzoeken, te vervolgen en op te sluiten als afpersers krachtens de RICO-statuten;

– Tijdens een propaganda-evenement in Court 1 van het Britse Hooggerechtshof in Londen zei Philippe Sands, hoogleraar internationaal recht aan het University College in Londen, dat een uitspraak van een instantie als het Internationaal Gerechtshof tegen klimaatscepticisme veel meer gewicht in de schaal zou leggen bij de publieke opinie en de weg zou vrijmaken voor toekomstige rechtszaken over klimaatverandering;

– Het “Ring of Fire Network” plaatste een artikel waarin stond: “De mensen die werken bij het [Crimes Against Humanity] Initiative moeten ontkenning van klimaatverandering opnemen als een misdaad tegen de menselijkheid”.

In 2016

– Arnold Schwarzenegger, voormalig gouverneur van Californië, zei in een YouTube-video dat als politici de EPA het vermogen wilden ontnemen om “koolstof” te reguleren, “ik hun mond zou willen vastbinden aan een uitlaatpijp van een vrachtwagen, de motor aanzetten en laten we eens kijken hoe lang het zou duren voordat ze aftikken”, waarna YouTube verschillende meldingen ontving dat deze video haatdragende of beledigende inhoud bevatte, maar de video niet verwijderde;

– Professor Joseph A. Palermo schreef in de Huffington Post dat “mensen die wetenschap op één gebied verwerpen, niet zouden moeten kunnen profiteren van wetenschap op andere gebieden. Als Trump en de zijnen geloven dat de wetenschap van de opwarming van de aarde onzin is, dan zouden ze de wetenschap van het internet niet mogen gebruiken voor hun Twitter-accounts, de wetenschap van de plaatsbepaling van de aarde voor hun drones, of de wetenschap van kernenergie voor hun wapentuig.

In 2017

– Eric Idle, ooit een komiek bij Monty Python’s Flying Circus, verspreidde een tweet waarin hij opriep tot berechting van klimaatopwarming-sceptici bij het Wereldgerechtshof omdat “ontkennen van klimaatverandering een misdaad tegen de menselijkheid is” (Idle zei dat degenen die hij beschouwde als “ontkenners” van klimaatwetenschap “zachtjes geëxecuteerd” zouden moeten worden of, net als honden, “op humane wijze moeten worden afgemaakt”);

– Rob Quist, de legalistische kandidaat om Ryan Zinke te vervangen in het Huis van Afgevaardigden van de V.S., zei tijdens een televisiedebat tijdens de speciale-verkiezingscampagne in Montana dat klimaatverandering “iets is dat de hele wereld moet aanpakken en weet je wat, als iemand van jullie die het gevoel heeft dat dit geen probleem is, dan daag ik je uit om in je auto in je garage te gaan staan, je auto te starten en te zien wat daar gebeurt”;

– John Gilkison, een astronomisch technicus aan de New Mexico State University, schreef een blogposting over een fictief proces voor misdaden tegen de menselijkheid gehouden bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waarin verschillende met naam genoemde klimaatsceptici, waaronder de huidige auteur en president Trump, werden berecht, veroordeeld en geëxecuteerd voor hun rol in het in twijfel trekken van de klimaatveranderings “consensus” (de posting werd uiteindelijk verwijderd, maar niet voordat het uitgebreide wereldwijde publiciteit had gekregen);

– Brian Merchant zei in The Outline: “Ontkenning van klimaatverandering zou een misdaad moeten zijn … In de nasleep van [orkaan] Harvey is het tijd om ontkenning van wetenschap te behandelen als grove nalatigheid – en degenen die ontkennen verantwoordelijk te houden … Noem het wat het is: nalatigheid; criminele nalatigheid, zelfs … Harvey is een bliksemafleider die dit duidelijk maakt: ontkenning van klimaatverandering kan en zal mensen dood maken”;

– Mark Hertsgaard betoogde in The Nation, onder de titel Climate Denialism Is Literally Killing Us, dat “moord moord is” en “we het als zodanig moeten bestraffen.” Hij schreef: “De slachtoffers van orkaan Harvey hebben een moordenaar – en het is niet de storm”;

– Brad Johnson, uitvoerend directeur van Climate Hawks Vote, plaatste op Twitter een reeks “regels voor de reactie op klimaatrampen”, waarvan de derde was om “ambtenaren die de wetenschap verwerpen in de gevangenis te zetten”;

– Jørgen Randers, hoogleraar klimaatstrategie aan de Noorse Business School BI, schreef in het Zweedse dagblad Svenska Dagbladet: “Als de mensen mijn voorkeursoplossing niet willen, dan zijn ze dom, mogen ze niet over hun lot beslissen en moeten we in plaats daarvan een klimaatdictator-regering installeren”:

– Rob Quist, een “Democratische” congreskandidaat, suggereerde tijdens een op televisie uitgezonden debat in het Huis van Afgevaardigden van Montana dat sceptici van de opwarming van de aarde zichzelf zouden moeten doden.

In 2018

– Een Britse lobbygroep voor milieuactivisten, “Forum for the Future“, stelde voor om drie strafconcentratiekampen op te richten voor de “criminelen” die “veroordeeld zijn voor het ontkennen van het bestaan van klimaatverandering”: Kerguelen Island, South Georgia, en het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland;

– Het toneelstuk Kill Climate Sceptics werd in Australië opgevoerd.

In 2019

– “Generation Atomic“, een communistische frontgroep, publiceerde de volgende cartoon waarin “klimaatontkenners” worden afgebeeld als gelijkwaardig aan flat-earthers:

Dood aan andersdenkenden hoogopgeleide functionarissen ambtenaren op ministeries, politici en weldenkende journalisten hoog moreel niveau?

Figuur A2: “Klimaatontkenners” op één lijn met flat-earthers

In 2021

– Roger Harrabin, de “milieu-analist” van de BBC, zei dat er in de jaren 2040 een “klimaatveranderingspolitie” zou zijn.

Andere voorbeelden van irrationaliteit met betrekking tot de klimaatkwestie zijn de volgende:

– Judy Bari, een “Earth First” activiste, zei: “Als we het kapitalisme niet omverwerpen, hebben we geen kans om de wereld ecologisch te redden.”

– David Brower, oprichter van “Friends of the Earth“, zei: “Houthakkers die hun baan verliezen door de gevlekte-uil-wetgeving is niet anders dan mensen die zonder werk komen te zitten na de sluiting van de ovens van Dachau.”

– David Graber, een wetenschapper van de U.S. National Park Service, zei: “Mensen zijn een kanker geworden … een plaag voor onszelf en voor de Aarde. Totdat de homo sapiens besluit zich weer bij de natuur aan te sluiten, kunnen sommigen van ons alleen maar hopen dat het juiste virus voorbij komt.”

– Prins Philip, gemaal van koningin Elizabeth II van Engeland, zei: “In het geval dat ik gereïncarneerd word, zou ik graag terugkeren als een dodelijk virus, om iets bij te dragen aan de oplossing van de overbevolking.”

– Ingrid Newkirk, voorzitter van “Mensen voor de Ethische Behandeling van Dieren”, zei: “Zelfs als dierenonderzoek een geneesmiddel voor AIDS zou opleveren, zouden we er tegen zijn.” Mevrouw Newkirk zei ook: “Zes miljoen mensen stierven in concentratiekampen, maar zes miljard vleeskippen zullen dit jaar sterven in slachthuizen.”


– Charles Wurster, een wetenschapper van het “Environmental Defense Fund“, zei: “Mensen zijn de oorzaak van alle problemen. We hebben er te veel van. We moeten een aantal van hen kwijt zien te raken, en dit [een malaria-epidemie] is net zo goed een manier als ieder ander.” De heer Wurster zei ook: “In de Verenigde Staten doden DDT-vervangers alleen landarbeiders, en de meesten van hen zijn Mexicanen en negers.”

– Paul Ehrlich zei: “De maatschappij goedkope, overvloedige energie geven zou hetzelfde zijn als een idioot kind een machinegeweer geven.”

– Brent Blackwelder, voorzitter van “Friends of the Earth“, zei dat mensen in ontwikkelingslanden “niet kunnen verwachten dat zij de materiële levensstijl van de gemiddelde Amerikaan hebben”.

***